Rácz-Mészáros Ágnes

Tanácsadó szakpszichológus

Időpontfoglalás

bemutatkozás

“Minden páciens számára ki kellene találnunk egy új nyelvet. (Irvin David Yalom)”

Tanácsadó szakpszichológus vagyok, 2004 óta dolgozom tanácsadóként. Első diplomámat pálya- és munkavállalási tanácsadó szakon szereztem, de tovább szerettem volna mélyíteni a szakmai tudásomat, ezért jelentkeztem a pszichológia szakra is, melyből az ELTE-n diplomáztam tanácsadó szakon.

Emlékszem, az első tanácsadás gyakorlaton prof. Szilágyi Klárától elhangzott, hogy a tanácsadó nem ad tanácsot. Azóta is ez a szakmai irányelvem: igyekszem feltárni, megtanulni a hozzám forduló személy belső világát, nyelvezetét, szimbólumait, és az ő egyedi igényei szerint, a saját nyelvezetében, gondolkodásmódjának megértésével segítek megtalálni a kiutat az elakadásából. Nemcsak a rövidtávú megoldás a célom, hanem olyan készségfejlesztés is, mely felkészít a jövőben hasonló problémás helyezetek kezelésére.   Ahhoz, hogy minél jobban rá tudjak érezni, hangolódni a másikra, arra van szükség, hogy a saját problémáimat, a személyes életutam során átélt konfliktusaimat háttérbe tudjam helyezni, hogy objektívebben, még inkább a másikra figyelve tudjak jelen lenni a találkozás során. Ebben segít a szakmai tudásom folyamatos bővítése, a több éves önismereti munkám, és a folyamatos szakmai szupervízió, melyet rendszeresen igénybe veszek. 

Reális önismeret nélkül nehéz jó célokat kijelölni, célok nélkül pedig motiválatlanok vagyunk, és a fejlődésünk is megtorpan. A közös pszichológiai munka során mélyül az önismeret, és fontos az is, hogy az életvezetéshez szükséges kontrollt is visszanyerje a hozzám forduló személy. Ezáltal más szemszögből legyen képes rálátni a helyzetére, elakadására. Így még a krízisből, a „verem mélyéből” is lehet kiutat találni, új eszközöket bevetni, és motiváló jövőképet megfogalmazni.  

Alfred Adler közösségérzésként fogalmazza meg azt a természetes törekvésünket, hogy egy csoport tagjaként hasznos munkával hozzá tudjunk járulni a társadalmi célokhoz, értékeket teremthessünk. Emiatt választottam a karriertanácsadást, és ezért szeretek csoportokkal dolgozni. A munkahelyi szerepeink elősegíthetik a személyes önmegvalósítást és a társadalmi hozzájárulásunkat is a közös egészhez. Éppen ezért nem mindegy, hogy a pályaválasztásunk mennyire megalapozott, hogy a munkahelyünkön jól érezzük-e magunkat vagy sem, látunk-e perspektívát, ki tudjuk-e bontakoztatni a bennünk rejlő lehetőségeket. Egy munkahely nemcsak az egzisztenciális biztonságot nyújtja, hanem szociális közeget is jelent, továbbá a csoporthoz tartozás szükségletét is kielégíti. Így több szálon is kötődünk a szervezetekhez, így nemcsak az egyénre, hanem a személy körül élőkre, a családjára is kihatással vannak a munkatevékenység nyomán elért sikerek, vagy az átvészelt krízisek. 

Mindenkiben van tehetség, tudás, képesség, hogy az életét jó irányba fordítsa, hogy a nehézségeket le tudja küzdeni, és a veleszületett gyengeségeket kompenzálni tudja. Megtiszteltetés számomra, ha ezeket segíthetek feltárni, és támogathatom ezt a folyamatot.

képzései és képesítései

OKLEVELES MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ

Szent István Egyetem (jelenleg MATE)

2000-2004

A képzés során négy éven át egyéni és csoportos tanácsadási gyakorlatot végezhettem, melynek hála frissen diplomázva már az álláskeresésre való felkészítés témában tartottam 40 év feletti diplomások számára tréninget, és egyénileg pályaválasztási és munkavállalási tanácsadást. A Rogers-i személyközpontú módszer egyéni és csoportos eszközeit sajátítottuk el az alkalmazott pszichológia tanszéken. A pszichológiai, tanácsadói felkészítés mellett munkaerőpiaci ismereteket és közgazdaságtani tudást is átadtak, így el tudtam helyezkedni személyzeti tanácsadóként, és szakmai tudásomat a gyakorlatban is bizonyíthattam. Sokat profitáltam a pályaismeret elméletének és gyakorlatának négy évig tartó felkészítéséből is személyzeti tanácsadóként, mert a különböző pályák, munkakörök, foglalkozások megismerése, emberi tényezőinek elemzése fontos része a karriertanácsadói munkának.

OKLEVELES PSZICHOLÓGUS

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem

2009-2013

Másoddiplomaként tanácsadás- és iskolapszichológia programon végeztem 2013-ban, szakdolgozatomat a párkapcsolat és önértékelés összefüggésének témájában írtam.

TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem

2016-2018

Krízistanácsadás specializáción végeztem. A szakképzés felkészített arra, hogy a pszichológiai lehetőségeket felhasználva gyakorlati segítséget tudjak nyújtani, feltárva a kliens érzelmi kapcsolatát a munkahelyi, társas, iskolai és fizikai egészségével kapcsolatban, az adott életszakaszának megfelelően. Fókuszban a tipikus életnehézségek és azok a súlyos kimenetelek voltak, amivel a személy egyénileg, családjában, csoportban vagy a munkahelyi szervezetben kénytelen szembenézni. Tanácsadó szakpszichológusként munkaterületeim közé tartozik a kapcsolati nehézségek, benne a házassági és családi helyzetek, a stressz-kezelés, és megküzdés a nehéz élethelyzetekkel, a személyes és csoportban való alkalmazkodás támogatása, a visszatérő kapcsolati problémák kezelése, a tehetséggondozás, a tanulási és készségdeficitek kezelése, a testi fogyatékosság, betegség, a sérülésekhez való alkalmazkodás elősegítése, illetve a szervezeti problémák kezelése. A képzés során a szakember nemcsak a hagyományon tanácsadási módszerek alkalmazására válik alkalmassá, hanem egy olyan új szemléletű tanácsadási feladatkör ellátására is, mely az egyének és csoportok döntéseit, problémakezelési kompetenciáját, konfliktusmegoldó önállóságát és önfejlesztő képességeit is felszínre hozza. Az életvezetés egészét átfogó, illetve a specializációmnak megfelelő területeken, a különféle életvezetési krízisek megelőzésében és megoldásában tudok segíteni. Szakdolgozatomat stresszkezelő tréning témában írtam, melynek gyakorlati anyagát az általam kidolgozott tematika alapján megtartott tréningek adták.

LIFE COACH

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem és a Magyar Coaching- Pszichológiai Egyesület közös moduljának keretében

2017-2018

A megoldásfókuszú szemlélet számomra már ismerős volt a tanácsadói munkatanácsadás képzésből, könnyen át tudtam a módszert és keretet helyezni az élet más területeire is, így a párkapcsolatra, életvezetésre, egészségtudatos életmód kialakítására, hatékony stresszkezelésre stb.

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FELNŐTT-SZAKIRÁNYÚ TANÁCSADÓ KÉPZÉS

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület

2021-2022

Az önismereti rész elvégzése után jelenleg a képzés elméleti szakaszát végzem. Az adleri mélylélektan elmélete, és individuálpszichológiai szemléletben való tanácsadói folyamat elsajátítása a célom.

ÁLTALÁNOS- ÉS CSALÁDÜGYI MEDIÁCIÓ

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem

2020-2021

A képzés célja a humánus konfliktuskezelés elsajátítása, a konstruktív, nyerő-nyerő konfliktuskezelést elősegíteni a mediációra jelentkező felek között. Nemcsak a helyes konfliktuskezelési technikát tanulják meg a mediáció során felek, hanem a kommunikációs szabályok betartásával, kapcsolatuk a rongálódásból az épülés fázisába kerül a mediátor segítségével.

szakmai tapasztalat

SZEMÉLYZETI TANÁCSADÓ

HR Development Kft.

2004-2007

Teljes körű kiválasztási folyamatokat vittem. Ezen kívül a cég szolgáltatásainak értékesítése, új ügyfelek felkutatása is munkám részét képezték. Tesztek, felmérések kiértékelése, előkészítése mellett részt vettem szervezet- és személyzetfejlesztésben is. HR outsourcing tevékenység, munkavállalási tanácsadás mellett elláttam a cég szakmai vezetője melletti asszisztensi feladatokat.

TANÁCSADÓ, TRÉNER EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT

Józsefvárosi Családsegítő

2010-2014

Egyénileg és csoportos tréninggel a tartósan munkanélküli ügyfeleket segítettem a munkaerőpiacra való visszatérésben.

TANÁCSADÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT

Monster Magyarország Kft.

2010-2014

Külsős tanácsadóként toborzással és kiválasztással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása tanácsadóként, a partnerek igénye szerint, vagy csak a folyamat bizonyos részeibe való bekapcsolódással, vagy akár a jelöltek bemutatásáig tartó folyamat véghezvitelével. Munkavállalási és pályaválasztási tanácsadás keretében elsősorban gyes-ről visszatérő kismamák újbóli foglalkoztatásának a támogatása tréning és egyéni tanácsadás, fejlesztés keretében.

MUNKAKÖZVETÍTŐ KOORDINÁTOR, PSZICHOLÓGUS

Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

2014-2018

Munkaerő toborzás, szűrés, kiválasztás mellett feladatom volt még a zuglói munkaadókkal történő együttműködés kialakítása, kapcsolattartás. Munkavállalók utánkövetése, a próbaidő alatti beilleszkedés mentorálása, támogatása. Tréning keretében és egyénileg nyújtott fejlesztés, tanácsadás. Az ügyfelek különböző készségeinek és problémadefiníciójának megfelelően egyéni és csoportos tanácsadás, tréningtematika készítés, és tréningezés a munkaerőpiacra történő sikeres visszalépés és munkahelymegtartás érdekében.

Mentálhigiénés tanácsadó

Óbudai Egyetem

2018-2019

Elsősorban mérnök hallgatókkal az egyetemista korosztály minden problémáját felölelve egyéni és csoportos módszerekkel is dolgoztam, akár angol nyelven is. Önállóan kidolgozott tematika alapján a következő tréningeket tartottam: stresszkezelő tréning, konfliktuskezelés és asszertivitás tréning, önérvényesítés tréning. Igény szerint coaching nyújtása hallgatók és munkatársak részére.

ÓVODAPSZICHOLÓGUS

Észak-Kelenföldi Óvoda

2019-2021

Gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal dolgoztam. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítettem egyéni és csoportos módszerekkel, coachinggal. Szervezeti konfliktuskezelést, a kollégák együttműködésének javítását, a kommunikáció hatékonyságának növelését segítettem elő. Fejlesztő célú egyéni és csoportos munkát végeztem a gyerekekkel főleg a szociális készségek, szorongások oldása, érzelemszabályozás, agresszió kezelés témáiban. A szülőknek nevelési problémákkal, a családi- és óvodai életet érintő, a gyermekre negatívan ható helyzetek kezelésével, megoldásával, kivédésével kapcsolatban nyújtottam támogatást. A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt krízisintervenciót, célzott beavatkozást végeztem, illetve a betegséget követő negatív pszichés következmények kezelésében vettem részt, ha szükséges volt, gyászfeldolgozásban is támogattam a kollégákat, gyerekeket, szülőket.

MEGBÍZOTT OKTATÓ

MATE-GTK Emberi erőforrás szak

2019 –

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy abban a képzésben tudok részt venni, melyben magam is az első diplomámat szereztem. Bevezetés a pszichológiába, Szervezetpszichológia, Tanácsadás szociálpszichológiája tárgyak elméleti és gyakorlati óráinak megtartása megadott tematika alapján személyesen és online formában a feladatom.

TANÁCSADÓ PSZICHOLÓGUS

Egyéni vállalkozóként

2013-tól

Főként felnőttekkel, kamaszokkal dolgozom, tanácsadási keretek között.

beszélt nyelvek

ENGangol

érdeklődés

sport

irodalom

építészet

zene

vallás

köszönetnyilvánítás

181

köszönetnyilvánítás

Szigorú szakmai felügyelet

Minden pszichológusunk szoros szakmai szupervízió mellett fogadja klienseit. Szakembereink munkáját hétről hétre Magyarország legtapasztaltabb pszichoterapeutái felügyelik és segítik. Ennek köszönhetően, aki mindset pszichológushoz jár, valójában egy magasan képzett szakmai team mellett teszi le a voksát.

A háttérben tehát kliensünk problémájának megoldásán egy egész szakembergárda dolgozik – természetesen mindezt kliensünk anonimitásának megőrzése mellett. Ezáltal a hozzánk fordulóknak minden esetben ellenőrzött szakmai kereteket és magas színvonalat biztosítunk.

Miben segíthetünk?

Ha nehéz élethelyzetbe kerültél és úgy érzed, segítségre lenne szükséged, vagy esetleg csak érdeklődnél szolgáltatásainkkal kapcsolatban, írj nekünk, és mi felvesszük veled a kapcsolatot. Bátran keress minket telefonon is!

Jelentkezz be telefonon!

+36 70 329 8180