Az egyre növekvő drogfogyasztás megelőzésének rendkívül fontos lépését képezik a drogprevenciós programok. Milyen megelőző kezdeményezések érhetők el Magyarországon? Lehet egy egészségfejlesztő program egyszerre tanulságos és szórakoztató? Cikkünkben a prevenció hatékonyságát növelő tanácsok mellett hazánkban ingyenes elérhető korszerű, interaktív lehetőségeket is bemutatunk. 

A prevenció mint kifejezés önmagában megelőzést, általánosságban pedig olyan intézkedéseket jelent, melyek képesek csökkenteni vagy teljesen kiküszöbölni a pszichés, testi betegségeket előidéző feltételeket. A klasszikus felosztás szerint megkülönböztetünk elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciót. Napjainkban leggyakrabban az elsődleges prevencióval találkozunk, az iskolai drogprevenciós programok is ebbe a kategóriába tartoznak. 

Hogyan lesz hatékony drogprevenció?

Hazánkban leginkább a serdülőkorú személyeket célzó iskolai prevenciós programok terjedtek el. Bús Terézia tanulmányában a Nemzeti Drogstratégia sikeres megelőző tevékenységére vonatkozó alapelveit, tanácsait az alábbiak szerint foglalja össze: 

• az egészségfejlesztés holisztikus modellje az irányadó

• az illegális és a legális pszichoaktív szerek együtt tárgyalása szükséges

• be kell vonni a családokat

• hangsúlyozni kell a készségfejlesztést

• fontos a kortárscsoportok és a média hatása

• beépülnek az iskolai tananyagba

• alsó tagozatban elkezdhető

• figyelembe veszi az iskola adottságait.

(Bús, 2006)

Az alapelvek mellett fontos, hogy a prevenciós foglalkozásokhoz olyan légkört teremtsen a szakember, melyben a tanulók felszabadultan, félelmek nélkül kijelenthetik gondolataikat, feltehetik kérdéseiket, és kiscsoportban megbeszélhetik azokat.

Fontos, hogy a frontális oktatási módszer helyett ezeken az alkalmakon legyen lehetőség szituációs gyakorlatokra, szerepjátékokra is.

Az oktatási intézmények mellett a prevenciós tevékenységek hatékony színtere a családi környezet.

Milyen prevenciós programok működnek Magyarországon?

A drogprevenciós és egyéb egészségfejlesztő programok elsődleges színterei az általános iskolák és a középiskolák. Leggyakrabban a serdülőkorban lévő tanulók részesülnek ilyenfajta foglalkozásokban, ám egyes szakemberek szerint jóval 14 éves kor előtt el kellene kezdeni a megelőzést. Napjainkban Magyarországon számos prevenciós eljárás elérhető. Az egyik legismertebb a Magyar Rendőrség által megvalósított DADA és ELLEN-SZER nevű programok, melyek közel húsz éve működnek. Az általános iskolás tanulók számára kialakított DADA-program neve egy mozaikszó, mely a dohányzás, alkohol, drog és AIDS szavak kezdőbetűiből áll össze, jelezve a pontos tematikát. A prevenciós tevékenységet rendőrök végzik, akik részletes ismeretanyagot adnak át a tanulóknak 45 perces foglalkozások keretein belül. A fő cél az, hogy a gyermekekből jogkövető felnőttek váljanak, akik képesek felismerni, elkerülni a vészhelyzeteket.

Fontos, hogy a fiatalok képessé váljanak felelős döntéseket hozni saját maguk, közvetlen környezetük és a társadalom érdekében.

Az ELLEN-SZER a középiskolák 10. és 11. évfolyamán tanuló diákokat célozza meg, és alapelveiben nagyon hasonlít a már ismertetett DADA programhoz. Életkori sajátosságok miatt fokozottabban épít a tanulók önállóságára, felhívja a figyelmüket saját felelősségük fontosságára a téma kapcsán. Ezenfelül hangsúlyozza a felelőtlen médiahasználat veszélyeit és befolyásoló hatását, igyekszik a fiatalokat a körültekintő internetezésre buzdítani. 

Amennyiben szülőként, pedagógusként, pszichológusként interaktívabb prevenciós programot keresnénk, több lehetőség áll rendelkezésünkre. A világon elsőként Magyarországon hozták létre egy teljesen új koncepció mentén a Drogprevenciós Szabadulószobát. A 2017 decemberétől működő, napjainkban is ingyenesen elérhető szabadulószobát a Nyírő Gyula Kórház és a XIII. kerületi Prevenciós Központ tartja fenn. Az elsősorban serdülőknek ajánlott program térítésmentesen látogatható, viszont regisztrációköteles. A szabadulószoba eredeti szórakoztató koncepciójának megfelelően különböző logikai játékokkal és kooperatív feladatokkal kell a csapatnak eljutnia a megoldáshoz.

A Drogprevenciós szobában a játékosok egy drogfüggő személy életébe csöppennek bele, megismerve annak minden nehézségét, fájdalmát.

Az érzékenyítés mellett a feladatmegoldás során a résztvevők rengeteg információ birtokába juthatnak, és interaktív módon ismerhetik meg az kábítószer-használat és a függőséghez vezető út következményeit. 

A másik hazai rendkívül kreatív kezdeményezés a „VoltEgySzer” mobilizált drogprevenciós program. A Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Drogambulanciájának és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Technológia Laborjának közös együttműködéseként valósult meg a beavatkozás. Dr. Kapitány-Fövény Máté projektvezető csapatával egy olyan mobil applikációt hoztak létre, mely gyermekek és szülők számára egyaránt rendkívül hasznos lehet.

Az alkalmazás különböző animációkkal, történetekkel, kvízekkel, szerepjátékokkal, és nem utolsó sorban digitális korunkhoz remekül illeszkedő felülettel segíti elő a megelőzést.

A „VoltEgySzer” honlapjáról ingyenesen letölthető applikáció mobiltelefonon és számítógépen is könnyen hozzáférhető.  

A drogprevenciót szolgáló alkalmazás ingyenes letölthető mobiltelefonokra is.

A megfelelő prevenciós program kiválasztásához vegyük figyelembe a gyermekek, serdülők életkori sajátosságait. Mielőtt belevágunk valamilyen megelőző tevékenységbe, mérlegeljük annak lehetséges pozitív és negatív hatásait is, amennyiben szükséges, mindenképpen forduljunk kompetens szakemberhez! 

Felhasznált irodalom:

Bacsáné, B. E., Mitykó, J., Révai, I. & Szili-Balog, M. (2019). Drogprevenciós kézikönyv. ÁGOTA Alapítvány. 

Letöltve: 2020.12.06., http://agotaalapitvany.hu/storage/app/media/drogprevencios-kezikonyv.pdf

Bús, T., (2006). ISKOLAI DROGPREVENCIÓ. In. Bíró J. (Ed.), Biopolitika – drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről (pp. 103-125). Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. 

Czakó, K. (2019). A prevenció fogalmának érvényesítése a gyermekvilágban.  Szociálpedagógia (14). pp. 129-150. 

Danku, N., Fekete, R., Fekete, S., & Boncz, I. (2019). A DADA drogprevenciós program hatékonyságvizsgálata hetedik évfolyamos általános iskolai tanulók körében. Orvosi Hetilap, 160(23), 914-920. 

Demetrovics, Zs. (2009) Addiktológiai fogalomtár. In Rácz J. (Ed.), Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban (pp. 17-37). Budapest, IRM Büntetőpolitikai Főosztály. 

Sebestyén, E., & Kassai, S. (2019). Drogprevenciós rendszerek Európában–rendszerszintű gondolkodás a drogmegelőzés területén. Educatio, 28(3), 574-583. 

Szalay, K., Antal, K., & Emri, Z. (2018). A hatékony drogprevenció kialakításának lehetőségei Magyarországon. Paideia, 4(1), 205-214.  

Internetes források: 

http://voltegyszer.com/ 

https://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en