Regény, terápiás betekintés és önsegítő irodalom egyben. Mi az? Mi más lenne, mint Böhönyey Márta és Tóth Melinda Mira – Így váltsd meg a világod című formabontó önsegítő regénye, amely bár pillanatnyilag egyedülálló a műfajában, remélhetőleg hamarosan lelkes követőkre akad. Élményanalízisünk.

Néha nehéz döntési helyzetbe kerülünk. Szeretnénk valami tartalmasat olvasni, amitől úgy érezzük, fejlődhet az önismeretünk, de nincs kifejezetten olyan speicifikus problémánk, amelynek témájában roskadoznának a könyvesboltok önsegítő irodalmat népszerűsítő polcai. Ugyanakkor vágyunk valami regényfélére, amely ha nem is emelkedik egészen a kanonizált szépirodalom magaslataiba, gazdagabb és mélyebb egy szórakoztató irodalmi regénynél. Ha mindezek mellé azt sem bánjuk, ha a regényünk végén szakmailag megalapozott leírást találunk egy viszonylag fiatal terápiás módszer alapjairól, megfűszerezve néhány önsegítő tippel addig is, míg eljutunk egy szimpatikus terapeutához, akkor a Mira a mi könyvünk. A Mira pedig ezeken felül még egy ajándékkal is kedveskedik olvasóinak azáltal, hogy bepillantást nyerhetünk egy stilizált terápiás helyzetbe, és ezáltal rálátást kaphatunk arra, mi is történik a zárt ajtók mögött a kliens–terapeuta kapcsolatban, s hogyan zajlik a terápiás folyamat.

A történet szerint…

Mira egy harmincas évei elején járó, átlagos fiatal nő, követelődző főnökkel, közepesen problémás családdal, időnként kiszámíthatatlan vőlegénnyel és egy szívbéli jó barátnővel. Élete azonban komoly fordulatot vesz, mikor egy nap, hazaérve a munkából egy ügyvédnő várja a lakásán, hogy átadja neki egy, a névtelenség homályába burkolózó ember hagyatékát: egy cirkuszi sátrat formázó festett fadobozt, tele apró kacatokkal. Bár Mirát már a titokzatos hagyatékozó is felzaklatja, mikor elkezdi a doboz tartalmának szimbólumait és egy fogatlan öregembert látni maga körül, úgy dönt, pszichológushoz fordul. Így akad rá Lillára, aki sématerápiával foglalkozik, és ezzel megkezdődik Mira utazása saját lelkének ingoványain, hogy terapeutája segítségével feltárja a sémáit és megtanuljon azokkal együtt élni, miközben szép lassan helyre teszi az életét – és talán arra is fényt derít, kitől érkezett a titokzatos fadoboz.

Sémáinkat magunk mögött hagyva teljesebb életet élhetünk.

Röviden a sématerápiáról

A kötet a Jeffrey E. Young által megalkotott sématerápia elméleti alapjait tárja olvasói elé. A sématerápia egyszerre egyesíti a kognitív viselkedésterápiák és az analitikus szemléletmód előnyeit azáltal, hogy nemcsak a kliens viselkedésének megváltoztatására törekszik, de feltárja annak kora életkori gyökereit is, valamint felhasználja a terápiás kapcsolatot és a terápiás helyzet itt-és-mostját a kliens problémájának megértéséhez és annak kezeléséhez.

A teljes néven korai maladaptív sémák olyan rigid, önsorsrontó mintázatok, melyek az élet korai szakaszában alakulnak ki és egész életünk folyamán ismétlődnek. A sémák öt alapszükséglet, a szeretet és biztonságos kötődés, a függetlenség és rátermettség, a szabad önkifejezés, a reális keretek és önszabályozás, valamint a játék és spontaneitás szükségletei mentén fejlődhetnek ki az adott tartományhoz tartozó szükséglet tartós frusztrációja esetén. Az öt alapszükségletnek megfelelően öt sématartományban, az elszakítottság-elutasítottság, a károsodott önállóság és teljesítőképesség, a túlzott másokra irányultság, a károsodott határok, valamint az aggályosság és gátlás sématartományokban alakulhat ki összesen tizennyolc séma, melyek megmutatkozhatnak elfogadás, elkerülés és túlkompenzálás formájában is. Ezek kellemesen részletes ismertetését tartalmazza a Mira utolsó körülbelül száz oldala.

Élményanalízis

Flow– 3/5

Bár a Mira egy remek stílussal és fiatalos fogalmazással megírt regény, a hozzá kapcsolódó flow-élményt éppen a mű kettős természete korlátozza. Egyrészről maga a cselekmény elég izgalmas ahhoz, hogy vigye az olvasót a szárnyán, de másrészről a történet terápiát bemutató jelenetei annak ellenére ültetik le kissé a történetet, hogy rendkívül tanulságosak. Valószínűleg rejlik ebben a szerzőpáros részéről szándékosság, hiszen főképp ezek a terápiás részek azok, amelyek introspekcióra sarkallják az olvasót, ez pedig szinte kötelezővé teszi az olvasásban a megállásokat és hosszabb-rövidebb szüneteket, míg elgondolkodunk azon: Hogy is van ez velem?

Intenzitás– 5/5

A Mira olvasása meglehetősen intenzív élmény. A regény rész gyakorlatilag a végletekig fokozza a kíváncsiságunkat, hogy vajon mi magunk milyen sémákkal rendelkezünk? Bár a biztos diagnózist illik szakemberre hagynunk, ahogy arra a szerzőpáros is felhívja figyelmünket, a regény olvasása közben és után nehéz lenne ellenállnunk a késztetésnek, hogy legalább alapszinten átgondoljuk, milyen sémáink lehetnek és azok milyen aspektusukban érvényesülnek? Ez a folyamat pedig hosszú órákat is kitevő intenzív lelki munkát igényel az olvasótól, de ezen órák alatt jelentősen gazdagíthatja önismeretünket.

Különlegesség– 4/5

Jelenleg még viszonylag ritka, hogy egy regény bepillantást nyújtson egy terápiás módszer gyakorlati alkalmazásába egy fiktív történeten keresztül, azután tisztázza is az adott módszer szakmai alapjait, majd ilyen precíz útravalóval bocsássa vissza az életbe olvasóját. E két különleges oldala azonban garantálja, hogy az olvasó még legalább néhányszor fellapozza a kötetet.

Inspiráció- 5/5

Szinte garantálható, hogy ez a könyv komoly lelki munkára fogja késztetni olvasóját, aki szinte garantálhatóan ráeszmél néhány dologra a saját életével kapcsolatban, amelyek változásokat indíthatnak el az életében, kapcsolataiban. Az olvasó a kötet után könnyen azon kaphatja magát, hogy önismereti munkáját (séma)terápiában szeretné folytatni.

Megoszthatóság– 2/5

Az olvasás jellegéből eredően alapvetően magányos tevékenység, mely társas jelleget első sorban a könyvtárban ölt. Azonban egy-egy megindító kötet vagy felismerésekre sarkalló mű, mint amilyen a Mira is, ébreszthet vágyat arra, hogy ha nem is magáról a történetről vagy a terápiás irányzatról, de saját felismeréseinkről beszélni kívánjunk a hozzánk közelállókkal, ezáltal mélyítve kapcsolatainkat is.

Összegezve, azoknak ajánljuk, akik:

  • szeretik a szakmailag is igényes önismereti, önsegítő könyveket,
  • szeretik, ha egy kötet intenzív lelki munkára készteti őket,
  • mindig is szerették volna tudni, mi zajlik egy terápiás ülésen, de még nem merték kipróbálni.

•••

Nézz a világra Pszichológus Szemmel! A Mindset Pszichológia formabontó rovatában az általunk megalkotott, tudományos alapokon álló módszer, az élményanalízis segítségével egy új látásmódot kívánunk átadni az olvasóknak. Szeretnénk, hogy cikkeink által mindenki könnyedén megtalálhassa a hozzá illő tevékenységet, amit így tudatosabban és mélyebben átélhet. A Pszichológus Szemmel rovatnak köszönhetően kitágítható a világról alkotott képünk horizontja. Az általunk kidolgozott élményanalízis módszertanának elméleti összefoglalója itt, dimenzióinak ismertetője pedig itt olvasható.