A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő egyének gyakran folyamodnak önérvényesítő cselekedetekhez, és általában a partnerüknél keresik a csodálatot, a megerősítést. Kapcsolataik során ezért partnereiket sokkal inkább tárgyként, mintsem egyenrangú félként kezelik. Cikkünkben a nárcisztikus „szeretettel" foglalkozunk. 

Milyen érzés egy nárcisztikus szeretetének tárgya lenni?

Korábbi cikkünkben már kifejtettük, milyen dinamikákra épül egy nárcisztikussal való párkapcsolat, valamint a szülő-gyermek kapcsolatra gyakorolt hatásait is megvizsgáltuk. Azt azonban ezúttal is fontos megjegyeznünk, hogy egy nárcisztikussal bármilyen szeretetteljes kapcsolatba kerülni olyan, mint egy hullámvasút:

amikor olyan emberhez fűznek bennünket gyengéd érzelmek, akit elsősorban az önös érdekeinek és egójának kiszolgálása érdekel, az erősen torzíthatja a szeretetről kialakult képünket.

A továbbiakban 3 módot tekintünk át, melyekkel a nárcisztikus kimutathatja a „szeretetét".

Cikkünkből kiderül:

  • Milyen mozgatórugók állnak a nárcisztikus személyiségzavarral rendelkezők tettei mögött?
  • Milyen álcákat és manipulációkat használ?
  • Mi az a szürke szikla módszert, és hogyan segíthet eltávolodni tőle érzelmileg?

Te őt szereted, ő pedig saját magát

A nárcisztikus egyénnel kialakított bensőséges kapcsolat kezdeti szakasza gyakran intenzív eufóriát idéz elő.

Bájuk, karizmájuk és látszólag őszinte szeretetük a szenvedély és az izgalom magával ragadó örvényét hozza magával.

Ez az eufória azonban törékeny alapokon nyugszik, mivel a nárcisztikus szeretete eredendően öncélú. A nárcisztikus ugyanis úgy tekint partnerére mint eszközre, amellyel megerősítheti egyébként törékeny egóját. A szeretet külső megnyilvánulásai ellenére a kapcsolat alapvetően egyoldalú, a nárcisztikus a saját igényeit és vágyait helyezi előtérbe.

A kutatások megerősítik azt az elképzelést, hogy a grandiózus nárcisztikusok a másokkal szembeni felsőbbrendűségi érzésüket helyezik előtérbe. A sérülékeny patológiás nárcizmust viszont különösen a mások reakcióival kapcsolatos nagyfokú aggodalom és a létbizonytalanság érzése, az önmagával szembeni könyörtelenség és kritikusság jellemzi. A nárcisztikussal való kapcsolatban kialakított szeretet illúziója és a kizsákmányolás valósága közötti éles ellentét megteremti a terepet az előttünk álló viharos utazáshoz.

Érzelmeik egy szempillantás alatt megváltozhatnak

A kapcsolat előrehaladtával az érzelmi hullámvasút egyre intenzívebbé válik, és a nárcisztikus partnerét a bizonytalanság és az instabilitás örvényébe sodorja. A legújabb kutatások kiemelik, hogy a nárcizmus rövid távú csábítása elsősorban a csodálattal jár együtt, míg a hosszú távú kapcsolati kihívások a rivalizálásból erednek, amelyet a mások lekicsinylése és az erőteljes önvédelem jellemez.

A kezdeti magaslatokat gyorsan követik a lesújtó mélypontok, az idealizálásnak és leértékelésnek ez a könyörtelen körforgása pedig felemésztheti az önértékelésünket és biztonságunkat.

Ezáltal sebezhetőnek, elveszettnek és érzelmileg kimerültnek érezhetjük magunkat, a zavar és a szorongás állandóságában ragadhatunk.

Minden csupán tükör és füst

A gaslighting (gázlángolás) és a manipuláció eszközeivel a nárcisztikusok a partnerük feletti dominanciájukat próbálják érvényesíteni.

Finom manipulatív cselekedeteikkel eltorzítják a valóságot, ezáltal elvetve a kétség és a zavarodottság magjait.

Ide tartozhat többek között a partner aggodalmainak csökkentése, a múltbéli események elferdítése vagy a direkt hazugság, hogy saját javukra alakítsák a narratívát. 

Idővel a nárcisztikus vonzalmának tárgyaként internalizálhatjuk ezeket a manipulatív stratégiákat, akár még józanságunkban és érzékeléseinkben is kételkedhetünk a nárcisztikus személy miatt. Ez pedig az önbizalom teljes lerombolásához vezethet, mivel egyre inkább a nárcisztikus fél megítélésére, szemléletmódjára hagyatkozunk, ebből a hálóból pedig rendkívül nehéz kikászálódni. 

Mit tehetünk mégis?

A nárcisztikusok legnagyobb fegyvere egyben a legnagyobb gyengeségük is: képtelenek önmagukon túltekinteni. Ez pedig felhasználható ellenük:

Szürke sziklaként vessük ki őket az életünkből: A grey rock (szürke szikla) módszer lehetőséget nyújt a nárcisztikusokkal való megküzdésre, lényege, hogy érzelmileg teljesen elnémulunk. A manipulatív vitákból való visszavonulás céljából a megnyilvánulásainknak szándékosan teljesen érdektelennek kell lenniük. Ez olyan technikákat foglal magába, mint az érzelmi reakciók minimalizálása, a viták elkerülése, valamint a rövid és semleges interakciók alkalmazása. Ezáltal megtagadhatjuk a nárcisztikustól az általa keresett érzelmi reakciót és figyelmet, hatástalaníthatjuk a taktikáját, és megvédhetjük magunkat a további károktól. 

Üssünk lyukat a történeteikbe: A gaslighting során figyeljünk oda történeteikre, ugyanis gyakran mutatnak ellentmondásokat. Hasonlítsuk össze a velünk szemben mutatott viselkedését azzal, ahogyan másokkal látjuk bánni. Valószínűleg fel fognak tűnni olyan különbségek, melyek segítenek meglátni a valós énjét, és ez lehetővé teszi, hogy visszavegyük az irányítást a saját narratívánk felett.

A mérgező kapcsolatból való kilépésen túl a valódi gyógyuláshoz az önértékelés helyreállítására van szükség. Az egészséges határok kialakítása, és a személyes jóllét előtérbe helyezése kiemelkedően fontos. Emellett a terápia értékes lehetőséget kínálhat a nehéz tapasztalatok feldolgozására, a trauma kezelésére és az ellenálló képességet növelő megküzdési stratégiák kidolgozására.