Milyennek érezzük jelenlegi kapcsolatunkat, házasságunkat? Kiürült? Reményteli? Elkötelezett? Vagy inkább bizonytalan? Vajon melyik évszakban járhatunk most párunkkal? Mi jellemző a párkapcsolatok tavaszára, nyarára, őszére és telére? Cikkünk ilyen izgalmas kérdéseket jár körül.

A házasság négy évszakának elmélete Gary Chapman amerikai párkapcsolati szakértő és házassági tanácsadó nevéhez fűződik, aki a híressé vált öt szeretetnyelv fogalmának megalkotója is. A szeretetnyelvekről bővebben az alábbi cikkben olvashattok.

Chapman elméletében a házasság különböző stádiumairól beszél, ugyanakkor az itt leírtak az elkötelezett párkapcsolatokra ugyanúgy jellemzőek lehetnek. Definíciója szerint

a házasságot ideális esetben az alábbi fogalmakkal lehet leírni: elköteleződés, egység, intimitás, értelemadás, valamint egymás kiegészítése.

Chapman párhuzamba állította a házasság különböző stádiumait az évszakok körforgásával. Fontos azonban kihangsúlyoznunk, hogy

a házasságban nem kronológiai sorrendben követik egymást az évszakok,

egy-egy évszak többször is megismétlődhet, eltérő lehet az időtartamuk, sőt, nem is törvényszerű, hogy minden évszak beköszönt egy házasságban.

A házasság nem statikus, folyamatos változásban van csakúgy, mint az egymáshoz való viszonyulásunk. Ahogy az évszakok váltakoznak a természetben, úgy életünkben is adódnak olyan helyzetek, melyek változást idéznek elő. A természetben ez szabályszerű, elkerülhetetlen folyamat, életünkben azonban sokszor váratlan események késztetnek minket változásra. Vannak olyan események, melyeket nem tudunk elkerülni, ilyen esetekben nagyon sok múlik azon, hogyan reagálunk az adott helyzetben. Ilyenkor az érzelmeink, attitűdjeink és viselkedésünk határozzák meg kapcsolatunk előmenetelét.

 „Mezítláb jött a tavasz”: a házasság tavasza

A tavasz lélektani szempontból a mozgás, a változás, az új energiák időszaka. Ilyenkor a tettvágy, az akarat, az önmegvalósítási kedv növekszik bennünk, mozgósítjuk belső energiáinkat. Jellemző továbbá a kifelé fordulás, az „itt és most” átélése, a jelen-lét. A tavasz az újjászületés, a növekedés és a fejlődés időszaka. Változást hoz, és a megújulás, megtisztulás, lelki gyógyulás lehetőségével kecsegtet.

Chapman a tavaszt a házasságok kezdetével azonosítja, azonban kihangsúlyozza, hogy ez nem csupán a fiatal házasok kiváltsága,

egy érett párkapcsolatban is át lehet élni újra és újra a tavaszt. Általában sajnos nem egy folyamatos állapotot jelöl, de egy házasság alatt többször visszatérhet. Ilyen értelemben a tavasz az új kezdetet szimbolizálja, valamint az elköteleződést, az optimizmust és a lelkesedést.

A házasságok tavaszán leggyakrabban átélt érzelmek a derűlátás, az izgatottság, az öröm, a reményteljesség és a boldogság. Alapvetően élénk érzelemvilág, pozitív érzelmek jellemzik ezt az időszakot. Attitűdök tekintetében a pozitív viszonyulás jellemzi, mint amilyen a hála, a derűlátás vagy az optimizmus. Ez a fejlődés és gyarapodás időszaka, melyet az együttműködés, a tisztelet, a bizalomteli légkör és a biztonságérzet hat át. Magatartásformák közül a szeretet kimutatása, a gondoskodás és a pozitívumok megszilárdítása jellemzi.

A tavasz a párkapcsolat izgalmassá tételének, új élettel való feltöltésének és a kapcsolat elmélyítésének időszaka.

A házasságok nyarán leggyakrabban átélt érzelmek az öröm, a megelégedettség, a közelség, a béke és a kényelem.

„A nyár virágpapucsban szaladt”: a házasság nyara

A nyár lélektani szempontból az én és a külvilág közötti határok elmosódásának időszaka. Az „itt és most” öröme, az élet teljességének átélése jellemzi. Új energiákkal töltődünk fel, az érzelmek és hangulatok szabályozásának időszaka ez.

Chapman elmélete alapján a nyár párkapcsolati vonatkozásban a vidámság, az élet élvezésének időszaka.

A közös álmok megvalósulásának, az elmélyült, bensőséges kapcsolat kialakításának ad teret. A nyárra jellemző egymás mély megértése, közös döntések meghozatala, valamint az elkötelezettség, elégedettség és a bizalom.

A házasságok nyarán leggyakrabban átélt érzelmek az öröm, a megelégedettség, a közelség, a béke és a kényelem. Attitűdök tekintetében az elköteleződés, az eredményesség és a közös fejlődés jellemzi. A házastársak élvezik egymás társaságát, közösen gondozzák kapcsolatukat. Magatartásformák közül alapvetően pozitív megnyilvánulások jellemzőek, mint amilyen a növekedés és fejlődés, valamint az oldott, nyílt kommunikáció.

A párkapcsolatok nyarát fokozott aktivitás, hatékony konfliktuskezelés és a különbözőségek elfogadása jellemzi.

A párok törekednek egymás megértésére és a másik hibáinak tolerálására. Közös spirituális fejlődésben vesznek részt.

„Szélcipőben jött az ősz”: a házasság ősze

Az ősz lélektani szempontból az anyagi világtól a szellemi világ felé fordulás időszaka, ahogy csökken a külső fény, úgy növekszik a belső. Az új rend kialakításának, a megújulásnak, valamint az újjászületésnek a lehetőségét rejti magában. Az őszre a befelé fordulás jellemző, intuitív funkcióink aktiválódnak ebben az időszakban. Magával hívja a magány, az elmúlás és a veszteségek tematikáját, gyakori ilyenkor a lelki krízis és a deprimált hangulat.

Chapman a házasság őszét a tél előszobájának, a negatív irányú változás kezdetének tekinti, mely olykor lassan, szinte észrevétlenül következik be.

Érzelmi síkon a szomorúság, aggodalom és elutasítás jellemző, a párok érzelmi kiüresedést élhetnek át. Gyakori a félelem és a magányosság érzése is, megjelenik továbbá az elismerés hiánya, valamint a másik iránti neheztelés. A kapcsolatot alapvetően áthatja a búskomor alaphangulat. Attitűdök szintjén az aggodalmak, a bizonytalanság, a szorongás fordul elő leggyakrabban, változás áll be a párkapcsolatban. Magatartásformák közül az elhanyagolás tekinthető kulcsfogalomnak, emellett jellemző a passzivitás, a tétlenség, az eltérő érdeklődés és a társtól való eltávolodás.

Az ősz okozta krízisnek szembesítő ereje van, a társak előtt két lehetséges utat nyit meg:

vagy nem vesznek tudomást a problémákról és tétlenül várják, hogy az idő megoldja azokat, vagy változtatásra törekszenek, hogy kapcsolatukba újra beköszöntsön a tavasz vagy a nyár.

Fontos, hogy ezt a változást mindkét félnek akarnia kell!

A házasság telén a párok magányosságot, elutasítottságok és reménytelenséget élnek meg kapcsolatukban.

„Hócsizmában jött a tél”: a házasság tele

A tél lélektani szempontból a befelé fordulás, az önmagunkra figyelés, a belső tartás megtalálásának időszaka. A természettel párhuzamosan az emberi lélek is fokozatosan megmerevedik, a tél az elcsendesedés, a lelassulás, a passzivitás időszaka. Ugyanakkor nagy belső energiák mozgolódnak bennünk, melyek szellemi aktivitás formájában törhetnek utat maguknak. Előtérbe kerül az empátia, erősödik az intuíció és a képzelet. Ugyanakkor ez az időszak szorongást kelthet bennünk és deprimált hangulatot is okozhat.

Chapman szerint a házasság telére a ridegség, durvaság, valamint a keserűség jellemző, sok a feszültség és a vita. Kevés kommunikáció van a házastársak között, és az is megreked az élet praktikus szintjén.

A párok érzelmileg kihűlt kapcsolatban, rideg csendben élnek egymás mellett.

Nem meglepő módon ez az a stádium, melyben a leggyakrabban fordulnak szakemberhez a párok. Chapman a tél okának leginkább a merevséget vallja, a partnerek nem veszik figyelembe a másik nézőpontját és nem törekednek kompromisszumra. A különbözőségek felerősödnek, konfliktuskezelési módszereik már nem hatékonyak.

A télre leginkább jellemző érzelmek a fájdalom, a düh és a csalódottság. A párok magányosságot, elutasítottságok és reménytelenséget élnek meg kapcsolatukban. Attitűdök közül a negatív töltetűek dominálnak, általában a legrosszabbra gondolnak, eltúlozzák a nehézségeket, valamint gyakori a másik fél hibáztatása is. Rögzült álláspontok vannak és nem látnak esélyt a változásra. Magatartásformák szintjén jellemző a befelé fordulás, a visszahúzódás, valamint az elidegenedés. Kommunikációs szinten csend vagy veszekedés jellemzi ezeket a párokat, azonban gyakoriak a durva szavak és az erőszakos megnyilvánulások is.

A verbális bántások mellett megjelenhet fizikai erőszak is, valamint gyakran előfordul hűtlenség ebben a stádiumban.

Az ősz és a tél ugyanakkor nem tekinthető teljesen céltalannak, fontos vészjelzések ezek. Ideális esetben változást idézhetnek elő a kapcsolatban és új lendületet adhatnak a házasság megújításához. Motivációt biztosítanak a segítségkéréshez, mely az egyéni jellemfejlődésen túl egy bensőségesebb és elkötelezettebb kapcsolatot eredményezhet.

A házasság megújításának hét módszere

Chapman nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tanácsokra, útmutatókra. A házasság megújításával kapcsolatban hét hatékony módszerrel látja el a párokat, melyekről részletesen könyvében olvashatunk. Lássunk a hét módszert kulcsszavakban!

  • Tanuljunk a múlt kudarcaiból!
  • Gondolkodjunk pozitívan!
  • Használjuk házastársunk szeretetnyelvét!
  • Ismerjük meg az értő hallgatás lenyűgöző erejét!
  • Fedezzük fel az egymás céljainak támogatásában rejlő örömöt!
  • Fordítsuk javunkra a különbségeket!
  • Éljünk a pozitív befolyásolás lehetőségével!

Ezeknek a módszereknek az alkalmazásával, folyamatosan megújíthatjátok kapcsolatotokat. Ha azonban úgy érzitek, hogy párkapcsolati problémáitok megoldásához segítségre lenne szükségetek gyertek a Mindset Terápiás & Tanácsadó Központba, ahol tapasztalt szakembereink párterápia keretében segítenek újra megtalálni az összhangot!

Felhasznált irodalom: Antalfai M. (2016) Alkotás és kibontakozás: A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Budapest: Oriold és Társai. Chapman, G. (2015) A házasság négy évszaka. Budapest: Harmat. Chapman, G. (2015) Az öt szeretetnyelv: Egymásra hangolva. Budapest: Harmat.