A társadalom a mai napig gyakran fordul a horoszkópokhoz, mert azok egyszerű és gyakran pozitív útmutatásokat kínálnak. Mégis túlzottan a horoszkópra támaszkodni félrevezető, mivel ezek a jóslatok gyakran homályosak és általánosítóak, ami nem nyújt megbízható alapot az életünk alakításához. Cikkünkben körüljárjuk azokat a pszichológiai jelenségeket, amelyek miatt úgy érezzük, hogy a horoszkópban megadott útmutatás ránk vonatkozik. 

Az emberi természetben gyökerezik a rejtélyek és a jövő iránti kíváncsiság, a sors és az ismeretlen felé forduló érdeklődés. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy minél könnyebben és egyszerűbben irányíthassuk életünket, találjunk megoldásokat problémáinkra. Bár a modern társadalom látszólag elveti a varázslatos hiedelmeket, Európában a lakosság körülbelül 30%-a hisz az asztrológiában, ami rámutat a horoszkópok továbbra is jelen lévő népszerűségére.

Cikkünkből megtudhatod:

  • Miért olyan vonzók a horoszkópok?

  • Hogyan manipulálja észlelésünket és énképünket a horoszkóp?

  • Milyen veszélye lehet a horoszkóp-függőségnek?

Mit kínál a horoszkóp?

A horoszkóp egy olyan világot ígér, ahol irányíthatjuk a sorsunkat, javulnak a kapcsolataink, és nő az önbizalmunk. A hozzáférhetőség elve, vagyis az a feldolgozási alapelv, amely kimondja, hogy túlnyomóan az az információ van a gondolkodásunkra, érzelmeinkre és viselkedésünkre a legnagyobb hatással, amelyik a legkönnyebben hozzáférhető, jelentős szerepet játszik abban, hogy a horoszkópot oly sokan követik. 

Lehetővé teszi, hogy minimális erőfeszítéssel hozzáférjünk a "jövőnkhöz" és életünk lehetséges megoldásaihoz egy folyamatosan változó világban, egyfajta kényelmet és biztonságérzetet ad a horoszkóp ígérte kiszámíthatóság.

Egyetemes kijelentéseket, sokszor egyszerű és pozitív állításokat kínálnak, amelyekkel az egyén könnyedén azonosulhat, megtalálhatja a kapcsolatot a saját élete és a leírtak között. Az általánosításoknak köszönhetően úgy érezhetjük, mintha valamilyen iránymutatást kapnánk az életünkhöz. 

Horoszkóp mögött meghúzódó pszichológiai jelenségek

A közösségi média megnyitotta az utat a horoszkópok szélesebb körű elterjedésének, bár a tudományos közösség nem tekinti megbízható és érvényes módszernek a horoszkópot az emberi sors vagy személyiség megértéséhez. Annak ellenére, hogy nincs tudományos alapja, pszichológiai kutatások számos tényezőt felsorolnak, amelyek szerepet játszanak abban, hogy sokan miért is olvassák akár heti, napi gyakorisággal.

Elsődleges okként a kutatók a Barnum-hatást nevezik meg mint pszichológiai jelenséget, amelyet arra használnak, hogy az emberek személyre szabottnak érezzék az általános és általánosító észrevételeket vagy leírásokat, amelyekbe beleépítik saját tapasztalataikat és élményeiket. A Barnum-hatást több kísérletben is kimutatták és vizsgálták a kutatások során. Az egyik legismertebb példa a Forer-hatás nevű kísérlet. Ez a kísérlet jól szemlélteti a Barnum-hatás működését, és azt, hogy

az emberek hajlamosak elfogadni és azonosulni olyan leírásokkal, amelyek személyesen relevánsnak tűnnek számukra

függetlenül attól, hogy ezek valójában általános igazságok.

A Barnum-hatás önmagában nem magyarázza meg teljes mértékben, miért vonzódnak az emberek az ilyen típusú horoszkópokhoz. A jelenséget erősíti a perszonalizáció: e gondolkodásmód során az egyén öncélúan értelmezi a kijelentéseket, miszerint az általánosítások nem a nyilvánosságra, hanem kifejezetten rá vonatkoznak. Ez a jelenség különösen erőteljes lehet a modern társadalomban, ahol az egyén egyre inkább keresi az önismeretet és a személyes iránymutatást. 

Valójában számos tényező hozzájárulhat a Barnum-hatás további megerősítéséhez. A pozitivitás is jelentős szerepet játszik abban, hogy miért hiszik el és érzik személyesnek az emberek a horoszkópot. A kutatások azt mutatják, hogy

az emberek általában szívesebben akceptálják a pozitív állításokat, amelyek lényegesek számukra,

és jobban is emlékeznek ezekre, mivel erősítik az önbizalmat. Ezzel szemben a negatív vagy kevésbé személyesnek tűnő általánosításokat hajlamosak elutasítani. 

A kutatások azt is kimutatták, hogy bizonyos személyiségjegyek befolyásolják a horoszkóp iránti érdeklődést. A külső kontroll attitűddel rendelkező személyek valószínűbb, hogy elfogadják a homályos vagy általánosító leírásokat. Az ilyen személyek gyakran úgy gondolják, hogy az életük eseményei inkább külső tényezőktől függenek, nem pedig saját döntéseiktől vagy cselekedeteiktől. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a horoszkóp negatív jóslatait is elfogadják, mivel úgy vélik, hogy a kontroll nem az ő kezükben van, és ezzel csökken a személyes felelősség terhe.

Ne engedd, hogy manipuláljon a horoszkópod!

A horoszkóp egyszerű és gyakran pozitív útmutatást kínál az élethez, ezért sokan fordulnak hozzá a bizonytalanság és a stressz enyhítése érdekében. Az általános kijelentések, amelyeket a Barnum-hatás révén mindenki személyesnek érezhet, gyors megoldást nyújthatnak önismereti kérdésekre, és irányt mutathatnak a döntéshozatalhoz.

Ezek az előnyök azonban veszélyesek lehetnek, ha túlságosan függünk a horoszkóptól. A könnyű megoldások félrevezetőek, elhitetve az egyénnel, hogy a sorsa nincs a saját kezében. A valódi önismeret mélyebb önreflexiót és felelősségvállalást igényel. A horoszkóp illúzióival szemben az önismeret a belső fejlődést segíti, ami elengedhetetlen életünk tudatos alakításához.

 

Clobert, M., Van Cappellen, P., Bourdon, M., és Cohen, A. B. (2016). Good day for Leos: Horoscope’s influence on perception, cognitive performances, and creativity. Personality and Individual Differences, 101, 348-355.

Di Natale A., Metzler H., Fraxanet E., Aroyehun S.,  Lasser J., Herderich A., Shetty A., L¨ uhring J., Garcia D. (2022). Is it written in the stars? Studying zodiac signs and horoscopes as cultural phenomena. CSS Lab Holiday Paper Series.

Fichten, C. S., & Sunerton, B. (1983). Popular horoscopes and the “Barnum effect.” Journal of Psychology (Washington, D.C. Online)/ The Journal of Psychology, 114(1), 123-134.

Jelić, M. (2022). How do we process feedback? The role of self-esteem in processing self-related and other-related information. Acta Psychologica, 227, 103592