Az élet egy hihetetlenül összetett út, tele kanyarokkal és választási lehetőségekkel. Érthető tehát, ha úgy érezzük, elvesztünk az elágazások sűrűjében. Hogyan találhatjuk meg a saját pályánkat? Hogyan viselkedjünk, ha éppen szembesülnünk kell a pályaváltás és pályaelhagyás kihívásaival? Az MCC-Mindset Pszichológia Iskola meghívásában Dr. Koltói Lilla tanácsadó szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi adjunktusa tartott előadást a pályaválasztás és pályaelhagyás jelenségeiről. Tudósításunk.

Képzeljünk el egy fiatalt, aki az élet útvesztőjében téblábol a mérhetetlenül fontos választás előtt, amely meghatározza majd egész életét. Hamarosan meg kell hoznia egy döntést, amely nem csupán a szakmai irányt jelöli ki számára, de a személyes boldogságának és az élettel való elégedettségének alapkövét is lehelyezi. Most képzeljük magunkat annak a helyébe, aki már túl vagy a választáson, de a döntésével nem olyan elégedett, mint várta, a nem tetszik neki az irány, amerre az útja tart. Szinte biztos, hogy valamelyik helyzettel könnyedén azonosulni tudunk.

Az elköteleződés nehézségei és a pályaelhagyás olyan témák, amelyekkel majdnem mindenki találkozik.

Az MCC-Mindset Pszichológia Iskola meghívásra Dr. Koltói Lilla tanácsadó szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi adjunktusa segítségével jártuk körül a témát. 

A munkánk nemcsak azért játszik fontos szerepet az életünkben, mert sok időt töltünk vele a hétköznapokban, hanem azért is, mert az identitásunk meghatározó része. Az életpályánkon vannak olyan szakaszok, amikor a szakmai létünk kerül kifejezetten fókuszba kerül, mert fő feladatunk a szakmai szerepünk kialakítása, teljesítése vagy éppen az újrafogalmazása. Dr. Koltói Lilla előadásában ezeket a szakaszokon vezette végig a résztvevőket, áttekintve,  hogy a szakmához való viszonyulásra hogyan hatnak az életkori kihívások.

Három nagy normatív krízist emelt ki a témán belül: a pályakezdést, az életközépi válságot és a pályától való búcsúzást, azaz a nyugdíjba vonulást. Az előadás a pszichológiai fejlődés folyamatának bemutatásával kezdődött, ami a magasabb szintű, bonyolultabb működésmód felé történő változást jelenti. Ebben a dinamikus folyamatban az egyensúly fenntartása, a differenciálódás és az integráció játszanak kulcsfontosságú szerepet.

Az életszakaszváltások különféle fejlődési krízisekhez vezethetnek, amelyek fordulópontokat és új feladatokat hoznak magukkal.

A szakember kifejtette, hogy a személy és környezetének kölcsönhatása és konfliktusai alakítják az egyén fejlődését. Az életpályaépítést meghatározó tényezők között pedig a személyiségfejlődés, a családi szocializáció, a kulturális és társadalmi környezet, valamint a történelmi korszak szerepel.

A pszichológus Donald Super Szivárvány-modelljén keresztül részletesen elemezte az életpálya különböző szakaszait. Az életkorokhoz kötött feladatok, például az identitás kialakítása, a pályaválasztás és az elköteleződés mind fontos elemek. Az egyénnek ilyenkor számos kérdéssel kell szembenéznie, például a döntés érettségével, a választott pálya megfelelőségével és az ahhoz kapcsolódó követelmények elfogadásával.

A kibontakozó felnőttkorban az autonómia és függetlenség megnövekedése, a társas kontroll csökkenése jellemző.

A szakmai identitás kialakítása dinamikus folyamat, a pályasikeresség kulcsa a pályafeladatok és a személyiségjegyek kompatibilitása.

Az életpályaelméletek szerint a mai pályák töredezettek és kiszámíthatatlanok, a pályamódosítások pedig gyakran szükségesek a változó környezethez való alkalmazkodáshoz. A pályamódosításnak különféle típusait léteznek, mint a munkafeladatok változása, a munkáltatóváltás és a szakmaváltás. Ezeket a döntéseket makro- és mikroszintű hatások egyaránt befolyásolják. A pályafutás közepén, az életközép és a mid-career időszakokban a pályamódosítás kérdése ismét nagyon hangsúlyossá válik, hiszen az élet területei átértékelődnek, kiemelt jelentőséget kap az elkötelezettség és a függetlenség. E szakaszok megélése, a jelen értékválasztása hosszú távon a visszavonulásunk minőségét is meghatározza.

A szakember előadásában megerősítette, hogy bár a pályaváltás rengeteg kihívást tartogat, sosem késő váltani, változtatni és változni. Az életben nem kellene félnünk a változástól vagy szégyellnünk azt, bármikor is döntünk mellette.

 

A szerző Qayum Laura, az MCC-Mindset Pszichológia Iskola hallgatója