Gyermekáldás. Már maga a fogalom is utal rá, hogy a gyermek ajándék: érkezése, megszületése rajtunk kívülálló folyamat, melyet nem mi irányítunk. Pont emiatt olyan nehéz megküzdeni a meddőség terhével, hiszen nem tudjuk befolyásolni. Hogyan lehet megküzdeni a tehetetlenséggel? Milyen mentális nehézségeket von maga után? Hogyan segíthet ezen az úton bennünket a hit? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat.

A meddőségről általánosságban

Friss házasok (vagy hosszú ideje párkapcsolatban élők) esetén az egyik leggyakrabban feltett kérdés: „És, mikor érkezik a gyerek?” Sokan nem is tudják milyen sebeket téphetnek fel ezzel. Sajnos az egyre növekvő meddőségi arány mellett nem tudhatjuk a szóban forgó pár nem küzd-e vajon hasonló nehézségekkel. A meddő szó lexikonban megtalálható jelentése: „utóddal nem rendelkező, szaporodásra képtelen.” A valóságban azonban ennél jóval összetettebb folyamatról beszélhetünk, bonyolultabb fizikai és lelki aspektusok zajlanak, emberi sorsok és traumák rejtőznek a színfalak mögött, épp ezért nehéz kellő érzékenységgel viszonyulni a témához. Az egészségügyi szempontok után pszichológiai oldalról is szükséges foglalkozni vele.

A meddőség egy összetett egészségügyi probléma, 

a WHO 2010-es becslése alapján világszerte mintegy 48 millió párt érint, Magyarországon pedig mintegy 300 ezer pár küzd vele.

Meddőségről abban az esetben beszélhetünk, ha a gyermeket tervező pár egy éven keresztül hiába próbálkozik. Habár általában a nő keresi fel ilyenkor a szakorvosát, valójában 40-40%-os arányban beszélhetünk férfi és női oldalról jelentkező problémáról. Az elmúlt években a meddőség miatt kezeléshez folyamodó párok száma rohamosan nőni kezdett, az olyan faktorok miatt, mint a nők gyermekvállalásának kitolódása, a meddőség kezelésére szolgáló újabb és sikeresebb technológiák kidolgozása, valamint ezek egyre szélesebb körben való elterjedése. 

Abban nincs kétség, hogy a meddőség egy mentálisan megterhelő tapasztalat, mely befolyást gyakorol a párok pszichológiai állapotára, a szakirodalom egyetért továbbá abban is, hogy a párok tagjai hatnak egymásra, így párként élik meg a meddőséget és annak következményeit is. A gyermekáldás be nem teljesülő vágya összefüggésbe hozható olyan lelkiállapotok, betegségek kialakulásával, mint például a harag, depresszió, szorongás, házassági problémák és az értéktelenség érzése. Továbbá a párok megbélyegzést, veszteségérzetet és csökkent önbecsülést tapasztalnak hatására. Összességében a nők nagyobb szorongást mutatnak, mint partnereik, ugyanakkor a férfiak reakciói szinte megegyeznek a nők válaszának intenzitásával, amennyiben a meddőséget a férfi oldaláról feltételezik.  

Az egészségügyi problémák mellett bizonyos mentális tényezők is befolyásolhatják a termékenységet, a depresszió (és az általa kiváltott változások a szervezetben), a szorongás, valamint a megnövekedett stressz mind hatással lehetnek a gyermekáldás sikerességére.

A meddőség pszichológiai kezelése

A meddőséget egy biopszichoszociális válságnak tekintjük és az egészségügyi kivizsgálás/kezelés mellett hasonlóan fontos a pszichoterápiás kezelés is.

A várandósság a legtöbb esetben már jóval előbb megkezdődik a szó szerint vett teherbeesésnél.

A családtervezés során az elképzelt gyermek (még csak gondolati szinten megjelenő tervezgetés) szép lassan alakul át a valódi gyermek jelenlétévé (a terhesség, majd a gyermek megszületése által). A meddőségi tanácsadás lehetőséget kínál arra, hogy feltárja, felfedezze és tisztázza, hogyan lehet kielégítő és értelemteli életet élni, ha termékenységi problémát már diagnosztizálták.

Számos tanácsadás segít a megküzdésben, hogy a pár elfogadja, természetes úton nem lehet gyermekük, elgondolkodjanak a mesterséges megtermékenyítés vagy épp az örökbefogadás lehetőségén. A tanácsadás fontos része a gyermek utáni vággyal való foglalkozás, a társadalmi, transzgenerációs, egyéni és közös aspektusok vizsgálata teret adhat a krízis megélésének, ezáltal felszabadulhatnak a fájdalom, gyász, harag és remény korábban elfojtott érzései.

Nélkülözhetetlen annak tudatosítása, hogy az embert nem a meddősége határozza meg, az csupán életének egyetlen (bár valóban nagyon fájdalmas) aspektusa. A hullámvasút képe segíthet vizualizálni a problémát, mivel a hullámvasútból sem lehet mozgás közben kiszállni és az irányítás sem a mi kezünkben van. Fontos hangsúlyozni, hogy amíg létezik a gyermek utáni vágy, addig a frusztráció is fennáll, és az érzelmi hullámvasút is folytatódik. 

Megküzdés a hit segítségével 

„Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet« ...” (Ter 1,28) 

Egyes Bibliafordítások szerint ezek voltak az első szavak, melyeket Isten az emberhez intézett. Láthatjuk tehát, hogy Isten akarata a gyermek, hogy az ember családot alapítson, szaporodjon, mégsem adatik meg ez az ajándék mindenkinek. A meddőséggel való megküzdés a hívő személyek számára sokszor további megterhelő vonatkozásokat tárhat fel, megjelenik például a vágy Isten akaratának feltétel nélküli elfogadására, ugyanakkor talán nincs olyan ember, akinek ez ne esne nehezére egy ilyen fájdalmas kérdés kapcsán.

További terhet róhat az egyénre a tudat, hogy az egyháza elutasíthatja vagy akár bűnnek is tarthatja a mesterséges megtermékenyítést. Fontos ugyanakkor tudatosítani, hogy a meddőség nem az ember érdemlegességét vagy képességeit tükrözi. Segíthet a tudat, hogy Isten terve jóval nagyobb, mint amennyit látni enged számunkra belőle. Nem szabad azonban elbagatellizálni sem a témát, lezárva annyival, hogy ez egy misztérium, amelybe nincs betekintésünk. Elengedhetetlen, hogy vallási közösségeken belül is foglalkozzunk a témával, és az ezzel küzdők merjenek és tudjanak kihez fordulni. Erőt adhat továbbá a Bibliában fellelhető számtalan meddőséggel kapcsolatos történet.

Meddő asszonyok a Bibliában

Az ősi világban, a gyermektelen férfiak a problémát azzal orvosolták, hogy feleségül vettek egy újabb nőt. A gyermektelen asszonyok ugyanakkor szemrehányást, szégyent, megvetést és számkivetettséget szenvedtek el. Ez utal tehát a korabeli felfogásra is, mely szerint meddő csak az asszony lehet.

Elsőre talán meglepő lehet, ugyanakkor számtalan meddőségi történettel találkozhatunk a Szentírás lapjai között is. Csak néhány személyt kiemelve, fontos megemlíteni Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Jákob és Rákhel, Elkána és Anna, valamint Zakariás és Erzsébet történetét. Közülük talán a legismertebb Zakariás és Erzsébet története, akiket időskoruk ellenére áldott meg Isten gyermekkel, és született meg Keresztelő János, Jézus Krisztus előfutára.

Ami azonban minden történetben fontos aspektus, hogy mindannyian megőrizték hitüket, és nem fordultak el a nehézségek ellenére sem Istentől.

A fenti esetek mindegyike pozitívan záródott és hosszú idő után ugyan, de Isten gyermekkel ajándékozta meg őket. Lukács evangéliumában viszont találkozhatunk Anna prófétanő történetével, aki 8 év házasság után megözvegyült és ezután gyermektelenül várta az Istengyermek eljövetelét, vagy megemlítendő Fülöp evangélista négy hajadon lánya az Apostolok cselekedetében. Ezek a történetek megerősíthetnek bennünket, és megmutathatják, hogy gyermek nélkül is lehetséges beteljesedett és elhivatott életet élni.

Zárásként kiemelendő, hogy a meddőség szomorúságát csak azok érzik át igazán, akik valamilyen minőségben találkoztak már vele. Nem kisebb a felelőssége azonban az őket körülvevőknek sem. Fontos, hogy támogató és megbízható közegre találhassanak, hogy érezzék, nem szükséges egyedül megküzdeniük nehézségeikkel. 

Felhasznált irodalom:

A címben felhasznált bibliai idézet pontos helye 1Sám 1,5 – Anna válasza Éli papnak, miután gyermekért imádkozott az Úrhoz

Biblia (Szent István Társulat fordítása)

Cox, K. L. (2013). Toward a theology of infertility and the role of Donum Vitae. Horizons, 40(1), 28-52.

Hassani, F. (2010). Psychology of infertility and the comparison between two couple therapies, in infertile pairs. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1(1), 25.

Lindsey, B., & Driskill, C. (2013). The Psychology of Infertility. International Journal of Childbirth Education, 28(3).

Van den Broeck, U., Emery, M., Wischmann, T., & Thorn, P. (2010). Counselling in infertility: individual, couple and group interventions. Patient education and counseling, 81(3), 422-428.