Szabó Orsolya

Pszichológus

Időpontfoglalás

bemutatkozás

“Gyógyítani annyi, mint egésszé tenni. Ami egész, az nem tökéletes, hanem teljes. – C. G. Jung”

Önmagunk megismerése egyszerre izgalmas, ugyanakkor rögös és félelmetes utazás is egyben, a magasabb jó érdekében vállalt nehézségekkel. Szükségünk van rá, hogy hibázzunk, tévedjünk, hiszen ezek rendkívül értékes tapasztatok fejlődésünkhöz. A színházban úgy szokás mondani, hogy „merjünk rosszak lenni, merjünk hibázni”. Ha mindezzel a bátorsággal felvérteztük a szívünket, akkor pedig fontos, hogy tudatosítsuk, hogy nem mindezek ellenére, hanem ezekkel együtt vagyunk teljesek. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne törekedjünk arra, hogy jól teljesítsünk az életfeladatainkban. Ha viszont mindig csak a tökéleteset és kifogástalant tudjuk elfogadni magunkkal, vagy másokkal szemben, akkor még csak az út elején járunk. Az én feladatom pedig az, hogy erre az útra, a hozzám fordulók társául szegődjek. 

Egészségpszichológia MSc diplomámat a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán szereztem, jelenleg pedig – visszatérve az alma materbe – a Pécsi Tudományegyetemen folytatom pszichológia doktori képzésemet és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai szakképzésemet. Részt veszek Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület által szervezett „Az analitikus pszichológia alapjai” című alapszemináriumon, ami a jungi analitikus pszichoterapeutává válás egyik első lépcsőfoka.

Az elmúlt években jelentős tapasztalatokat szereztem a HR és menedzsment területén, ugyanakkor ez idő alatt is, számos tevékenység révén igyekeztem a segítő szakma közelében maradni. Önkéntes segítőként a Semmelweis Egyetem Neurológia Klinikáján lehetőségem volt betekintést nyerni a neuropszichológusi feladatok egy szeletébe. Alapító tagja voltam a Pécsbányai Családok Átmeneti Otthonában mesefoglalkozásokat tartó pszichológushallgatókból álló csapatnak, amelyhez havi szupervíziók társultak szakpszichológus és pszichiáter kollégák részvételével. Színházi pályafutásom alatt hátrányos helyzetű települések és büntetésvégrehajtási intézményekben fogvatartottak színházi nevelésében és ifjúságsegítő missziójában vettem részt. A Bajai Ifjúsági és Kulturális Egyesület keretein belül pedig ifjúságsegítéssel és drogprevenciós tanácsadással mintegy 5 éven keresztül igyekeztünk segíteni a helyi és környékbeli fiatalokat.

Gondolkodásomban meghatározó szerepet játszik a múlt megismerése, és az ember múltjának feltárása, valamint álmaink tudattalan üzenetei. 

Tudományos munkáim egy része fellelhető a Magyar Tudományos Művek Tára, az academia.edu és a researchgate portálokon. 

képzései és képesítései

Szenvedélybetegek alacsony küszöbű, illetve ártalomcsökkentő ellátása

INDIT közalapítvány BuliSegély Szolgálat „FÜGE” Deviancia Prevenció, Regionális és Koordinációs Központ

2007

A főként a közösségi, zenei rendezvények közönségének ártalomcsökkentésére fókuszáló műhely során alapvető ismereteket szerezhettem a szenvedélybetegségekről és az érintettekkel való munkáról.

Színész

Gór Nagy Mária Színitanoda és Shakespeare Színművészeti Akadémia

2007 – 2010

A színház és a színházi szemlélet a mai napig meghatározza a szemléletmódomat. Hatalmas bátorság kell, hogy merjük felvállalni önmagunkat, és adott esetben „merjünk rosszak lenni és hibázni”.

Történelem-Régészet szakirány BA

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

2010 – 2013

Szemléletmódomban úgy vélem, ma is hangsúlyos szerepet játszik, hogy első diplomámat régészet szakon szereztem. A múlttal való foglalkozás a tanácsadói szemléletnek ugyanúgy sajátja.

Régészet MA

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

2014 – 2016

Viselkedéselemző, Pszichológia BA

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

2012 – 2018

Munkahelyváltás miatt iskolát is kellett váltanom, ugyanakkor ezáltal lehetőségem volt két iskolát, több módszertant is megismerni, ami nagyban szélesítette a tudásomat.

Alkalmazott térinformatikus, PgD

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2019 – 2021

Egy aktuális kutatás-fejlesztési projekthez volt elengedhetetlen a térinformatikai háttérismeret. Ugyanakkor a megszerzett tudást remekül tudom kamatoztatni pszichológiai, tudományos kutatási tevékenységem során is, illetve jól tudok kapcsolódni tudomány és technika témájú felvetésekhez.

Igazságügyi Régészeti Konzulens, PgD

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

2022 – 2023

A képzésben kiemelt hangsúlyt kapott a bűnelkövetés, bűnözői magatartás és a háborús helyzetek emberi viselkedésre gyakorolt hatása. Választott kutatási témám a kulturális örökség és emlékezet rombolása, mint pszichológiai hadviselés.

Egészségpszichológia Msc

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

2020 – 2022

A mesterképzés során lehetőségem volt megismerkedni a mentális betegségek diagnosztikájával és az egészségpszichológiai szemlélettel is. Hangsúlyos területek voltak többek között a kiégés, gyász, egészségfejlesztés, stressz és megküzdés.

Doktori Tanulmányok (PhD)

Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola, Elméleti Pszichoanalízis Doktori Program, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Régészet Alprogram

2021 – jelenleg

Doktori tanulmányaim során jelentős hangsúlyt kap a múlt feltárása. Így pszichológia doktori tanulmányaimban is a letűnt korok ábrázolóművészetének jungiánus szempontú értelmezésével foglalkozom, a jungi archetípusok révén.

Jungi analitikus önismereti kiképzés

2022 – jelenleg

Kiképző pszichoterapeuta vezetésével, 2022. októberétől kezdtem meg jungi analitikus önismereti kiképzésemet, melyben hangsúlyos szerepet kap az álmok tudattalan üzeneteivel való foglalkozás.

Felnőtt Klinikai és Mentálhigiéniai Szakpszichológia szakképzés

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2023 – jelenleg

A képzés során magas szintű ismereteket sajátíthatunk el többek között a pszichopatológia, patopszichológia, általános és klinikai pszichodiagnosztika, egészséglélektan, mentálhigiéné, epidemiológia és a klinikai pszichológia területéről.

„Az analitikus pszichológia alapjai” alapszeminárium

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület

2023 – jelenleg

A kiképző jungi analitikus pszichoterapeuták által tartott, két éves, 144 órás elméleti alapképzés az önismereti képzésen felül, az első lépcsőfok a későbbi jungi analitikus pszichoterapeutává váláshoz, és egyben a Semmelweis Egyetem Pszichoterápiás Grémiuma által elfogadott és akkreditált módszerspecifikus képzés. A képzőhely rendelkezik az Európai Pszichoterápiás Szövetség „Európai Kiképző Intézet” akkreditációjával.

szakmai tapasztalat

Ifjúságsegítő, drogprevenciós tanácsadó

Bajai Ifjúsági és Kulturális Egyesület

2006 – 2011

A Bajai Ifjúsági és Kulturális Egyesület keretein belül ifjúságsegítéssel és drogprevenciós tanácsadással mintegy 5 éven keresztül igyekeztünk segíteni a helyi és környékbeli fiatalokat.

Színész, segítő

Utcaszínházi alkotóközösség és Tűzraktér Független Kulturális Központ

2009 – 2010

Színházi pályafutásom alatt hátrányos helyzetű települések és büntetésvégrehajtási intézményekben fogvatartottak színházi nevelésében és ifjúságsegítő missziójában vettem részt. Valamint fontos tapasztalatokat szereztem az önismeret és a csapatmunka területén.

Oktatásszervező, ügyvivő szakértő, doktori referens

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Régészet Tanszék

2011 – 2014

Fontos tapasztalatokat szereztem a közvetítő szerepről, hallgatók, oktatók és a kari vezetés között, ami nagyban segítette az asszertív kommunikációban és problémamegoldásban szerzett jártasságomat.

Önkéntes meseolvasó, szupervízióval

Pécsbányai Családok Átmeneti Otthona, Ifjúságért egyesület, Futrinka csoport

2012 – 2014

Alapító tagja voltam a Pécsbányai Családok Átmeneti Otthonában mesefoglalkozásokat tartó pszichológushallgatókból álló csapatnak, amelyhez havi szupervíziók társultak szakpszichológus és pszichiáter kollégák részvételével.

Pszieszta team member

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Intézet

2013 – 2014

Tagja voltam a Pécsi Pszichológus Napok, azaz a Pszieszta szervezőcsapatának, aminek keretében az évente megrendezendő, többnapos főeseményt, illetve számos évközbeni kísérőeseményt ("Pszieszta light") szerveztünk a pszichológia iránt érdeklődő közönségnek, illetve szakmabelieknek.

Régésztechnikus, önkéntes segítő, Zangla, Ladakh, É-India

Csoma's Room Foundation

2014

Bepillantást nyerhettem egy, az európaitól nagyban eltérő, indiai kultúra és egy a világtól részben elszigetelt, a Himalája lábánál élő közösség mindennapjaiba. A régészeti munkánk mellett jelentős szerepet játszott a falubeliek életébe, mindennapjaiba való bekapcsolódás, az esetleges kultúrák közötti konfliktusok áthidalása és kezelése.

Branding és social media manager

Szervető

2014 – 2017

Viseletünk hatással van, nemcsak a megjelenésünkre, de a magabiztosságunkra, önazonosságunkra és a lelki egyensúlyunkra is. Egy olyan baráti csapatban dolgozhattam, ami minderre különös hangsúlyt fektet. A néprajzi és régészeti szimbólumok élő hagyományként való feldolgozása magyar családok kitartó munkájával valósul meg a termékeken, így büszke vagyok rá, hogy tartalomfejlesztéssel, kreatív ötletekkel, néprajzi és régészeti kutatással ehhez magam is hozzájárulhattam.

HR vezető, EU-pályázati projektmenedzser (német és angol nyelven)

Salisbury Kft. & Salisbury Archäologie GmbH

2016 –

Meghatározó ismereteket szereztem a HR és a menedzsment területén, megtapasztaltam, hogy milyen egy nemzetközi területen is működő cég mindennapjaiban tevékenyen részt vállalni és kapcsolatot építeni a különböző európai országok és munkavállalóik között.

Elnökségi tag

Magyar Régészeti Szövetség

2021 – jelenleg

Egy többszáz főt számláló szakmai és érdekvédelmi egyesület különböző tevékenységeit igyekszünk aktív odafordulással koordinálni.

Önkéntes pszichológiai segítő

Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

2022 – 2023

Bepillantást nyerhettem a neurológiai betegek pszichológiai segítésébe és a neuropszichológusi munka egy szeletébe, szakpszichológusok vezetésével.

Pszichológus

Mindset Pszichológia

2023 – jelenleg

Pszichológusként egyéni tanácsadásokat és csoportos fejlesztéseket végzek szupervíziós támogatással.

Egyetemi oktató

Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék

2024 – jelenleg

Főként gyakorlati ismeretekre fókuszáló kurzusokat tartok a jövő pszichológusainak.

beszélt nyelvek

ENGangol

DEUnémet

érdeklődés

művészetek

tudomány és technika

vallások

kultúrák

mitológia

egészségfejlesztés

társasjátékok

gaming

hagyományok

köszönetnyilvánítás

20

köszönetnyilvánítás

Szigorú szakmai felügyelet

Minden pszichológusunk szoros szakmai szupervízió mellett fogadja klienseit. Szakembereink munkáját hétről hétre Magyarország legtapasztaltabb pszichoterapeutái felügyelik és segítik. Ennek köszönhetően, aki mindset pszichológushoz jár, valójában egy magasan képzett szakmai team mellett teszi le a voksát.

A háttérben tehát kliensünk problémájának megoldásán egy egész szakembergárda dolgozik – természetesen mindezt kliensünk anonimitásának megőrzése mellett. Ezáltal a hozzánk fordulóknak minden esetben ellenőrzött szakmai kereteket és magas színvonalat biztosítunk.

Miben segíthetünk?

Ha nehéz élethelyzetbe kerültél és úgy érzed, segítségre lenne szükséged, vagy esetleg csak érdeklődnél szolgáltatásainkkal kapcsolatban, írj nekünk, és mi felvesszük veled a kapcsolatot. Bátran keress minket telefonon is!

Jelentkezz be telefonon!

+36 70 329 8180