Minden sarkon egy-egy tetováló szalonba botlunk, és egyre kevésbé vált ki belőlünk meghökkenést, ha egy tetőtől-talpig kitetovált alakkal találkozunk. Ez a történelem során nem mindig volt így. A múltban a testmódosítás teljesen más funkciót töltött be, mint a jelenben, így kisebb is volt azok száma, akik tetoválással vagy piercinggel rendelkeztek. Napjainkban számos motiváció sarkallhat bennünket arra, hogy magunkra varrassunk valamit. Cikkünkből kiderül, hogy melyek ezek a motivációk, valamint hogy a test ilyenfajta dekorációja mit üzen a környezetünknek.

A testmódosítás, azaz a piercingek és tetoválások története hosszú időre nyúlik vissza. Nemcsak az afrikai, ázsiai és amerikai területeken bukkantak bizonyítékokra, melyek szerint a testékszerek az ősi kultúra részét képezték, hanem európai részeken is igazolt, hogy legalább ötezer éves hagyományuk van. Noha a piercingek és tetoválások jellege földrészenként eltérő volt, minden bizonnyal fontos jelentéssel rendelkeztek az adott kultúrában. Úgy tűnik, a régi időkben a piercingek inkább a beavatási rítusok alkalmával jutottak fontos szerephez, míg a tetoválások a vallásos csoporthoz tartozást, az erőt és a státuszt szimbolizálták. A történelemben továbbhaladva, a huszadik század elején a tetoválás a matrózok és a munkásosztály tagjai között vált népszerűvé. Később is valamiféle csoporthoz tartozást jelképező funkciója maradt. A nyolcvanas években például a punk- és melegmozgalmak eszközévé vált. Ezzel fejezték ki, hogy nem akarják a konzervatív középosztály normáinak alávetni magukat. Egészen a kilencvenes évekig a tetoválások a lázadáshoz voltak köthetők.

Láthatjuk, hogy a tetoválások viselőik számára mindig is kitüntetett funkciót töltöttek be, azonban mára

a devianciából egyenesen divattá nőtték ki magukat.

Ennek eredményeként szélesebbé vált azok köre, akik tű alá fekszenek. Felkapottsága immáron implikálja a kérdést:

Milyen motivációk húzódnak meg egyes tetoválások mögött, mit jelentenek viselőik számára?

Számos kutatás foglalkozik a kérdéssel, a szakemberek több területet is fontosnak tartanak az egyének motivációját illetően:

  1. Szépség, művészet, divat: Egyesek tetoválásukat esztétikai okokból viselik. Úgy tekintenek rá, mint ékszerre vagy, mint egy műalkotásra, amit a testükön hordanak. Egyszóval önmaguk szépítése a cél.

  1. Egyediség: Egy másik aspektus: az egyediség hangsúlyozása. Kutatások alapján a legtöbben tetoválásukra személyiségük megnyilvánulásaként gondolnak, különlegesebbnek érzik általa magukat.

  1. Személyes történet: Előfordulhat, hogy egy tetoválás felvarratását egy fontos életesemény idézi elő. Egy katartikus élmény, bizonyos értékek hangsúlyozása, akár egy traumával való szembenézés bírhat olyan jelentőséggel, hogy annak szimbólumát egész életünkben magunkon hordjuk.

  1. Tűrőképesség: A negyedik csoportba azok tartoznak, akik saját tűrőképességüket igyekeznek tesztelni és bizonyítani, hogy képesek elviselni akármekkora fájdalmat a cél érdekében. A tetováltatás megjelenhet autoagresszív tendenciaként is. Továbbá a fájdalom hatására endorfin szabadul fel a testben, mely pozitív érzelmeket generál a fájdalomcsillapító hatás mellett. Mindez megmagyarázhatja a fájdalomra való vágyakozás jelenségét is.

  1. Csoporthoz való tartozás: Ahogy az a történelem korábbi szakaszaiban jellemző volt, a tetoválások a jelenben is szimbolizálhatnak bizonyos csoportértékeket. Sokan csoportlojalitásukat kívánják megjeleníteni a testükön viselt motívumokkal.

A punkok külsejükkel fejezik ki értékrendjüket.

  1. Ellenállás: A punkokhoz hasonlóan egyfajta ellenállás kifejezésének eszközévé is válhat a tetoválás. A serdülők körében például igen gyakori okként szerepel a szülőkkel való szembeszegülés.

  1. Spiritualitás és kulturális hagyományok: A spiritualitás és a hagyományok tisztelői időnként testékszerekkel érzékeltetik a világgal e kettő fontosságát.

  1. Függőség: A tetoválások függőség tárgyaiként is megjelenhetnek. Egyrészt kialakulhat a korábban említett fájdalom iránti függőség, valamint egyfajta pszichológiai függőség, ami bélyeg helyett a tetoválások gyűjtögetésében nyilvánul meg.

  1. Szexualitás: Leginkább a piercingeknél gyakori motiváció. A mellbimbón és genitáliákon elhelyezett piercing egyfelől ékszerként funkcionál, másfelől az izgalom fokozásában is szerepet tölthet be. Emellett a saját szexualitás szemléltetése is megtörténhet egy tetoválás vagy egy piercing által.

  1. Különösebb motiváció nélkül: Sokan egy impulzív döntés eredményeként számolnak be a tetoválásukról. Az sem ritka, hogy alkohol vagy drog befolyása alatt születnek meg az életre szóló remekművek.

Bár számos személyes indíttatás állhat egy tetoválás vagy egy piercing mögött, a társadalmi megítélése a test ilyenfajta dekorálásának nagyrészt egyöntetűnek tekinthető. A Tetovált lány című film jó példaként szolgál a sztereotípiákra. A tetováltakkal kapcsolatos gyakori előítéletek között szerepel a nagyobb mértékű agresszió, impulzivitás, lázadás, valamint az alacsonyabb intelligencia is. A tetovált nőkre hajlamosabb a környezet úgy tekinteni, mint akik gyakrabban és több alkoholt fogyasztanak, akikre jellemző a promiszkuitás, továbbá kevésbé vonzónak ítélik meg őket. Tudományosan mégsem mutatható ki jelentős különbség a tetováltak és a nem tetováltak személyisége között. Tehát valószínűleg mindez a tetoválások és piercingek történetére vezethető vissza, melynek eredményeként a mai napig megmaradtak a társadalom tagjaiban a hozzájuk kapcsolódó kevésbé pozitív érzések.