Az ENSZ 2018-ban is nyilvánosságra hozta a világ legboldogabb országainak listáját. A felmérések alapján ezúttal Finnországot sorolták az első helyre. A kemény telekkel mit sem törődő, a jeges vízben vidáman fürdőző finnek szerint a legjobb dolgok közé az országukban a természethez, a biztonsághoz, a gyermekgondozáshoz, a jó iskolákhoz és az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük tartozik. Sokan úgy vélik, mindezeket a jogokat a finnekben rejlő erő, a sisu tette lehetővé. Mégis mit jelent a sisu? Vajon megismerhető és stratégiaként is alkalmazható? Jobbá teheti az életünket? Hasznát vehetjük-e a sisunak az üzleti kapcsolatainkban? Erre kapunk választ Joanna Nylund Sisu című könyvéből. Könyvajánlónk.

A finn nyelvben legalább ötszáz éve él a sisu kifejezés. Szó szerinti fordításban a beleket, zsigereket jelenti. Ez a képzettársítás feltehetően abból az ősi hiedelemből fakad, hogy a has az erőközpontunk, illetve eltökéltségünk forrásvidéke. Akárcsak a hygge kifejezést, úgy a sisut is lehetetlen pontosan lefordítani. „A magyar nyelvben talán a kurázsi áll hozzá a legközelebb, bár az igen sokrétű jelentésű finn sisu szó a sztoikus eltökéltségtől a merészségen, a bátorságon és az akaraterőn át a szívósság és a rugalmasság számos jellemvonását egyesíti.

A sisu cselekvésközpontú gondolkodást jelent:

akkor lép működésbe, amikor az ember a képességeit látszólag meghaladó nehézséggel száll szembe” — írja Nylund. A bennünk rejlő sisu fejeződik ki akkor is, mikor vállaljuk a gyengeségeinket vagy merünk segítséget kérni. Emilia Lahti, társadalmi aktivista, az alkalmazott pszichológia PhD-jelöltje a sisu kutatásával foglalkozik. Szerinte a sisu olyan egyetemes emberi képesség, amely segít, hogy át tudjunk lépni az észlelt korlátokon és meríteni tudjunk az erőtartalékainkból. „A sisu cselekvés. Arra ösztönöz, hogy legyünk aktívak, tegyünk valamit és ragadjuk meg a dolgokat” – véli Lahti.

Van-e bennünk is sisu?

A sisu egyetemes jellemvonás. Lehet, hogy a finnek nevezték el, de mindenki számára egyformán hozzáférhető. Megmutatkozik, amikor nem adjuk fel a futóversenyt vagy amikor hosszú hónapokon át küzdünk, hogy rendbe hozzuk a házasságunkat. De a sisu segíthet akkor is, ha traumát vagy gyászt kell feldolgoznunk. A sisu nem az a fajta állóképesség, amelynek köszönhetően valaki képes felszaladni a hegyre, hanem állhatatosság, amellyel egyik lábunkat a másik elé tesszük.

A sisu ott kezdődik, ahol a már ismert erőforrásaink kimerültek.

Kollektív sisu versus a magányos hős mítosza

Azt a képességünket, hogy felülemelkedjünk a nehézségeken sokféle összetevő határozza meg, ezért a sisu is egyénenként változó formában nyilvánul meg. Ugyanakkor a sisu nem magányos, hanem mindenekelőtt közösségi választás. Nagyon könnyű magányos küzdelemként elképzelni, de ez téves gondolat! Bár a sisu egyéni tulajdonság, de olyan erőforrás, amit egymásban is fel tudunk ébreszteni és ösztökélni. Együtt erősebbek vagyunk. A kollektív sisu pszichológiai konstruktumként is értelmezhető, és mint ilyen, leginkább a stressz hatására válik megfigyelhetővé. Krízishelyzetben nagyon sokat számít, ha csapatként tudunk gondolkodni, és képesek vagyunk a másikra támaszkodni, illetve később ugyanígy segítséget nyújtani neki. Valószínű, hogy amikor bennünk épp alacsony a sisu szintje, akkor akad a környezetünkben valaki, aki segít megemelni azt.

Sisu az üzleti életben

A kitartás, az állhatatosság, a szívósság mind része a sisunak, amely mély gyökeret eresztett a finn üzleti kultúrába is. Úgy tartják róluk, hogy nincs még egy ilyen nemzet, amelyik ennyire hatékonyan tudná kezelni a válságot. Nyers szókimondás, tisztesség és példamutatás jellemzi a finneket.

Az egyenes, egyszerű és őszinte kommunikáció hívei.

Akkor beszélnek, ha van mondanivalójuk, egyébként csendben maradnak. Nem kertelnek. Hasznosnak tartják a dolgok megvitatását, de a lehető leghatékonyabban igyekeznek túljutni rajta. Az egyenlőség, a demokrácia fontos a számukra, de tudják, hogy a konszenzus nem előírás. A konfliktusrendezésben is világszerte élen járnak. Finnország aktív részese volt a béketárgyalásoknak olyan konfliktuszónákban, mint Észak-Írország, a Balkán vagy a Kaukázus. A tárgyalások során kiemelkedő fontosságú volt a finnek nyílt és őszinte kommunikációja.

A finnek kommunikációs stílusa sok rokon vonást mutat a radikális őszinteség modelljével. A sisu kommunikációs alapelvei közé tartozik, hogy nem finomkodnak, hiszen az őszinteség kifizetődő. Ugyanakkor meghallgatnak másokat, nem élnek vissza a rangjukkal, megválogatják a szavaikat, és méltányolják a csöndet.

Boldoggá tesz-e a sisu?        

Kevés pszichológiai fókuszú kutatás foglalkozik a sisuval. Tekintve azonban, hogy a sisu olyan konstruktum lehet, amely segít a határozott cselekvésben és erőnk kiterjesztésében, ezért helye van a pozitív pszichológia tudományában. De hogy a sisu lenne-e a finn boldogság titka? Ezt nehéz megválaszolni. Az viszont tény, hogy a finnek úgy vélik, nagyon sok mindent köszönhetnek a bennük rejlő sisunak. A szabadságukat, a függetlenségüket, a jólétet, a sikert. És ha ezek boldoggá teszik őket, akkor érdemes felfedezni magunkban is a sisut. Vagy nevezzük bárhogyan is.

Kiknek ajánljuk a könyvet?

Mindenkinek ajánljuk, aki érdeklődik Finnország, a skandináv életérzés vagy a pozitív pszichológia iránt. A könyv ugyanis jóval többről szól, mint a sisu fogalmi tisztázása, vagy az üzleti életben, a kommunikációban betöltött szerepe. Eklektikus válogatás ez, amelyben sokan megtalálhatják a kíváncsiságukat legjobban kielégítő oldalakat. Bepillanthatunk abba, miként segítette a sisu a finneket a történelem során, de egy fejezettel később már a finn gyermeknevelés és iskolarendszer sikerességének kulcsáról olvashatunk. Emellett találunk a könyvben csalánleves receptet, természetközeli hobbiötleteket. Megtudhatjuk továbbá, miként tűzzünk ki megvalósítható célokat, vagy hogyan merüljünk alá a jeges vízben. Ráadásul néhány híres finn sisuval áthatott élettörténetébe is bepillantást nyerhetünk. Nem utolsósorban pedig azoknak is ajánljuk, akik már olvasták a hyggéről, vagy a lagomról szóló kiadványokat, és szívesen átlapoznák a Kossuth Kiadó újabb könyvét, melynek letisztult designja tökéletesen passzol az előbbi kötetekhez.

 •••

A Mindset Pszichológia több, mint érdekes cikkek halmaza. Nem egyszerűen egy szaklap. Ebből a rövid animációs videóból megtudhatod, miről is szól valójában ez a páratlan platform!

https://www.youtube.com/watch?v=z-htXgkYeeE