Sokszor szembesülünk azzal, hogy milyen könnyen félreértjük vagy nem értjük egymást. Ennek egyéni és társas vetületeiről is írtunk már korábbi cikkeinkben. Mindezt most egy harmadik perspektívába helyezzük. A lehetséges okok közé beveszünk egy újabb tényezőt: a generációs szakadékot. Hogyan hat ez a (családi) kapcsolatainkra? Mit tehetünk a közeli kapcsolatainkban lévő, születésünktől fogva adott különbségek elsimításáért?

Manapság sokat halljuk, hogy a technika felgyorsulása hatással van életünkre, lelki folyamatainkra is. Felmerülhet tehát a kérdés: családi életünket is nagyban meghatározza a modernizáció? A generációkról szóló elméletek segítenek nekünk ehhez egy szélesebb perspektívát adni. Ezek segítségével egy folyamat részeként tudjuk értelmezni azt, ami velünk történik. Továbbá észrevesszük, hogy a társadalomban nem egyedi esetként küzdünk bizonyos problémákkal, hanem sokan vannak hasonló helyzetben. Lássuk tehát, hogy milyen generációs problémák merülhetnek fel a családokban, és hogyan tudunk rajtuk segíteni!

  1. Volt – van – lesz?

„Egy generáció tagjai egy csoportba sorolják magukat a többiekkel,

közös hiedelmek és magatartásformák jellemzik őket,

és azonos történelmi eseményeket élnek át.” Azaz hasonló életkorban és életszakaszban vannak, egy „kohorsz” tagjai. Hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek, emiatt pedig sajátos értékrendszert alakítanak ki. A generációs szakadék kifejezés az elmúlt néhány évtizedben vált igen népszerűvé. Több értékrend egyidejű érvényesülésekor találkozhatunk ezzel a jelenséggel. Mivel nőtt a várható élettartam, megszokott jelenség, hogy egy munkahelyen is egyre több generáció dolgozik együtt. Így a kutatások nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy – az ő együttműködésüket megkönnyítendő – feltárják a lehetséges problémákat és megoldásokat.

A generációk közötti szakadékot főként az értékrendek közötti különbség okozza

Vajon korábban is létezett ez a távolság? Az egész csak arról, szól, hogy egy jelenségnek nevet adtunk és így egyből jelentőségteljesebbnek tűnik? A „Bezzeg az én időmben!” és „Fiatalság, bolondság” fordulat bizonyítja, hogy már korábban is létezett a generációk közötti szakadék, csak nem ez volt a neve. Az idősebbek általában határokat feszegetőnek látták a serdülőket. Úgy tűnik viszont, hogy az emberi fajnak mégiscsak egyre nagyobb az intelligenciája, egyre innovatívabb. Viszont éppen emiatt ijesztőbb ez az idősebb generációk számára.

Az életkorral járó szemléletváltás is magyarázza a generációs szakadék létezését, nem csupán az egyre felgyorsuló világ és a digitalizáció (természetesen utóbbinak is van hatása). Buckingham megkérdőjelezi a digitális generáció létezését. Úgy gondolja, mindenkire hatást gyakorol a technikai fejlődés. Szerinte

A szakadék annak a megnyilvánulása, hogy az idősebb generáció fél a társadalmi változásoktól,

és attól, hogy az új dolgok térnyerésével egyidejűleg elveszti a saját múltját.

2. Milyen következményei vannak a generációs szakadéknak a családra nézve?

A család kontextusába helyezve a generációs szakadék nem csupán életszemléletbeli, hanem a szülői és a gyermeki szint közötti szakadékot is jelenti. A családban a gyermeki és szülői rendszer két, egymástól többé-kevésbé elszigetelt rendszert jelent. Azaz pszichológiai szempontból a generációk közötti különbség ezen rendszerek távolságát is jelenti. Optimális esetben ez a távolság nem túl nagy és nem túl kicsi. Van határ a két rendszer között, de az átjárható. (A határokról részletesebben ebben a cikkben olvashattok.) Ezt a távolságot szélesítheti a nagy generációs szakadék. A kellő rugalmasság megléte nélkül megnehezíti az alrendszerek közötti együttműködést, elszigetelheti a rendszereket egymástól.

A szülői alrendszer feladata az, hogy biztosítsa a körülményeket a gyerek fejlődéséhez. A hierarchiában a szülői alrendszer áll magasabb szinten. A szülő tud több mindent, ő a tekintély. Utóbbi kijelentés a digitalizációt tekintve nem ilyen egyértelmű. A kütyüket sokkal jobban tudják kezelni a gyerekek, mint a szüleik. Sokszor a szülők tanulnak a gyerekektől, nem pedig fordítva.

A távolság áthidalásához segítség, ha hagyjuk, hogy gyerekünk segítsen nekünk eligazodni a kütyük világában.

Ebben a világban tehát nem kifizetődő fenntartani a mindentudó szülő szerepét. Hiszen könnyen bele lehet bukni. A rendszer szintjén a hierarchia fogalma átformálódott. Az új családok ebben a társadalomban másként tudnak sikeresen működni, mint korábban. Ha nem ismerjük el, hogy a gyermek jobban tudhat valamit, nem tanulunk tőle. Még jobban lemaradunk hozzá és az újdonságokhoz képest, ezzel szélesítve a szakadékot, elszigetelve a szülői és gyermeki alrendszert egymástól. Magunkat tőle. Viszont értelmezhetjük ezt az új helyzetet egy lehetőségként is. Ha igyekszünk lépést tartani a technikával, új terep nyílhat kettőnk kapcsolatának elmélyítésében. Így közelebb is kerülhetünk a gyerekünkhöz. Természetesen fontos, hogy legyen határ a két rendszer között. Nem arra van szükség, hogy teljes mértékben a gyermekünk online életének részévé váljunk. Csak arra, hogy tisztában legyünk azzal, mi foglalkoztatja.

3. Hogyan lehet csökkenteni a szakadékot?

Az értékrendek közötti különbség és az újdonság iránti elutasítás a meghatározó tényezője a szakadék kialakulásának. Ezért a kulcs a másik gondolatainak megismerése és elfogadása, amely a jó kapcsolat alapja is. Így az alábbi pontok egy része evidensnek tűnhet. Viszont ezek az egyszerű elvek segítséget nyújthatnak egy biztonságos légkör megteremtéséhez, ahol az online lét veszélyeiről is tudsz a gyermekkel beszélni.

I. Tarts lépést vele, hagyd, hogy tanítson!

Ha tisztába kerülsz a netes szleng, mémek, stb. alapjaival, az ő kommunikációját, online életét is részben megismered. Nem szükséges bejelölnöd őt különféle közösségi portálokon, ha ő ezt nem szeretné. Ha igyekszel, közelebb kerülsz a világához és hozzá is. Az internet nemcsak veszélyeket, hanem kommunikációs lehetőségeket is magában rejt, amellyel megfűszerezhetőek a családi érintkezések. Ha hagyod, hogy tanítson, a tudás mellett közös élménnyel is gazdagodtok.

II. Légy nyitott!

Ez az előző ponthoz kapcsolódik. Annak előfeltételeként is értelmezhető. A nyitottságban benne van a kölcsönös tisztelet és egymás elfogadása. A retró és vintage kultúra népszerűsége bizonyítja, hogy a fiatalok közül sokan befogadóak a születésük előtt történt dolgokkal kapcsolatban. Ne hagyd, hogy észre nem vett félelmeid és elakadásaid akadályozzanak ebben!

III. Tölts több időt vele!

Minden kapcsolatnak fontos eleme a közösen eltöltött idő. Ekkor elérhető vagy a számára. Ez beszélgetés, játék vagy bármi olyan tevékenység lehet, amely közelebb visz titeket egymáshoz.

IV. Beszélj vele!

Az English Dictionary definíciója szerint a generációs szakadék a kommunikáció hiánya a két generáció között. Ezért úgy tudod csökkenteni, ha hatékony és jó kommunikációt folytatsz a gyermekeddel. Ha meghallgatod, bármit is gondol, elfogadást közvetítesz. Nem egyetérteni kell vele! Csak megismerni, mi van a fejében. Egy pakisztáni tanulmány eredményei szerint a generációs szakadék csökkentésében a kommunikáció erős eszköz lehet. Ha próbálod megérteni őket, jó eséllyel ők is könnyebben elfogadják a te gondolataidat, látásmódodat.

Cikkünkben arról esett szó, hogy a generációk közötti szakadéknak mi is alakítói vagyunk. Sokszor hiedelmeink és félelmeink azok a tényezők, amik gátolnak bennünket az utánunk következő generáció elfogadásában. Láthatjuk tehát, hogy mi is felelősek vagyunk. Ha megpróbálunk betekintést nyerni a gondolataikba, közelebb kerülhetünk a következő generációhoz.