Mikor alakulnak ki első emlékeink? Hány embert érint az internet-függőség? Hányféle fóbia létezik? Milyen gyakori a gyermekágyi levertség? És vajon hány nap alatt alakul ki egy szokás? Ilyen és ehhez hasonló izgalmas kérdésekre kaphatunk választ egy szempillantás alatt, hiszen elég csak kézbe vennünk a Bookline Könyvek gondozásában megjelent Mindent a pszichológiáról című „színes-szagos” ismeretterjesztő könyvet, már a borító sok érdekes tényre hívja fel figyelmünket. Könyvajánlónk következik.

A Mindent a pszichológiáról izgalmasan és látványosan című kötet a legátfogóbb és leglátványosabb pszichológiai útmutatóként hirdeti magát.

Hű marad címéhez, a pszichológia minden fontos aspektusára kitér, amit valóban izgalmas és látványos módon tesz meg.

Elég csak átpörgetnünk a kötetet, rögtön szembetűnő annak ismeretterjesztő jellege. Már az első benyomások alapján megállapítható, hogy egy kreatív, látványos, jól áttekinthető és figyelemfelkeltő kiadvánnyal van dolgunk. Ezen jellemvonásokhoz kitűnően passzol a borító is, mely a maga egyszerű, mégis ötletes grafikájával magára vonzza tekintetünket, és a bevezetőben is idézett érdekes és elgondolkodtató adatokra és tényekre világít rá.  

A kötet szerzői mind elméleti vagy gyakorló pszichológusok, írók, újságírók. A szerkesztő frappánsan úgy fogalmaz, hogy „bárcsak nekem is lett volna egy ilyen könyvem pszichológushallgató koromban!”

A kötet struktúrája jól áttekinthető, könnyű eligazodni benne. A közérthető nyelvezet mellett a könnyebb megértést a látványos ábrák, grafikonok és táblázatok segítik. Az egyes témákhoz kapcsolódó lényeges információk külön kiemelésre kerültek, az elméleti témákat pedig esettanulmány-részletek hozzák közelebb az olvasóhoz. A könyvben olvashatunk a legismertebb pszichológiai irányzatokról, a pszichés zavarokról és azok terápiás lehetőségeiről, valamint a pszichológia mindennapjainkban betöltött szerepéről.

Mi a pszichológia?

A pszichológia az emberi tudatot és viselkedést kutató tudomány, melynek különféle irányzatai a gondolkodás, az emlékezet és az érzelmek működését igyekszenek megfejteni.

A könyv sorra veszi a pszichológia fejlődésének kiemelt állomásait, majd rátér a nagy pszichológiai iskolák bemutatására, melyekkel szemben kritikát is gyakorol.

Részletesen bemutatja a Sigmund Freud nevéhez fűződő pszichoanalízis elméletét, mely szerint „a tudattalanban folyó, egymással küzdő történések határozzák meg a személyiségfejlődést és irányítják a viselkedést”. A behaviorista iskolával kapcsolatban megtudhatjuk, mit jelent a Pavlov nevéhez fűződő klasszikus kondicionálás, illetve miben tér el az operáns kondicionálástól. A humanisztikus pszichológia atyjának Carl Rogers tekinthető, akinek egyik fő tézise szerint „a jó élet nem állapot, hanem folyamat”. E témakörben olvashatunk továbbá a kongruenciáról és az önmegvalósításról is.

A kognitív pszichológiáról is tájékozódhatunk, mely „az emberi tudatot bonyolult számítógépnek tekinti, és azt vizsgálja, hogy miként dolgozza fel az információt, hogyan irányítja a viselkedést és az érzelmeket.” A biológiai pszichológia kapcsán pedig szóba kerül az evolúciós pszichológia irányzata, valamint az élettani, orvosi és genetikai megközelítések.

A leghíresebb irányzatok bemutatásán túl külön alfejezet foglalkozik az agyműködéssel, mely kiemelt figyelmet szentel a memória és az érzelmek működésének egyaránt.

Megtudhatjuk, hogyan keletkeznek az emlékek, milyen memóriatípusok vannak, és miben térnek el a tudatos és tudattalan érzelmi reakciók.

Pszichés zavarok

A kötet a pszichés zavarok széleskörű bemutatását is megcélozza, kitér azok előfordulási gyakoriságára, tünettanára, valamint a diagnosztizálási és kezelési lehetőségekre egyaránt. Sorra veszi többek között a hangulatzavarokat, a szorongásos zavarokat és fóbiákat, a kényszeres zavarokat, a testképzavarokat, szót ejt a stressz-zavarról, a személyiségzavarokról, a különböző addikciókról, valamint az evés- és alvászavarokról.

Megtudhatjuk például, hogy

  • négyből egy ember szenved valamilyen mentális vagy neurológiai zavarban az élete során,
  • a szülő nők 85 százaléka átesik a gyermekágyi levertségen,
  • a szezonális hangulatzavar („téli depresszió”) a változó fényviszonyokra visszavezethető depresszív állapot, amely jellemzően ősszel, a napok rövidülésével kezdődik,
  • a disszociatív identitászavarban szenvedőknek jellemzően 8-13 identitásuk van,
  • a 65 év felettiek több mint 30 százalékánál alakul ki demencia,
  • a felnőtt lakosság 50 százaléka küzd alvászavarral világszerte.

Terápiák

A kötet a különböző pszichológiai irányzatokhoz illeszkedő terápiás lehetőségeket is sorra veszi.

Kitér a mentális egészség értékelésére, eligazít a szakemberek kompetenciahatárait illetően, valamint bemutatja a terápiák szerepét, és azok típusait részletesen ismerteti.

Szó esik többek között a pszichoanalízisről, melynek fő célja integrálni a tudatos és tudattalan tartalmakat, a kognitív viselkedésterápiáról, melynek fókuszában a gondolkodásunk érzelmeinkre és viselkedésünkre gyakorolt hatása áll, valamint a humanisztikus terápiáról, mely a saját fejlődési kapacitásunk megismerésére ösztönöz.

Olvashatunk továbbá a nagy népszerűségnek örvendő mindfulness-ről is, mely a jelentudatosságra helyezi a hangsúlyt, a hipnoterápiáról, mely során a kliens mély, transzszerű állapotba kerül, ahol a tudattalan hozzáférhetőbbé válik, az állatasszisztált terápiákról, mely az ember-állat kötelék segítségével fejti ki pozitív hatásait egyéni és társas szinten, valamint a művészetterápiáról, mely a művészet és a zene révén támogatja az önmegismerést, illetve az önkifejezést.

Pszichológia a mindennapokban

A könyv legnagyobb terjedelemben és legrészletesebben a pszichológia mindennapjainkban betöltött szerepét, vagyis társadalmunk különböző aspektusait tanulmányozza.

Olyan izgalmas témaköröket jár végig többek között, mint a kapcsolati pszichológia, melyből megtudhatjuk, hogy milyen kötődési stílusok léteznek, milyen pszichológiai történések jelennek meg egy randevún, olvashatunk továbbá a szerelem különböző elméleteiről, valamint a párkapcsolatok szakaszairól. Az oktatás témaköre a tanuláselméletekkel, a tanítás pszichológiájával, valamint a tanulás gátjaival foglalkozik. A munka világában a kiválasztási folyamatok, a csapatfejlesztés, a vezetés és a szervezeti kultúra jelenik meg kiemelt témakörként.

Az igazságügyi pszichológiával foglalkozó alfejezetből megtudhatjuk, hogy milyen szerepet játszik ez a tudomány a bűnügyi nyomozásban, olvashatunk a profilkészítésről, a bűnöző viselkedésről, valamint a börtönpszichológiáról. Politikai vonatkozásban szó esik a szavazói viselkedésről, az engedelmességről és a döntéshozásról, valamint a nacionalizmusról.

A fogyasztás pszichológiája a fogyasztói viselkedést és szokásokat, a vásárlói agy működését, valamint a márkák erejét járja körül. A sportpszichológiáról szóló rész pedig a készségek javításával, a motiváció fenntartásával, a flow-állapottal és a teljesítményszorongással foglalkozik.

Kiknek ajánljuk?

A Mindent a pszichológiáról című könyv részletes bemutatását követően láthatjuk, hogy egy átfogó, a pszichológia minden fontos aspektusára kitérő kötetről van szó, mely az információkat hitelesen, közérthetően és érdekesen tárja az olvasó elé. Úgy véljük, hogy a könyv jó szolgálatot tehet a pszichológushallgatók számára, akik friss és lényegre törő információkra vágynak vagy éppen egy-egy témakör központi fogalmait szeretnék gyorsan feleleveníteni. Ugyanakkor ismeretterjesztő jellegéből és közérthetőségéből kifolyólag

mindenkinek jó szívvel ajánljuk, aki érdeklődik a pszichológia széles spektruma iránt, és szívesen böngészne az izgalmasabbnál izgalmasabb témák között.

 

Felhasznált szakirodalom: Hemmings, J. (Szerk.) (2018): Mindent a pszichológiáról: Izgalmasan és látványosan. Bookline könyvek.