„Azt szoktam mondani, hogy ezek a gyerekek mínusz nyolcról indulnak. És a mínusz nyolcról előbb el kell jutni a nulláig. Ez egy kőkemény meló. A Bárka tábor lehetőséget kínál arra, hogy valaki kilépjen a skatulyából, és valami egészen más legyen.”

Interjú Gőbel Gergellyel, a Bárka tábor projektmenedzserével és Kovács Nikolettával, a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely képviselőjével, lelkiségről, élménypedagógiáról, tábori életről.

Hogyan született meg a tábor kezdeményezése?

A Magyarországi Református Egyházban már évek óta uniós- vagy hazai támogatások segítségével részt veszünk a felzárkóztatási programokban. Azt láttuk, hogy a tanodáinkba járó gyerekeket a nyári szüneti időszakban nehezen, vagy egyáltalán nem tudjuk lekötni, ezért szerettünk volna alternatívát kínálni számukra, például táborozással. Így kapóra jött az uniós pályázati lehetőség, amiből a Bárka tábor megszületett. Nagyon sok fejlődésen ment keresztül az eredeti terveinkhez képest, és ez a folyamat a mai napig tart. 

Milyen szerkezetre épült a tábor?

Az induláskor volt egy pályázati előírás, amelyet követni kellett. Emellett azt láttuk, hogy azok a gyerekek, akik nehéz körülményekből érkeznek hozzánk fogékonyabbak a játékos megközelítésre. Ehhez a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely biztosít megfelelő hátteret. Sok esetben a gyerekek szinte nem is tudják azt, hogy az élménypedagógiai foglalkozások során önmagukról és a társaikról, a kommunikációról tanulnak, és a szociális kompetenciáik fejlődnek. Tekintve, hogy ez a református egyház pályázata, ezért meg kellett teremteni a hitélet megélésének lehetőségét is. Ehhez mindkét pillérnek alkalmazkodnia kellett egymáshoz. Én azt gondolom, hogy a mára már összecsiszolódva tud ez működni.

Milyen formában van jelen a református lelkiség a táborban?

Minden, ami a tábor területén belül történik, elhangzik az harmonizál az egyház álláspontjával, de mindezt a stáb is tudja, így készülünk elő minden évben mindegyik turnusunkra. Ennek letéteményesei a halászok, akik egész évben azon fáradoznak, hogy ezt az integritást megteremtsék, és a lelkiségi szolgálatot végzik.

Otthon a táborban.

Milyen szerepkörökben vannak a stábtagok?

A tábori lebonyolítást tekintve a felfedező felelős a turnus szakmai megvalósításáért. A következők a kapitányok, akik az élménypedagógiai foglalkozásokat tartják, ahol játékos formában tanulnak a gyerekek. A kormányosok a szabadidőszervezésben vannak otthon, ami azt jelenti, hogy ők felelősek azért, hogy a gyerekek csapatban élhessék át ezeket a napokat. Vannak a fedélzetmestereink, akik az egyik legfontosabb tartópillérek, hiszen ők kísérik a gyerekeket mindenhová, ők ébresztik, segítenek az esti lefektetésnél. Ezek a legfőbb tisztségek.

A táborban vannak egészségpercek, ahol a tudatos táplálkozásról elkezdve a megfelelő vízfogyasztásig mindent próbálunk röviden, tömören átadni, ezen az egészségfejlesztőnk dolgozik. A hajóorvosaink 0-24-ben velünk vannak a tábor területén belül, és bármilyen problémával lehet hozzájuk fordulni. A halászok a lelkiségi program lebonyolításáért felelnek, egész évben azon dolgoznak, hogy az adott turnus megfelelő ívet tudjon bejárni. Minden turnusban másként próbálják meg a gyerekeket eljuttatni ahhoz, hogy Jézussal találkozhassanak. Ez egyházi szempontból is lényeges missziós tevékenység, de a gyerekeknek nagyon fontos útravaló lehet az, hogy nincsenek egyedül, Jézus szereti őket, és ehhez tudnak kapcsolódni a nehéz helyzetekben. Az egyház Zsinati Hivatalának munkatársai a hajóácsok. Az egész projekt felelőssége, ellenőrzése, elszámolása, tervezése, illetve a helyszínen a lebonyolítás letéteményese, határhelyzetekben döntéshozó. Ez kiterjed például gyermekvédelmi ügyre vagy hatósági intézkedésre. A révkalauzok a gyermekek kísérői. Ők a kapocs az intézmény és közöttünk. Számítunk rá, hogy ismerik a gyerekeket, és kölcsönösen segíthetjük egymás munkáját. A gyerekek pedig a matrózok, ők a legfontosabb szereplői a tábornak. A jelenlegi előírások szerint 6500 gyereket kell fogadnunk és most járunk nagyjából 5000 körül, ezt az évet is beleszámolva.

A stábtagokat arról kérdeztem, hogy mit jelent nekik a Bárka tábor.

Hogyan épül fel egy tábori nap?

Évente 7-8 turnusunk van és a tábori napok nagyrészt hasonló szerkezetet követnek minden alkalommal. Az ébresztőt a reggeli követi. Majd egy áhítattal és egészségpercekkel nyitjuk a napot, és élménypedagógiai foglalkozásokat tartunk nagyjából délig. Ezután jön az ebéd és a csendespihenő, kettőkor pedig – ideális időjárás esetén – jöhet a strand! Lehetünk bármilyen profi élménypedagógusok, a gyerekeknek a strandolás a legjobban várt programja, ahonnan öt körül érkezünk vissza. Ezt általában kisebb létszámban működő műhelymunkák követik, mint például dobkör, vagy színházi előadás, esetleg a mindig nagy sikert arató robotika. Aztán jöhet a vacsora, majd az esti program keretében egy sorverseny, amely az egész tábort megmozgatja. Ezt újra az egészségpercek követik, illetve az áhítat, amely végül lezárja a napot, keretet adva az egész történetnek.

Mi alapján választjátok ki a gyerekeket?

Első osztálytól tizenegyedikig fogadunk táborozókat, és a pályázati előírás miatt vidéki megyéket keresünk meg, Pest megyén kívüli területeket.

Milyen tapasztalataitok vannak a hátrányos helyzetű gyerekekkel?

Azt látom, hogy elképesztően másfajta szeretetet igényelnek, mint a jobb körülmények közül érkező társaik. Nagyon fontos erre felkészíteni az adott turnus stábtagjait. Ezek a gyerekek gyakran elszaladgálnak, ütögetik egymást, többszöri kérésre sem hallgatnak, olykor hirtelen elsírják magukat, nagyon fontos nekik az ölelés, vagy éppen ellenkezőleg rettegnek az öleléstől, bármilyen testi kapcsolattól. Úgy gondolom, hogy bármelyik ilyenfajta reakció mögött valamiféle traumatizáltság állhat. Hallottam már olyan foglalkozásról, ahol egy ártatlan mondat után az egyik kisgyerek elsírta magát, és abban a pillanatban meg kellett állítani a foglalkozást.

Majd egy-két nappal később derült ki, hogy valószínűleg mi kapcsolta be a fejében azt a jelzést, emlékeztette arra a traumára, ami miatt sírni kezdett. Nyilván ez otthonról hozott dolog. 

Mesélnél egy kicsit az élménypedagógia alapjairól?

Egyszerűen fogalmazva az élménypedagógia olyan gyakorlatoknak az összessége, amely szociális kompetenciákat fejleszt. Alappillére a kihívás, a csoportos tevékenység, az együttműködés. Fontos szerepe van a facilitátornak, aki az egész foglalkozást vezeti. Nem mondja meg, mit és hogyan csináljanak, inkább kérdésekkel terelgeti a csoportot afelé, hogy a gyerekek egy kihívást meg tudjanak valósítani. A feldolgozás során abban segíti a gyerekeket, hogy meg tudják fogalmazni azt, hogy mit tanultak az adott foglalkozás során. Amit még érdemes megemlíteni, hogy maga az élménypedagógia a tapasztalati tanulás köré épül. Tehát kapnak egy feladatot, terveznek, végrehajtanak, feldolgoznak. És nyilván a végső feldolgozás az valahol az életbe való kimenetelt segíti.

Élménypedagógia a gyakorlatban.

Ki lehet facilitátor a táborban?

Ennek az alapfeltétele, hogy végezzen élménypedagógiai képzést. A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely évközi képzései nagyrészt erről szólnak. Alapvetően nem gyakorlatokat tanítunk a kapitányoknak, hanem feldolgozásokat, hiszen ez a nehezebb része. Az egésznek az a lényege, hogy a gyerek a lehető legtöbbet tudjon megtanulni a foglalkozásból.

Pontosabban mit értesz a feldolgozás alatt?

Az élménypedagógiában a feldolgozás azt jelenti, hogy a kihívás teljesítése után – mindegy, hogy az sikeres vagy sem – leülünk beszélni arról, hogy mi történt, mit tapasztaltak, mit éreztek, mit tanultak, mi volt a kulcsa. Tehát olyan kérdéseket járunk körül, amelyekkel a következő gyakorlat jobb lehet.

Mit gondolsz miért lehet hatékony a hátrányos helyzetű gyerekek esetén az élménypedagógiai módszerek alkalmazása?

Alapvetően azt gondolom, hogy két okból lenne fontos összekapcsolni ezeket. Az egyik az az integráció. Erre egy jó eszköz az élménypedagógia, hiszen egy foglalkozás során rá vannak kényszerítve arra, hogy van egy kihívás, amelyet közösen kell megoldani.

Ha én kilöklek téged a komfortzónádból, akkor nem tudod az eddig használt magatartásformákat, otthonról hozott mintákat alkalmazni, hanem valami egészen mást kell elővenned.

Nem lehet azt, hogy a másikat kiszorítod, mert akkor nem tudod megcsinálni a feladatot, és nem lesz sikered neked sem. A másik része, hogy a szociális kompetenciák fejlesztése lassan alapfeltétel ahhoz, hogy eljussanak a nagybetűs életbe. Ma már a munkaerőpiac arra épít, hogyan dolgozik az egyén csoportban, hogyan kommunikál, milyen a problémamegoldása, és ezek mind szociális kompetenciák. Valamint az is látható, hogy a szülők leterheltsége miatt ez a feladat még inkább a pedagógusokra hárul. Én azt szoktam mondani, hogy ezek a gyerekek mínusz nyolcról indulnak. És a mínusz nyolcról előbb el kell jutni a nulláig. Ez egy kőkemény meló. A Bárka tábor lehetőséget kínál arra, hogy valaki kilépjen a skatulyából, és valami egészen más legyen.

A napról napra történő kiscsoportos foglalkozások során milyen változásokról számolnak be a kapitányok?

Nyilván minden nap más, de tapasztalataink szerint pontosan követni lehet a csoportdinamikai folyamatokat. Az első nap általában jól szokott sikerülni, a második nap már van valamilyen vita. A harmadik napra szépen kezd összeállni a csoport, és az utolsó napra pedig már jól tudnak együttműködni. Nyilván minden csoport más, de szépen végig lehet követni ezt a folyamatot turnusról-turnusra.

A kihívás teljesítésekor a hangsúly az együttműködésen van.

Utókövetést szoktatok végezni?

Ez nagy szívfájdalmunk, hogy egyelőre ez nem tud megvalósulni. Nyilván óriási anyagi igénye is lenne, amire most nem adottak a pályázati keretek, de mi sem szeretnénk belenyugodni abba, hogy év közben megszűnik a kapcsolat a gyerekekkel.

Jövőre lesz Bárka tábor?

Igen, mindenképpen tartunk 2022-ben is Bárka táborokat.

Újabb pályázatot is szeretnétek megcélozni a további évekre?

Igen, nagyon szeretnénk! Hatalmas igényt tapasztalunk meg a jelentkezők között évről évre.

Mikor és hogyan lehet jelentkezni?

Minden évben december-január körül már érdemes figyelni a honlapunkat, illetve a közösségi csatornáinkat, mert akkor kezd el mozgolódni a jelentkezés. Mindenkit várunk a Bárka táborban!


"Ön is segíthet!

A Bárka tábor a résztvevők számára ingyenes, de ehhez támogatók segítségére van szükség. A szervezők olyan partnereket keresnek, akikkel a Bárka tábor és a nehéz sorsú gyermekek életének megváltoztatása közös ügy lehet. A legkisebb támogatás is számít. A Bárka bankszámlaszáma: 10702019-19024048-56200007 (CIB)"

A Bárka tábor dokumentumfilmjéről itt olvashatsz: https://777blog.hu/2021/09/19/a-barka-tabor-kisfilmjenek-beharangozasa/