A Mathias Corvinus Collegiummal együttműködésben Pszichológiai Kutatóközpontot indítottunk, ahol különböző inter- és intraperszonális jelenségeket vizsgálunk. A tudomány szolgálatában mindig alkalmazható tudás után kutatunk. 

A Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve Pszichológiai Kutatóközpontot működtetünk, ahol interdiszciplináris módon végzünk kutatásokat a pszichológia és a hozzá kapcsolódó társtudományok területén. Intenzív kutatómunkánknak köszönhetően Terápiás & Tanácsadó Központunkban is mindig hatékony gyakorlati módszerek birtokában állunk.

Korszerű kutatási módszerek birtokában 

Az MCC-Mindset Pszichológiai Kutatóközpontban a korszerű kutatási módszerek alkalmazásával végzett vizsgálatok kiterjednek a társadalom-, az összehasonlító kulturális-, a kognitív-, a fejlődés-, a család-, a gyermek-, a vallás- és a szociálpszichológia legfontosabb kérdéseire. Kutatói naprakész, Magyarországra validált pszichológiai mérőeszközök meghonosításán és fejlesztésén is dolgoznak, valamint szorosan együttműködnek más természet- és társadalomtudományi területekkel.

Kutatóközpontunk szakmai fővédnöke prof. dr. David Venter pszichológus, a belgiumi Vlerick Management School professzora, az MIT és a Harvard Egyetem állandó vendégoktatója. Zsidi Zsófia pszichológus kutatóként, dr. Kun Ágota munka- és szervezet szakpszichológus konzulensként tevékenykedik kutatóközpontunkban.

Folyamatban lévő kutatásunk

„A tehetség deviáns, ezt a leghatározottabban állíthatom” – olvasható dr. Vekerdy Tamás pszichológus gondolata szaklapunk hasábjain.

A tehetséges személyek gondolkodásmódja valóban eltér a megszokottól, azaz divergens. Kutatóközpontunkban jelenleg a tehetség pszichológiai hátterével foglalkozunk. Mit jelent tehetségesnek lenni? Hogyan ismerhető fel leghatékonyabban a tehetség? Milyen az optimális tehetséggondozás? Kutatóink többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ. Ezzel párhuzamosan egy olyan kérdőívet fejlesztünk, amelynek segítségével sikeresen választhatóak ki a legtehetségesebb fiatalok.

Az első kutatási eredmények 2018 végére várhatók.