A Lelki Egészség Világszövetségének kezdeményezésére 1992-től minden évben október 10-én tartjuk a lelki egészség világnapját, amelynek 2023. évi szlogenje: „Make mental health & well-being for all a global priority” arra utal, hogy a lelki egészséget és jóllétet minden ember számára elsődleges fontosságúvá kell tenni. Cikkünkben bemutatjuk a Dr. Rachel Wheeler és Dr. Tracey Hunter ausztrál pszichológusok által kidolgozott Wellbeing kódokat, amelyek az érzelmi egészség és jóllét aktiválásának hat lehetséges módját jelenítik meg.

A Lelki Egészség Világszövetsége 1948-ban alakult azzal a céllal, hogy elősegítse az érzelmi és lelki zavarok megelőzését, a mentális egészség fejlesztését. A kapcsolódó világnap célja a figyelemfelkeltés, a mentális zavarokhoz, a pszichiátriai problémákkal élő személyekhez fűződő előítéletek elleni harc, valamint a lelki egészség fókuszba állítása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészségügyi Chartája szerint

az egészség teljes fizikai, lelki, társadalmi és spirituális jóllétet jelent, nem csupán a betegség vagy az egészségkárosodás hiányát. 

A lelki egészség pedig – a teljes egészség részeként – olyan genetikailag, valamint a környezet és életmód által meghatározott összetett állapot, amelyben képessé válunk arra, hogy sikeresen irányítsuk az életünket. Megbirkózunk a hétköznapi élet stresszhatásaival, eredményesen végezzük a munkánkat és hozzájárulunk közösségeink működéséhez. A lelki egészség és jóllét elérésének alapvető eszköze a helyes életmód, amely az egészséges táplálkozással, rendszeres testmozgással, megfelelő mennyiségű és minőségű alvással, a társas kapcsolatok ápolásával, az egyén belső stabilitását segítő módszerek – például a tudatos jelenlét, a jóga, a meditáció, a relaxáció – gyakorlásával, valamint a szellemi és kulturális feltöltődéssel biztosítható.

A lelki egészség zavarára utalhatnak:

  • a koncentrációs problémák
  • a fokozott érzékenység
  • a motiváció hiánya
  • a közömbösség
  • a személyes higiéné elhanyagolása
  • az alvási szokások megváltozása
  • a más okkal nem magyarázható, növekvő vagy csökkenő étvágy
  • a viselkedés megváltozása
  • az ingerlékenység
  • a környezettől és a társas kapcsolatoktól való elidegenedés

Az állandósuló lelki gondok hosszabb távon önpusztító magatartáshoz, például túlzott alkoholfogyasztáshoz, drogfüggőséghez vezethetnek és növelik az öngyilkosság kockázatát is.

A Dr. Rachel Wheeler és Dr. Tracey Hunter által a sématerápia elmélete és gyakorlata mentén kidolgozott

hat Wellbeing kód: a kapcsolódás, az önbizalom, az optimizmus, az önbecsülés, a méltányosság és az önfegyelem kijelölik az érzelmi egészséghez és az önmegvalósításhoz vezető utat.

A sématerápia Jeffrey E. Young és munkatársai álatal a kognitív és viselkedésterápia, a kötődéselmélet, a pszichoanalitikus tárgykapcsolat elmélet, valamint más pszichológiai irányzatok és terápiás technikák integrálásával kidolgozott pszichoterápia.

A sikeres átkódolással feloldhatjuk a gyermekkorban betöltetlen alapvető érzelmi szükségletek által okozott érzelmi blokkokat, illetve túljuthatunk azokon a negatív viszonyulási módokon és gondolkodási mintákon, amelyeket magunkkal és másokkal kapcsolatban hordozunk. Sémáink és megküzdési módjaink ugyanis nagy valószínűséggel illeszkednek korai tapasztalatainkhoz, az egykori világképünkhöz, de ma már nem szolgálnak minket. 

Mik azok a kódok? 

A szerzők megfogalmazása szerint

mindannyian kódolva vagyunk olyan mintázatokkal, amelyek nem feltétlenül hasznosak a számunkra.

A kódjainkat részben az őseinktől örököltük, részben pedig saját élettapasztalataink útján váltak belső vezérlőelvekké. Olyan üzenetek ezek, amelyek arról szólnak, hogy milyennek kell lennie a világnak, mi a helyes és a helytelen, milyen érzelmek elfogadhatóak és melyek nem, milyennek szabad lenni, mit szabad tenni, miről szabad beszélni, illetve miről nem. A kódolásunk jelentős része nem tudatos, mélyen be van ágyazva a tudatalatti részünkbe, mégis olyan erősen hat ránk, hogy képes uralni az életünket. Meghatározza a gondolatainkat, az érzéseinket, a döntéseinket, a viselkedésünket.

Kódjaink hasonlóan működnek, mint a számítógépek azon szoftverprogramjai, amelyek idővel elavulttá, vírusossá váltak. A Wellbeing kódokkal viszont olyan új szoftverprogramok válnak elérhetővé a számunkra, amelyek hatékonyabb működést, érettebb viszonyulást, egészségesebb mentális állapotot és harmonikusabb életvitelt eredményeznek.

1. A kapcsolódás kódja által megtanulunk ráhangolódni a pozitív és negatív érzelmeinkre. Elfogadjuk, hogy az érzelmeink a saját, belső világunk hírnökei, amelyek jelzik a szükségleteinket és az esetleges hiányainkat is. A szégyen helyett a szeretetre programoz. Azaz képessé tesz arra, hogy szeretetteljesen viszonyuljunk saját magunkhoz – ahhoz hasonlóan, ahogyan egy szerető szülő képes ráhangolódni a gyermeke érzelmi állapotára.

A gyógyulás útja abban rejlik, hogy elkezdjük jobban értékelni és becsülni saját magunkat mint érző, egyedi emberi lényt, aki a maga nemében különleges és éppúgy szeretetre méltó, mint bárki más.

Jóindulattal gondoskodunk önmagunkról. Validáljuk, azaz érvényesként fogadjuk el a belső élményeinket, a gondolatainkat, az érzéseinket és a szükségleteinket. Nem kérdőjelezzük meg a létjogosultságukat. Belátjuk, megértjük és elfogadjuk, hogy szinte minden pillanatban valamilyen pozitív vagy negatív érzelmi állapotot élünk át, annak függvényében, hogy milyen mértékben vagyunk összhangban az értékeinkkel, a szükségleteinkkel és a vágyainkkal. Ha sikerül saját magunkban felismernünk és megértenünk a mélyebb érzéseinket, akkor idővel megtalálhatjuk a megfelelő szavakat arra, hogy mások előtt is kifejezzük és szelíd határozottsággal képviseljük azokat. Így megnyílik az esélyünk az egészséges, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló, szeretetteljes társas kapcsolatok kialakítására, amelyek az érzelmek, szükségletek, vágyak és értékek kölcsönös megosztásán alapulnak. Ebben megerősödve aztán átélhetjük a tágabb közösségekbe való tartozás élményét is, amely által komfortosan érezhetjük magunkat a szűkebb családi és baráti kapcsolatokon túli közösségekben is.

2. Az önbizalom kóddal a bennünk lévő, sokszor kínzó és elbizonytalanító kétséget egészséges bátorságra kódoljuk, amely által reálisabban látjuk a képességeinket, az erőforrásainkat, a döntéshozatalhoz szükséges kompetenciánkat, a rugalmasságunkat és a személyes határainkat. Ez az a kód, amely támogat bennünket abban, hogy adottságainkat másoknak is megmutassuk és szembe tudjunk nézni a világban való létezés kihívásaival. Az egészséges önbizalom által könnyebben megbirkózunk a kudarcokkal, a sikertelenséggel, a véleménykülönbségekből adódó konfliktusokkal. Az önbizalom kód segít minket abban, hogy értékként tekintsünk saját magunk és mások egyediségére, az emberek és a kapcsolatok sokszínűségére, a kudarcokból történő fejlődés lehetőségére, valamint a határaink és érdekeink asszertív képviseletére.

3. Az optimizmus kóddal felülírható a félelem, a szorongás, az aggodalom, helyette nagyobb teret kap a biztonság, a bizalom, a remény és belső béke állapota. Az optimizmus ugyanis arra késztet, hogy bátrabban vállaljunk olyan kockázatokat, amelyek jelentős előnyökkel járnak, lehetővé téve számunkra, hogy a kudarcokból könnyebben talpra álljunk. Emellett felerősíti a pozitív hangulatot és vonzóvá tesz bennünket más emberek számára.

4. Az önbecsülés kód gyógyítja a bűntudatot és aktiválja az örömöt. Amikor aktiváljuk, reálisabban gazdálkodunk az energiánkkal, szabadabban döntünk arról, hogy milyen elvárásokat engedünk be az életünkbe, mennyit dolgozunk, mire mondunk nemet, mikor és mennyit pihenünk. Képessé válunk az erőfeszítéseink elismerésére és örömteli tevékenységekkel gondoskodunk az érzelmi jóllétünkről.

5. A méltányosság kóddal a neheztelést és a bosszankodást írjuk át, a kiegyensúlyozottság állapotának kedvezve, s lehetővé teszi számunkra, hogy szembenézzünk az életben rejlő igazságtalanságokkal úgy, hogy közben nem nehezednek ránk extrém mértékben az általunk nem befolyásolható helyzetek.

Képesek leszünk a kontrollálható dolgokra összpontosítani, megéljük az önrendelkezés szabadságát a kapcsolataink, a munkánk és az életvitelünk alakításában.

Tiszteletre és megfelelő bánásmódra méltónak tekintjük magunkat, értékeljük az egészséges kapcsolatok kölcsönös adó és elfogadó jellegét, megbocsátunk magunknak a hibáinkért. Az önvádlás és az önalávetés helyett az önegyüttérzés és a kölcsönösségben rejlő értékek felé fordulunk.

6. Az önfegyelem kód pedig oldja a frusztrációt, fokozza az átláthatóságot. Segíti a számunkra fontos értékek kiválasztását, az értékek melletti elköteleződést és az értékekkel összhangban lévő cselekvést. Átdolgozhatóvá teszi az unalmat, a sóvárgást, az impulzivitást és a rövid távú énközpontú vágyakat. Hozzásegít ahhoz, hogy lassan, de biztosan kiépítsük azt az életet, amit a legjobban szeretnénk élni, úgy, hogy közben másokra is tekintettel vagyunk – kellő empátiával és tapintattal viszonyulunk a környezetünkhöz.

Az átkódolási folyamatok rendszerint hosszabb időt és folyamatos reflexiót, tudatosítást igényelnek. Ennek érdekében minden egyes elavult séma átkódolásánál érdemes újra és újra átgondolni, hogy a folyamat után hogyan változna meg az életünk? Mi maradna változatlan? Milyen hiedelmeket és szokásokat engednénk el?

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged a, fordulj bizalommal pszichológusainkhoz.

Dr. Rachel Wheeler & Dr. Tracey Hunter: A Wellbeing kódok. A teljeskörű érzelmi egészség és jóllét aktiválásának hat lehetséges módja. ebook  www.thewellbeingcodes.com

Zábó Virág, Oláh Attila és Vargha András (2023): Történeti tabló a pozitiv pszichológiai jóllét és mentális egészség elméletekről és előzményeikről. Magyar Pszichológiai Szemle, 78 (2), 291-315.

https://egeszsegvonal.gov.hu/maradj-egeszseges-cikkek/2099-lelki-egeszseg-vilagnapja.html