Hazánk egyik világszerte ismert és elismert pszichológus professzora, a pozitív pszichológia kiválósága, a flow-élmény – a boldogság azon szintje, mely egy tökéletes, áramlatszerű élményt biztosít a számunkra – kidolgozója, Csíkszentmihályi Mihály ma ünnepelné 89. születésnapját. Rá emlékezünk. 

Csíkszentmihályi 1934. szeptember 29-én született az akkor még Olaszországhoz tartozó Fiumében, magyar nemzetiségű családban. Bár magyarul, olaszul és németül is beszélt, identitásának megélése ez időtájt nehézséget okozott a számára, mert sem olasznak, sem magyarnak nem érezte magát. Nem szeretett iskolába járni és barátai sem igen voltak.

A család Fiuméból 1944-ben, Velencébe menekült. A viszontagságos idők és számos megpróbáltatás ellenére az akkor még gyermek Csíkszentmihályi nem értette, hogyan lehetséges az, hogy számos család mégis képes volt úgy megélni a hétköznapokat a legnagyobb nyomor és nehézség ellenére is, mintha mi sem történt volna.

Az akkor zajló második világháború idején Csíkszentmihályi egy olasz fogolytáborban töltött idő alkalmával ismerte meg a sakkot. A játék segítségével saját bőrén sikerült megtapasztalnia, hogy a sakkozással töltött idő során milyen nagy mértékben sikerül a körülötte lévő történéseket kizárnia, s csak magára a játék örömteli folyamatára koncentrálnia. Visszaemlékezve úgy gondolta, ez nagyban segítette őt ennek az időszaknak az átvészelésében.

Korai tapasztalásai meghatározó élményt jelentettek számára, mert innentől kezdve szinte ösztönösen vágyott arra, hogy képessé váljon az emberi élet teljes megértésére,

és nagy álmokat dédelgetett azzal kapcsolatban, hogy az ehhez szükséges tudás birtokába kerülhessen.

Ennek érdekében 22 éves korában az Egyesült Államokba utazott pszichológiát tanulni. A kezdeti tapasztalásai azonban nem váltották be a pszichológia megismerése iránti reményeit, csalódott az egyetemben. Tanárai azonban meglátták a benne lévő tudásvágyat és tehetséget, így azt ajánlották neki, menjen a Chicagoi Egyetemre, melyet az ország tíz legjobb felsőoktatási intézménye között tartottak számon. Csíkszentmihályi pedig megragadta a lehetőséget, s tanulmányait Chicagoban folytatta tovább, ahol 1960-ban szerzett diplomát. Az egyetemhez szinte végig hű maradt, mert egy kisebb kitérő után, 1965-től egészen 2000-ig ott dolgozott az intézmény professzoraként.

Csíkszentmihályi Mihály munkásságának a középpontjában a pozitív pszichológia és a boldogságkutatás állt. Ez az irányzat nagy mérföldkőnek számított a patológiai szemléletű megközelítésekkel szemben. Fontos gondolatmenetet indított el Csíkszentmihályiban annak a felfedezése, hogy a festők alkotás közben vagy éppen a sportolók teljesítményük során szinte egyfajta transzállapotban vannak, teljes bevonódással az adott folyamatban, mialatt gyakorlatilag megfeledkeznek az őket körülvevő világról. Ez az áramlat, vagyis a tökéletes élmény megélése a flow egyik alappillére. 

A flow az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán magáért.”

A tökéletes élmény megélése során tehát tökéletesen elmerülünk abban a tevékenységben, amit éppen csinálunk, szinte együtt áramlunk a folyamattal, miközben a lehető legmélyebben és legintenzívebben éljük meg az adott pillanatot. A boldogság és az öröm pedig ennek a folyamatnak mintegy „melléktermékeként” jelenik meg.

Meglepő módon, a boldogság ilyen fokú átéléséről azonban nemcsak pozitív körülmények között lévő emberek számoltak be, hanem azok is, akik például a koncentrációs táborok borzalmai közepette voltak képesek ilyen mértékben belefeledkezni egy madárcsicsergésbe vagy éppen a tavaszi szellő játékosságába.

Csíkszentmihályi szerint ahhoz, hogy ez a bevonódás, elmélyülés megtörténhessen, át kell hangolnunk magunkat, hogy képesek legyünk meglátni és megélni a pillanatot, valamint képessé váljunk tevékenységeinkben kihívást találni. Bár vannak olyan pszichológiai feltételek – például, hogy céljaink egyértelműek legyenek, időérzékelésünk megszűnjön, teljesen elmerüljünk abban, amit csinálunk, stb. –, amik teljesülésével képessé válunk a flow-élmény megélésére, mégsincs egy egységes, jól bevált recept rá. Mindenkinek a saját receptjét kell megtalálnia, kortól, nemtől, iskolázottságtól, lakhelytől, társadalmi státusztól függetlenül.

A tudatosság szerepe Csíkszentmihályi szerint igen fontos a flow megélésében: „a boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk, és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel”.

Szükségünk van tehát egyfajta tudatosságra, belső kontrollra ahhoz, hogy képessé váljunk saját belső élményeink irányítására, s ezáltal felkészülhessünk a boldogságra.

Mindenkinek a saját receptjét kell megtalálnia arra, hogyan és miképpen tudja átélni a flow-t. 

Ennek a belső kontrollnak a képességéről és megéléséről húsba markoló a szintén magyar származású, holokauszt-túlélő pszichológus, Edith Eva Eger A döntés című könyve. A túlélést hihetetlen módon segíti, ha az ember képessé válik az őt körülvevő szörnyőségek kirekesztésére, és közben saját belső világában kiválasztani azt a pontot, amire éppen figyel. Dr. Eger könyvében úgy fogalmaz, „most először látom, hogy van döntési lehetőségünk: dönthetünk úgy, hogy arra figyelünk oda, amit elveszítettünk, vagy pedig arra, amink még megvan”.

Az intenzív, élvezetes élményeknek tehát nem pusztán passzív befogadói vagyunk, legtöbbször tennünk kell értük. Leggyakrabban olyan helyzetek kapcsán tapasztalhatjuk meg ennek a hatóerőnek az átélését, amikor minden erőnkre, energiánkra, koncentrációnkra szükség van ahhoz, hogy a kívánt célunkat elérhessük. Sokszor a legnehezebb helyzetek, vagy éppen egy komoly fizikai próbatétel, példéul hosszútávfutás közben válunk ennek a flow-élménynek a részesévé. Csíkszentmihályi szerint mindez azért van, mert

erőfeszítéseink által úgy érezzük, jólétünk alakulásának, boldogságunk megélésének aktív szereplői vagyunk, és ezáltal válunk képessé a tökéletes élmény megélésére is.

Csíkszentmihályi flow-elmélete, illetve Flow – Az áramlat, a tökéletes élmény pszichológiája című könyve a hagyomány szerint Bill Clintonra és Tony Blairre is nagy hatást gyakorolt, illetve Jimmy Johnson, a Dallas Cowboys korábbi edzője is számos ötletet merített Csíkszentmihályi munkásságából a csapat 1993-as Super Bowlra való felkészülése során.

Csíkszentmihályi Mihály élete és munkássága önmagában is példaértékű a számunkra. Feleségével, Isabella Selegával az asszony haláláig, 60 évig voltak házasok. Két gyermekük, Mark és Christopher számára szintén a tudományos élet jelentette a kiteljesedést, ők jelenleg a UC-Berkeley és a Cornell Egyetemen tanítanak.

Csíkszentmihályi Mihály, aki 2021-ben hunyt el, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének tulajdonosa, az MTA külsős tagja volt, mindemellett pedig egy nagyszerű ember, akire családja, barátai, hallgatói, diákjai, kollégái szerető szívvel emlékeznek.

Ahogy gondolkodott, úgy élt: „Mindegy, hogy miben leljük örömünket, a közös családi futásban, a sakkban vagy akár az olyan magányos tevékenységekben, mint az olvasás vagy a zenélés, fontos, hogy időt szánjunk az élvezetes pillanatokra. Ha tárgyak helyett emlékezetes élményekre költjük a pénzt, sokkal mélyebb örömöt fogunk átélni – ez az öröm a boldogító élvezet, ami hosszan tartó hatást képes gyakorolni az élettel kapcsolatos elégedettségünkre.”

 

(Kép: MTI)

Felhasznált irodalom

Baló S. (2021) Túlélni a borzalmakat és túlélni a mindennapokat: A fegyelmezett figyelem képessége ritka nagy kincs. https://wmn.hu/wmn-life/54528-tulelni-a-borzalmakat-es-tulelni-a-mindennapokat-a-fegyelmezett-figyelem-kepessege-ritka-nagy-kincs- . Letöltve: 2021. 10. 22.

Csíkszenmihályi & Csíkszentmihályi (2011) Élni jó! - Tanulmányok a pozitív pszichológiáról. Akadémiai Kiadó Zrt.

Csíkszentmihályi M. (2001) Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Demeter D (2020) Flow: Hogyan teremtsük meg a tökéletes élményt? https://megoldaskozpont.com/flow/ , Letöltve: 2021. 10. 22.

K. Cherry. Csíkszentmihályi Mihály Biography. Letöltve: https://www.verywellmind.com/mihaly-csikszentmihalyi-biography-2795517 , 2021. 10. 22.

Mihaly Csikszentmihalyi, Facebook közszereplő. https://www.facebook.com/mihaly.csikszentmihalyi/posts/4629399470432146 . Letöltve: 2021. 10. 22.

Porpáczi J (2018). „A boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk…” – A flow, avagy az áramlat pszichológiája. https://pszichoforyou.hu/flow-avagy-az-aramlat-pszichologiaja/ , Letöltve: 2021. 10. 22.

 

Borítókép: https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=1514&l=en