Mit akar kifejezni a másik? Miért nem érti, hogy mit akarok mondani? Ebben mi nem volt világos? Ezek gyakran felmerülő kérdéseink lehetnek. A kommunikáció alapvető társas motívum, mégis egyértelműnek tűnő helyzetek okozhatnak problémát a mindennapok során, meggátolva az együttműködést vagy akár súlyos konfliktusokat kiváltva. Figyeljük meg: a lényeg valóban a részletekben lakozik!

A hatékony együttműködés egyik alapfeltétele lehet saját magunk és a másik erősségeinek és gyengeségeinek ismerete. Mindennapi kapcsolatainkat jelentősen befolyásolja kommunikációs stílusunk, amelyre erősen rányomja bélyegét a személyiségünk. Eltérő személyiségek eltérő módon kommunikálnak, ezáltal könnyen félrecsúszhat az egyik fél számára oly egyértelműnek tűnő információ. Hogyan találhatnák meg a kapcsolódási pontokat?

Színes egyéniségek

William Multron Marston és Walter Wernon Clarke amerikai pszichológusok munkásságához köthető a DISC modell kidolgozása. A DISC-et manapság főleg a HR területén ismerik és használják, ugyanis az általa leírt viselkedési stílusok különösen jól érvényesülnek a munka világában. Ám mindennapi életünkben is hasznos segítséget nyújthat a saját magunk és a számunkra nehéznek titulált személyiségekkel való kommunikációs szakadékok megértésében és átlépésében.

A modell négy tengely mentén rendezi el a viselkedésmódokat és az általuk preferált kommunikációs stílust. Az extroverzió–introverzió valamint a feladat és kapcsolatorientált  síkok kirajzolódása mentén az alábbi négyes rajzolódik ki: domináns, tudatos, hatásos és szilárd. A négy típushoz négy szín társul: domináns – piros, tudatos – kék, hatásos – sárga és szilárd – zöld.

Saját magunk és mások kommunikációs stílusának megértése időigényes, olykor pedig fájdalmas tapasztalatok is érhetnek bennünket. Ennek ellenére megtérülő vállalkozás!

A feladatorientált extrovertált: a domináns (piros)

A domináns viselkedési stílus jellemzői az akaraterő és határozottság. Motiváltak és energikusak, kellő magabiztossággal és céltudatossággal bírnak, emellett szociálisak, nyitottak. Akár tűzön-vízen át keresztülviszik az elképzeléseiket. Kommunikációjuk ebből fakadóan azonban gyakran lehet nyers és hirtelen: mivel feladatorientáltak nem szeretik a mellébeszélést vagy ha túl sokszor kell valamit elmondani, olykor türelmetlenek. Ha egy domináns viselkedésűvel szeretnénk dűlőre jutni, érdemes elkerülni az általánosításokat, ám fejezzük ki bátran a véleményünket, merjünk határozottak lenni: beszéljünk nyíltan, világosan, érthetően.

A feladatorientált introvertált: a tudatos (kék)

Elemzőkészségére és precizitására bátran számíthat, akárcsak a környezetében levők. Maximalizmusa sem hagyja cserben, emellett nagyfokú koncentrációra képes. Kommunikációjában is követi az alaposságot és a maximalizmust. Elvárásai másokkal szemben is hasonlóak, magasra teszi a mércét, emiatt hajlamos lehet a kritikára. Szeret önállóan dolgozni. Ha egy kékkel van dolgunk, legyünk diplomatikusak, türelmesek. Fókuszáljunk a tényekre és a mondanivaló lényegére, a pontosság és lelkiismeretesség fontos számára.

A kapcsolatorientált introvertált: a szilárd (zöld)

Rá bármikor lehet számítani! Őszinte megbecsüléssel fordul a másik felé, megbízható és együttműködő. Szívesen segít másoknak és kedvesen jelez vissza. Azonban neki is szüksége van a visszacsatolásra. Türelmes, ám mások számára esetleg passzívnak tűnhet, mert jellemző rá a csöndes, visszahúzódó attitűd. Ha egy „szilárddal″ kommunikálunk, legyünk mi is nyugodtak, a hevesség és agresszió taszító lehet számára. Tisztázzuk elképzeléseinket közvetlen, de udvarias formában. Adjunk elegendő időt a helyzet átbeszélésere.

A kapcsolatorientált extrovertált: a hatásos (sárga)

A sárga jó meggyőzőkészséggel rendelkezik, motiváló erőként hathat mások számára. Beszédes és energikus. Ő lehet a társaság lelke. Fontos számára az együttműködés, a csapatszellem. Saját és mások élményeire nagy hangsúlyt helyez, kommunikációjában is nagyon fontos az individuum. Azonban esetenként szétszórttá válhat, az apró részletekre nehezen tud fókuszálni, az adatok nem tartoznak az erősségei közé. Ha ehhez hasonlóval találkozunk, a kommunikációnkban engedjünk egy kicsit a gyeplőn, ne szakítsuk félbe, hiába éreznénk úgy, hogy nem a lényegről beszél. A lényeg ugyanis minden típusnál másképpen jelenik meg, ahogy azt láthattuk.

Kommunikációs puzzle

A felsorolt négy stílus természetesen nem kizárólagos. Általában mindegyikből akad bennünk valamennyi, azonban érdemes végiggondolni, melyik a legjellemzőbb. A helyzetből is fakad, ki milyen kommunikációs stratégiát választ, de összességében elmondható, hogy megfigyelhetők univerzális jellegzetességek. A kommunikáció egyik összetevője a temperamentum, a modell igyekszik megragadni ezt. Azonban kevés a tiszta típus, akárcsak egy palettán, itt is többféleképpen keveredhetnek a színek. Vegyük észre, a leírt viselkedések és az általuk jelölt színek egy-egy jellegzetes kommunikációs stílust hordozhatnak magukkal. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha

azt gondoljunk, más is úgy fejezi ki magát. ahogyan mi.

A félreértés gyakran az említett eltérésekből fakad. Például a piros nem azért emeli fel a hangját mert haragszik, hanem mert ő alapból ilyen, ez viszont rosszul érintheti a csöndes, visszahúzódó zöldet. Úgy érzékelheti, hogy hibás valamiért, és máris konfliktus lehet a dologból. A fentiekből kitűnik, talán úgy tudunk leginkább idomulni a másikhoz, ha megpróbálunk beleilleszkedni a kommunikációs stílusába, hiszen mindenki számára az a legérthetőbb nyelv. Ez azonban nem könnyű feladat. A másikra való ráhangolódás a mindennapi kommunikációs gátak megszüntetésének egyik alapeleme lehet. Az együttműködés, a másik megértése pedig ezáltal nem teherré, hanem örömforrássá válhat mindannyiunk számára.

 

Felhasznált szakirodalom: Pongor Orsolya, Nagybányai Nagy Olivér, Hadarics Márton (2018). DISC. A mindennapi kommunikáció és viselkedés titka. Z-Press kiadó. További források itt.