Sok terápiás technika létezik, melyeket az ülések során használnak a szakemberek. Általában traumatikus eseménynek nevezünk minden olyan élményt és történést, melyet a személy megrázónak, érzelmileg súlyosan megterhelőnek él meg. Cikkünkben a traumák feldolgozására használt eljárást mutatjuk be, az EMDR módszert. 

A traumatikus élmények sokfélék lehetnek. Általánosságban három csoportba soroljuk ezeket: társadalmi (természeti katasztrófa, háború), egyéni szintű (rablás, kifosztás, valamilyen erőszakos cselekedet) vagy hosszan tartó, ismétlődő (gyermekkori zaklatások sorozata, fizikai bántalmazás, elhanyagolás) traumatikus események.

Traumatikus esemény lehet tehát minden olyan élmény, melyet a személy megrázónak, szégyenteljesnek él meg. Az egyes események átélése személyenként eltérhet, tehát szubjektív. Így ugyanaz az esemény az egyik személyre nem hat, míg egy másik embert súlyosan traumatizálhat. A kulcs a szubjektív megítélésben, az egyéni megélésben rejtőzik. Ilyen megrázó esemény lehet a fentebb említett gyermekkori lelki vagy fizikai bántalmazás, szégyenteljes események, hozzátartozóink elvesztése. Ezekről az eseményekről nem szeretünk beszélni, megpróbáljuk elrejteni, elfeledni őket. Általában mégis ott vannak, álmok, képek formájában. Újra átéljük őket, gyötörnek minket. Vajon mit tehetünk ellenük? Kihez fordulhatunk segítségért?

Az EMDR terápiáról

Az EMDR (Eye Movement Desensitization) terápia, vagyis a szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás a traumatikus események kezelésére jött létre. Egy új terápiás eszköz, ami Dr. Francine Shapiro amerikai pszichológusnő nevéhez köthető. A szakember azt figyelte meg, hogy a felkavaró emlékeinek, gondolatainak negatív töltete csökkent, ha szemeit ide-oda mozgatta. Ez a megfigyelése motiválta további vizsgálatait, amik alátámasztották, hogy a trauma emlékképeire való visszaemlékezés során, a szemmozgások csökkentik a megrázó esemény negatív töltetét, valamint integrálják azt a személyes élettörténetbe. Így tehát egy traumatikus élményt a személy terapeuta vezetésével és a terápiás technika alkalmazásával képes feldolgozni.

Hogy néz ki egy ilyen ülés?

Természetesen, mint minden terápiás technika elkezdése előtt fontos, hogy a terapeuta és a kliens kapcsolata bizalmas legyen. A terapeuta „felkészíti” kliensét a terápiára, mivel érzelmileg erősen megterhelő folyamatról van szó. Éppen ezért a szakembernek a terápia elkezdése előtt fel kell mérnie a kliens én-erejét, terhelhetőségét. Ha a páciens alkalmas és elég erős ahhoz, hogy a megrázó élményét részleteiben átélje, a terápia kezdetét veszi.

A kliensnek fel kell idéznie a megrázó eseményt minden hozzá kapcsolódó apró részlettel, érzéssel, szaggal, képpel, hanggal, gondolattal és testi érzettel együtt. Ezzel kezdetét vette a feldolgozási folyamat. A visszaemlékezés során a páciens különböző ingereket kap a terapeutájától. Leggyakrabban használt jelzőingerek a vizuális jel, mely során a kliensnek szemével követnie kell a terápia vezetőjének kezét, mely dinamikusan jobbra és balra mozog. Manapság többféle jelzőinger is elterjedt, ezek lehetnek auditív jelek, mely során a páciens felváltva kap két fülébe hangokat. Továbbá elterjedt módszer még, hogy a terapeuta kezeivel felváltva megérinti a személyt, tehát a jelzőinger taktilis.

A jelzőingerek az információ feldolgozását és integrálódását segítik elő.

Ezeket az ingereket a személy a teljes kezelés alatt kapja, mialatt beszámol élményéről, látott képeiről. A terapeuta egyik fő feladata, hogy segítsen visszaemlékezni a megrázó esemény érzelmileg legfájdalmasabb, legmegterhelőbb képére. A terápia mindaddig folytatódik, és a páciens addig követi szemével terapeutája ujját, ameddig a visszaemlékezés már nem lesz fájdalmas. Ha az emlékkép felidézése érzelmileg nem megterhelő, ez azt jelenti, hogy a trauma feldolgozásra került és integrálódott a személy élettörténetébe. Ekkor heves érzelmi reakciók szabadulnak fel a kliensből, például elsírja magát. Viszont ezek a reakciók átmenetiek, gyorsan elmúlnak.

Pontosan milyen betegségek, tünetek alkalmazására használják?

Általánosságban feldolgozatlan események kezelésére alkalmazzák. Poszttraumás-stressz kezelésére kitűnő terápiás technika. Azonban sikeresen használják szkizofrénia, depresszió és szorongásos problémák kezelésére is.

https://www.youtube.com/watch?v=KpRQvcW2kUM

Videó egy EMDR terápiás ülésről

 

Felhasznált szakirodalom: Judit, H. (2012). A transzgenerációs traumaátvitel egy lehetséges módja. További források itt, itt és itt.