Életünk során időnként szükségszerűen megjelennek komoly lelki teherrel, belső feszültséggel járó érzelmi állapotok, amelyektől ellenállással és elutasítással próbáljuk védeni magunkat. Az ellenállás és az elutasítás azonban rendszerint nem szüntetik meg a kellemetlen élményeket, épp ellenkezőleg, inkább fenntartják azokat. A nehéz élményekből csak a nehéz érzések átélésén keresztül találhatjuk meg a kivezető utat. Ahhoz, hogy legyen bátorságunk végig haladni ezen az úton, az ellenállás helyett elfogadásra lesz szükségünk. Cikkünkben a negatív érzelmek elfogadásához szeretnék egy kis útmutatót adni.

A belső élményeink elfogadása sokszor komoly nehézségekbe ütközik, mivel gyakran elárasztónak és túlságosan fájdalmasnak éljük meg azokat. Érdemes figyelemmel lennünk arra, hogy a szomorúság, a harag, a csalódottság, az elhagyatottság, a szégyen és sok más

negatív érzelem hátterében alapvető - nem megfelelően kielégített - emberi szükségletek húzódnak.

Milyen következményei lehetnek a szükségleti hiányoknak?

A biztonság, az elfogadás és a szeretet iránti vágy, az autonómia élménye, az érzéseink és igényeink szabad kifejezésének lehetősége - számos más szükséglettel együtt - fontos meghatározói a testi és lelki jóllétünknek. A felmerülő szükségleteink egy része jellemzően már születésünktől fogva nem elégül ki maradéktalanul, ezért a hiányokból fakadó negatív érzelmeket is korán megtapasztaljuk.

Érző emberi lényként mindannyian szeretnénk biztonságban élni, vágyunk arra, hogy feltételek szabása nélkül elfogadjanak és megértsenek minket. Vágyunk a figyelemre, a törődésre és a szeretetre. Ezek hiányában erős feszültséget, komoly lelki fájdalmat élhetünk át, amelyekre olykor kétségbeesetten, nem mindig a legmegfelelőbb módon reagálunk. A helytelennek minősített viselkedésünk kapcsán pedig megjelenhet a bűntudat, az önmarcangolás. Így egyre távolabb kerülünk az emberi mivoltunk szerves részét képező szükségleteinktől, a hozzájuk kapcsolódó érzéseinktől, végső soron önmagunktól. Ezt az önrontó folyamatot azonban a

saját magunk felé tanúsított felelősségteljes és együttérző viszonyulással megállíthatjuk és visszafordíthatjuk.

Első lépésként adjunk létjogosultságot a megjelenő érzelmeinknek. Próbáljuk megérteni miből fakad egy-egy negatív érzés, mi az oka, mi a története, milyen szükséglet húzódik mögötte?

A fájdalmas és nehéz érzések természetes módon ellenállást váltanak ki bennünk, az ellenállás azonban nem szünteti meg a belső feszültséget. Kristin Neff és Christopher Germer a Tudatos önegyüttérzés című könyvükben így írnak erről: „Amikor a nehéz érzelmek felé fordulunk, még ha tudatos jelenléttel és önegyüttérzéssel tesszük is, eleinte gyakran felerősödik a fájdalmunk, és ilyenkor természetes ösztönünk szerint hajlamosak vagyunk elfordulni ezektől. Ám ha meg akarunk gyógyulni, szembe kell néznünk velük – az egyetlen kiút rajtuk keresztül vezet. Ha egészséges, őszinte életet szeretnénk élni, össze kell szednünk a bátorságunkat, hogy jelen tudjunk lenni az érzelmi fájdalommal.”

A negatív érzelmek elfogadásának folyamata

Az nehéz érzelmek elfogadása a szerzők szerint az alábbi öt szakaszból áll:

  • Az ellenállás szakaszában küzdünk az ellen, ami megjelent bennünk.
  • A felfedezés során már hajlandóak vagyunk nyitott, érdeklődő viszonyulással megismerni, beazonosítani az érzéseinket.
  • Az elviselés fázisában elismerjük, hogy ez nehéz, de kitartással képessé válunk tartalmazni mindazt, ami jelen van bennünk.
  • A megengedés szakaszában teret adunk az érzéseknek, engedjük, hogy „jöjjenek” és „menjenek”.
  • A megbarátkozás fázisában pedig már arra is képessé válunk, hogy a meglássuk a nehéz élményeinkhez tartozó értékeket. Fel tudjuk tenni magunknak a kérdést: „Mit tanulhatok ebből?”

Amikor elárasztanak a negatív gondolatok és érzések, azonosulunk velük, azaz szinte eggyé válunk ezekkel az érzésekkel, majd erős tehetetlenség lesz úrrá rajtunk. Azonban lényeges tudatosítanunk, hogy nem vagyunk egyenlőek a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, sem pedig a viselkedésünkkel. A valóság és mi magunk is jóval többek vagyunk, mint ezek a mentális, illetve lélektani jelenségek.

A belső élményeinket alkotó gondolatokat, érzéseket kifejezhetjük:

  • szavakban (pl. ez most az aggodalom, a harag, a szomorúság, a félelem, a magányosság, a vágyódás, a szégyen, stb.), 
  • írásban (pl. napló, jegyzet, levél, stb.),
  • szimbólumokkal (pl. a gondolatok, mint az autópályán száguldozó autók, vagy mint a felhők az égen, falevelek a szélben, harag, mint a kitörő vulkán, stb.), 
  • változatos alkotói és mozgásos tevékenységek segítségével (pl. rajzolás, festés, játék, sport, tánc, stb.),
  • meditációk, relaxációs gyakorlatok végzése is segítheti a nehézségek méltóságteljes viselését. 

A fenti lehetőségek kipróbálásával saját élményként tapasztaljuk meg, hogy a lelki folyamataink hozzánk kapcsolódnak, belőlünk fakadnak ugyan, de mégsem vagyunk teljes mértékben azonosak velük. Megfigyelhetjük, hogy szép lassan enyhül a tehetetlenségünk, oldódik a bennünk lévő feszültség.

Megfigyelhetjük azt is, hogy hol jelenik meg a testünkben az átélt érzelem? Milyen testérzetek jelzik a jelenlétét? Gyengéden odairányíthatjuk a figyelmünket, a légzésünket, megérinthetjük az adott testtájékot, így lágyítjuk az érintett területet. A saját kezünkből áradó melegséggel, gyengéd simítással, masszírozással nyugtathatjuk magunkat és ez által csillapíthatjuk a kellemetlen érzeteket.

Kedvesen, együttérzéssel fordulhatunk saját magunk felé azzal, hogy

elismerjük az érzések jelenlétét, és azt is, hogy ez most nehéz nekünk.

A bírálatot és a kritikát mellőzve, jószándékúan megengedhetjük, hogy úgy legyünk, ahogy éppen vagyunk. Jó társként megtartjuk saját magunkat.

Segítheti az elfogadás folyamatát az is, ha tudatosítjuk magunkban, hogy a fájdalmunkkal nem vagyunk egyedül, a nehéz érzések egyetemesek, minden ember élete során időnként megtapasztalja a szenvedés valamely formáját.

A természetet ereje

Érző emberi lényként a természet részei vagyunk, ezért a zaklatott állapotunkban megsegíthet minket, ha kapcsolódunk valamely számunkra megnyugtató természeti jelenséghez.

A kis herceg Antoine de Saint-Exupéry művében, amikor nagyon szomorúnak érezte magát a naplementében gyönyörködött: "Volt egy nap, amikor negyvenháromszor láttam lemenni a napot! Kisvártatva hozzátette: Tudod, az ember, ha olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket..."

Ahogy bennünk, emberekben, úgy a természetben is megfigyelhető a tökéletlenség, szembesülhetünk ártó folyamatokkal, pusztító erőkkel. Ugyanakkor – ahogy a természetben, úgy a személyiségünkben is – megkérdőjelezhetetlenül jelen vannak a zord körülmények ellenére utat találó élet pozitív megnyilvánulásai, a kibontakozás és a fejlődés lehetősége. Felelősségteljes viszonyulással, elfogadással, együttérzéssel hatékonyan segíthetjük ezt a kibontakozást és fejlődést. 

John Teasdale, Mark Williams, Zindel Seegal: Tudatos jelenlét a gyakorlatban Kulcslyuk Kiadó, 2016.

Kristin Neff, Christopher Germer: Tudatos önegyüttérzés Gyakorlati útmutató önmagunk elfogadásához, belső erőnk kifejlesztéséhez és a boldog élethez Ursus Libris, 2022.

Szondy Máté, Szabó-Bartha Anett: Démonaink Hogyan élhetünk teljes életet a nehézségeinkkel együtt? Kulcslyuk Kiadó, 2016.

Mogyorósy-Révész Zsuzsanna: Érzelemszabályozás a gyakorlatban Újrakapcsolódás a belső biztonsághoz Kulcslyuk Kiadó, 2021.