Rengeteg beszámolót és tapasztalatot lehet olvasni úgynevezett „istenélményekről”, azaz az Istennel való találkozás valamilyen transzcendens formájáról. Ezek a legkülönbözőbb helyzetekben és módokon érhetnek minket, sokkal fontosabb, hogy számunkra az adott „élmény” milyen jelentőséget hordoz. Nézzük meg, hogy ezek a jelenségek hogyan képesek befolyásolni a gondolkodásunkat és a döntéseinket!

De mit is jelent tulajdonképpen az istenélmény?

A magasabb erőtől érkező jelek vagy tapasztalatok már az emberi történelem korai szakaszában megfigyelhetőek voltak. Mégis nehezen megfogható a jelenség, hiszen nem lehet pontosan körülhatárolni vagy leírni. Alapvetően egyfajta megismerésnek tartjuk, mely során a személy szubjektív tapasztalatai találkoznak a bizonyosság iránti igényével. Azaz egy „élmény” történik, miközben az istenismeretünket szeretnénk kielégíteni. Sokaknak szimbólumként jelenhet meg a Teremtő képe, ilyen lehet a szivárvány (mely jellegzetes bibliai jelkép), de kevésbé ismert, egyéni jelentést hordozó tartalmakat is látni vélhetünk. Van olyan is, hogy a felhőkben, a vizekben vagy az árnyak játékában bontakozik ki egy sokatmondó látomás. Egyesek „megistenülésként” jellemzik a történést, melyet azzal magyaráznak, hogy az ember Isten képmása, azaz képes megtalálni vele a kapcsolatot, részesülni az ajándékában és az isteni természetben. Nagyon ritka és nehéz azonban ezekre a pillanatokra kézzelfogható magyarázatot találni, de talán nem is szükséges. Sokszor nem maga az élmény kap nagy jelentőséget, hanem az, amit számunkra megmutat, vagy az a fordulat, amely ennek hatására bekövetkezik az életünkben.


Istenélményként élhetjük meg a felhők, a vizek vagy az árnyak játékát is.

Az istenélmény megtapasztalása

Hozhatnánk a méltán ismert „pálfordulás” történetét a Bibliából, de ennél aktuálisabb tapasztalatokat is olvashatunk a témában. Kerényi Lajos atya, piarista paptanár megrázó körülmények hatására találta meg a hivatását. A II. világháború során fiatal katonaként került a Donyec-medence fogolytáborába. A ma 93 éves atya egykor extrém körülmények között hirdette Jézus Krisztus nevét. A kommunizmusban ugyanis tiltva voltak a vallási jellegből fakadó gondolatok és cselekedetek, ám ő ennek ellenére is kitartott. Visszagondolva úgy véli, hogy a Jóisten védte meg a tűzzáportól, hiszen soha nem találták el az ellenséges katonák. Interjúiban úgy fogalmaz, hogy az egész fogolytábor egy hatalmas istenélményként maradt meg számára, mert a háború során bárhova toloncolták, mindig érezte a Mindenható jelenlétét. Döbbenten tapasztalta, hogy nemcsak a foglyok, de az őrök életében is folyamatosan jelen volt az imádkozás.

Még a háborús övezetekben is érezhetjük Isten jelenlétét.

Kerényi Lajos már gyermekkorában is tapasztalt megmagyarázhatatlan dolgokat. Egyik interjújában beszámol egy érdekes esetről, mely kilenc éves korában történt vele Almásfüzítőn. Egyszer az egyik kápolnában a társaival a pap érkezésére vártak, amikor is ő Jézust látta belépni a helyiségbe. Imakönyvvel a kezében azt mondta neki, hogy ,,te fogsz nekem ministrálni”. A piarista pap ekkor indult el hivatása útján.

Sokan csak Pál Feriként emlegetik a közkedvelt katolikus papot, Pál Ferencet. Miséire, előadásaira több százan váltanak jegyet, pedig az atya a húszas éveiben döntötte el, hogy pap lesz. Az egyik interjúban elmesélte, hogy többek között egy 15 perces istenélmény vezetett ahhoz, hogy eldöntse, feleség és gyerekek nélkül, egyedül a hivatásának szentelve szeretne élni.

A megmagyarázhatatlan pszichés jelentése

A fenti történetek ékes bizonyítékai, hogy egyes megmagyarázhatatlan élmények mekkora hatással lehetnek az életünkre. A két példában közös volt, hogy a hivatás megtalálásához, majd a hivatástudat kialakulásához is hozzásegítették a résztvevőket ezek a jelenségek. De hogyan lehetséges ez? Hogyan tulajdoníthatunk ezeknek a benyomásoknak ekkora jelentőséget?

Gondoljunk csak bele! Vannak, akik „belenőnek” a vallásos értékrendbe és a hitbe, de vannak olyanok is, akik később találnak rá a spiritualitás útjára. Minden esetben igaz, hogy tárgyilagos bizonyítékot soha nem találhatunk Isten létezésére és erejére. Ezek a tapasztalatok pedig bizonyosságot adhatnak és azt a különleges ,,most már tudom” érzést. A hittanórák nem feltétlenül egyeznek meg egy pótolhatatlan istenélménnyel, melyre akár örökké emlékezni fogunk életünk során. A bizonyosság mellett személyes tartalommal is felruházhatjuk tapasztalatainkat. Hiszen ez egyedül nekünk, hozzánk szól. Érezhetjük a kiválasztottság szerepét, emellett azt, hogy törődnek velünk, vigyáznak ránk. De, ha mindez nem lenne elég, akkor elég meggyőző Dr. Jeanné Loós Anita vélekedése is, aki a Bethesda Kórház szakpszichológusa. Praxisa alatt azt látta, hogy az erősen vallásos betegek jobb állapotba kerülhetnek. De az általános testi-lelki egészségünk szempontjából is előnyös szerinte, ha megéljük a hitünket, és van istenélményünk. A doktornő szerint a vallásosság következtében

csökken a kockázata a drogok fogyasztásának, az öngyilkos gondolatoknak, a depressziónak, de még a ráknak is.

Láthatjuk tehát, hogy az istenélmények és a hozzájuk társított jelentések életünk fontos döntéseihez is vezethetnek. A magasabb rendű kapcsolatokról való elmélkedés pedig egy mélyebb önismeretet eredményezhet.

Felhasznált irodalom

Cseke, H. (2018). Ne is mondjon semmit, csak imádkozzunk! Forrás: https://www.parokia.hu/v/ne-is-mondjon-semmit-csak-imadkozzunk/

Gável, A. (2020). A Gulág hatalmas istenélmény volt – Kerényi Lajos piarista a Vasárnapnak. Forrás: https://vasarnap.hu/2020/02/25/kerenyi-lajos-piarista-interju-gulag/

Istenélmény, istenismeret. A keresztény szellemiség lexikona. Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár. Forrás: https://mek.oszk.hu/adatbazis/lexikon/phplex/lexikon/d/katlex/s190.html

Szabó, P. F. (2019). Istenélmény és misztika. Forrás: https://www.vaticannews.va/hu/egyhaz/news/2019-07/istenelmeny-es-misztika-p-szabo-ferenc-jegyzete-2-resz.html

https://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20161026_egy_tizenot_perces_istenelmeny_miatt_lettem_pap