Ki ne irigyelte volna el legalább egyszer a divatos videóklippek táncosnőinek hipnotikus csípőmozgását és már-már elképesztő fenékrázási technikáját? Nem mindenki tudja azonban, hogy az egyszerűnek tűnő mozdulatok mára már egy önálló táncműfajba tömörültek, melynek a neve twerk. Az afro-amerikai gyökerű táncműfaj sok évvel ezelőtt indult világhódító útjára, mára már hazánkba is elsajátítható. Twerksuliban jártunk. Élményanalízisünk.

A tánc és a zene az emberiség hajnala óta szerves része a kultúrának. Minden civilizáció és társadalom kialakította a saját zenei és táncstílusát. De minden újabb és újabb kor újra is gondolta, saját képére formálta elődei zenéjét és mozgáskultúráját. Ennek megfelelően mindig megjelentek az újítók, az „elhajlók”, akik az adott társadalom által jóváhagyott és elfogadott zenei és táncműfajokat formabontó módon gondolták újra. E formabontó, hovatovább tabudöntögető újítások egyik modern megnyilvánulási műfaja a twerk.

Zenéhez és tánchoz pedig már-már elválaszthatatlanul és szervesen kötődött és kötődik a mai napig a párválasztás és a szexualitás is. Olyan mondások is őrzik ezt a kapcsolatot, mint az eredetileg a rumbára vonatkozó aforizma, mely szerint „a tánc egy vízszintes irányú vágy függőleges kifejeződése”. Ennek ellenére a nyílt szexuális provokációt is felvállaló twerking, a nem kevésbé túlszexualizált karneváli szamba elfogadottsága ellenére is, jelenleg még sokak számára megbotránkoztató műfajnak számít, így számos társadalmi előítélet övezi annak gyakorlását. A táncterembe lépve tehát az érdeklődőnek először is saját internatilizált előítéleteit kell levetkőznie, valamint azt a társadalmi intelmet hátrahagynia, hogy úrinő nem riszál, de ez utóbbi egy több órás művelet, amelyre a tánctanárnő fel is hívja a figyelmünket.

A twerk jelenleg még sokak számára megbotránkoztató műfajnak számít, így számos társadalmi előítélet övezi annak gyakorlását.

Az órák – már csak az azok aláfestéséül szolgáló zenék révén is – vidámak és tempósak. A magyarázatok érthetőek és kellően alaposak, a tanárnő pedig felkészült arra is, hogy ha szükséges, második vagy harmadik módon magyarázza el a mozdulatokat a résztvevőknek, míg azok meg nem értik azt. A jó hangulat és a tánc mellett kifejezett figyelmet élvez a mozgásszervi egészség megőrzése. Ez nem csak általános, szóbeli utasításokban nyilvánul meg, de az órák során az oktató kifejezetten figyelemmel kíséri azt, hogy a résztvevők helyesen, egészségüket nem károsító módon gyakorolják a mozdulatokat. Így az órák nehéz része az marad, aminek lennie is kell: maga a twerk.

A twerk gyakorlása kellő önreflexiós hajlammal számos kérdéssel szembesíti a résztvevőt. Ezek közül az első a már fentebb is említett illedelmesen visszafogott csípőmozgáshoz kapcsolódik. Az átlag középeurópai és amerikai nő, húszas-harmincas éveire már megtanulja, hogy csípőmozgását járás közben is illedelmes határok között tartsa, azzal ne közvetítsen nyílt szexuális felhívást. Ez a mozgásosan is megjelenő tabu pedig olyan mélyen kötődik az izmokba, hogy néhány órányi gyakorlást igényel, mire valójában elindulnak a mozdulatok. A pszichés gátak lazulásával összhangban, mintegy pszichoszomatikusan a mozdulatok testben lévő gátlásai is oldódnak.

Közvetlen ez után válik hangsúlyossá saját belsőnkben az a kérdés, hogy hogyan is állunk mi magunk a saját szexualitásunkhoz, saját szexuális lényünkhöz, hiszen lovagló állásban popsit rázni igazán nem lehet viktoriánus kisasszonyosan. Ezáltal lehetőségünk nyílik az ez irányú önreflexióra és fejlődésre is.

A pszichés gátak lazulásával összhangban, mintegy pszichoszomatikusan a mozdulatok testben lévő gátlásai is oldódnak.

Végezetül a táncórák egy bizonyos pontján okvetlenül kibukik, hogy bár a twerking is a tánc öröméről és élvezetéről szól, jellegzetessége, hogy nem egy bájosan mosolygó, szelíden meghúzódó, elnézést kérő műfaj. Így a táncórákon már nemcsak a szexuális önkifejezéssel, de az önmagunkért való kiállással és az önérvényesítés témakörével is alkalmunk nyílik foglalkozni.

Ez a hármas komplex az, amelyek révén a twerk a hétköznapokban is tetten érhető változásokat segíthet elő. Már néhány heti tánc után megtapasztalhatjuk, hogy nyugodtabban és magabiztosabban lépünk fel, határozottabban merjük képviselni érdekeinket és kifejezni, felvállalni gondolatainkat, mely képességek napjaink társadalmában szükségesek és elismertek is.

Élményanalízis

Flow – 5/4

Edzettségtől és gyakorlattól függően a twerkórák remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a résztvevők egy órára kiszakadjanak a hétköznapokból. A kezdeti néhány alkalom után, miközben felépül a szükséges állóképesség és a résztvevő megszerzi az órák lekövetéséhez szükséges alaptudást, a flow-élmény határozottan és ugrásszerűen növekszik. Az alkalmak jellemzően remek hangulatban telnek, ha valamiért is az órára pillantunk, az azért lehet, mert nem hisszük el, hogy máris vége van.

Intenzitás – 5/4

Attól függően, hogy intenzív vagy egyszerű twerkórán veszünk részt, az óra fizikai aktivitásigénye változó lehet. A nagy mértékű aktivizálás azonban szinte minden órán jellemző. Érzelmileg általában a feszültségek oldódása és a jókedv uralja az órákat, de főleg kezdetekben meglehetősen sok önreflexiós lehetőséget adó, vegyes érzelmet fedezhetünk fel magunkban e tabudöntögető táncműfaj révén.

Különlegesség – 5/5

Magyarországon jelenleg még kevéssé elterjedt műfajról van szó. Azonban a twerk alapját képező néhány mozdulat egyéb, elterjedtebb táncstílusoknak is részei, mint a raggaeton vagy a dancehall, így ezen táncok kedvelői számára az órák mozdulatai nem lesznek teljesen idegenek.

Inspiráció – 5/4

Twerkórákon részt venni, főleg kezdetben, meglehetősen átformáló élmény, hiszen rengeteg gátlásunkat és meggyőződésünket vagyunk kénytelenek felülvizsgálni, elengedni, feladni. Később, mikor ezeket a kérdéseket már letisztáztuk magunkban, már első sorban arra inspirál a twerk is, hogy kedvenc zenéinket hallgatva, saját, színes koreográfiákat alkossunk a fejünkben, abban a reményben, hogy egy nap majd képesek leszünk letáncolni is azokat.

Megoszthatóság – 5/5

Természetesen, mint minden más táncműfaj is, a twerk is tanulható Youtube-csatornákon keresztül, ám az élmény igazi átéléséhez kellenek az interaktív táncórák – így a társaság is. A tánc mint mozgásműfaj és mint az emberi kultúrák elidegeníthetetlen része, egyébként is első sorban közösségi élmények teremtésére és szerzésére szolgál, így a twerk is társaságban az igazi. Az oktatóktól áradó testpozitív és támogató hangulat, valamint a testi épségünk megőrzését szolgáló kiemelt figyelem pedig különösen is vonzóvá teszi a csoportos gyakorlást.

Összegezve, azoknak ajánljuk, akik:

  • szeretnek remek hangulatú, csoportos órákon, modern zenékre táncolni,
  • nyitottak arra, hogy megismerkedjenek egy provokatív táncműfajjal,
  • szeretnék önismeretüket egy fiatal mozgásformán keresztül fejleszteni.

•••

Nézz a világra Pszichológus Szemmel! A Mindset Pszichológia formabontó rovatában az általunk megalkotott, tudományos alapokon álló módszer, az élményanalízis segítségével egy új látásmódot kívánunk átadni az olvasóknak. Szeretnénk, hogy cikkeink által mindenki könnyedén megtalálhassa a hozzá illő tevékenységet, amit így tudatosabban és mélyebben átélhet. A Pszichológus Szemmel rovatnak köszönhetően kitágítható a világról alkotott képünk horizontja. Az általunk kidolgozott élményanalízis módszertanának elméleti összefoglalója itt, dimenzióinak ismertetője pedig itt olvasható.