Számos tanulmány foglalkozik a vallás egészségmegörző szerepével. Bebizonyosodott, hogy a hit csökkenti a stresszt, ami redukálja a depresszió kialakulását. Általa boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak lehetünk az élet számos területén. De vajon hogyan alakul a vallási szemlélet a férfiak, nők körében? Következő cikkünkben erre keressük a választ. 

David Voas, brit kutató, szociológus, professzor nemrégiben megjelent könyvében ezt a kérdéskört járja körül. Voas sokat írt a vallásról, a spiritualitásról, valamint a hiedelmek generációs átadódásáról. Kutatásai rámutattak arra, hogy a vallásosság már magzati korban eldől. A gének képesek befolyásolni vallási beállítottságunkat. Világszinten a nők 10%-kal vallásosabbak, mint a férfiak, amihez szorosan kacsolódik az is, hogy többet járnak templomba, arányosan többet imádkoznak és elkötelezettebbek a hitük iránt. 

A vallásosság mértéke eltér a nők és a férfiak körében

Egy másik tanulmányból az is kiderült, hogy az idősebb, gyengébb nők sokkal jobban tudnak kapcsolódni Istenükhöz, mint a fiatalabb generáció. Általánosságban az ima segít nekik átjutni betegségeken, mentális problémákon. Egy kaliforniai vizsgálatban kétezer mentális betegséggel küzdő személyt vizsgált és több, mint 80%-uk vallotta azt, hogy az ima segített hozzájárulni a mentális egészségük javulásához.

Más tanulmányok azt mutatták, hogy az idős, elszigetelt, magányos emberek életében döntő szerepet játszik a hit és az ima gyakorlása. 

Az Én Istenem, az milyen is? 

Egy másik gondolkodó, Tamminem arra a megállapításra jutott, hogy a nemek teljesen máshogyan tekintenek az Istenre. Éppen ezért sem meglepő, hog a nők sokkal inkább közelebb érzik magukat egy távoli, transzcendens világhoz. Szerintük Isten egy szerető, elfogadó, megbocsátani kész mindenható, ellenben a férfiak, inkább erősként, kontrollálóként gondolkodnak róla. 

A vallásosság mérésének megállapítási módja az is, hogy megnézzük, miben hisznek az emberek. Kutatások bebizonyították, hogy a nők sokkal inkább hisznek a menny és a pokol jelenlétében, mint a férfiak. Ugyanilyen szám jelentkezett, amikor az angyalok jelenlétéről kérdezték őket. A nők 63 vizsgált országból 14-ben azt mondták, hogy hisznek az angyalokban. 

Arányaiban a nők sokkal inkább hisznek a védőangyalok jelenlétében

Vallásos férfiak és nők - Hogyan csinálják ők együtt?

Tanulmányok bebizonyították, hogy azok a párok, akik imádkoznak egymásért, sokkal könnyebben tudnak megbírkózni a párkapcsolatban felmerülő problémákkal. A hit, a kölcsönös ima növeli a párkapcsolati elégedettséget, fokozza a bizalmat, továbbá redukálja a megcsalás lehetőségét. Azt is észrevették, hogy azok a párok, akik kölcsönösen fohászkodtak egymásért, kevesebb eséllyel váltak el, vagy szakítottak partnerükkel. 

Összeségében a fenti példák alapján láthattuk a nemek különbségét ebben a témában is. Fontos, hogy tisztelni tudjuk egymás határait, elképzeléseit, világnézetét. Mind a nők, mind pedig a férfiak sokat tanulhatnak egymástól a vallási rituáléjukat és istenképüket tekintve is.


Felhasznált irodalom: 

https://www.pewforum.org/2016/03/22/the-gender-gap-in-religion-around-the-world/

https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/gender-composition/

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/134556/AR_Mahlam%C3%A4ki.pdf?sequence=2&isAllowed=y