Sokan küzdünk olyan nehézségekkel, amiken hozzáállásunkkal vagy határozott cselekvési motivációval változtathatnánk. Vegyük például a dohányzást! Mindenki tisztában van azzal, hogy ez egy egészségkárosító magatartás. Sokan próbálják is letenni a cigarettát, ugyanakkor előfordul az is, hogy káros szenvedélyén nem akar változtatni az illető. Mi állhat ennek hátterében? Hogyan léphetünk ki rossz szokásaink rabságából? Cikkünkből kiderül!

Régóta foglalkoztatta a kutatókat a kérdés, mi állhat annak a hátterében, hogy egy személy mikor és hogyan hajlandó változtatni a viselkedésén. Válaszul Prochaska és DiClemente (1982) megalkotta a viselkedésváltozás transzteoretikus modelljét. Ez az integratív, folyamatorientált modell többek között azért alkalmazható sikeresen a viselkedésváltozás megértésére, mert mindenkire érvényes. Fő komponense

a motiváció, ami a változásra való hajlandóság, készenlét állapota.

Helyzetről helyzetre változik, tehát nem egy állandó személyiségvonás, hanem egy állapot, amire képes az ember hatni. Elképzelésüket hat egymásra épülő, de átjárható szakaszban írták le.

 1. Töprengés előtti szakasz

  Az első szakaszra jellemző, hogy a személy ilyenkor még nem ismeri fel, hogy bármi probléma lenne. Így tagadja a magatartásváltozás szükségességét is. Gyakran magyarázkodik, ürügyeket gyárt, ezzel elhárítva a felelősségvállalás terhét. Ebben a szakaszban úgy érezhetjük, hogy a személy az előrelátható jövőben nem áll készen a viselkedése megváltoztatására.

 2. Töprengés

  A második szakaszba érve már kezdi sejteni, érezni, hogy valami nincs rendjén. Jellemzően ilyenkor már felismeri a problémát és gondolkodik is róla. Azonban még halogatja az aktív cselekvést. Erre a szakaszra alapvetően jellemző az ambivalencia a változtatásra irányuló vágy és a még élő belső ellenállás között.

 3. Előkészület

  Az előkészület szakaszába érve a személy eljut arra a pontra, hogy úgy gondolja: a változás szükséges, lehetséges és számára előnyös. A folyamat eredményeként átértékelődik a személy önmagához és a problémához való viszonya. Megjelenik a hit, ami fokozza az énerő és énhatékonyság érzését is a személyben. Ugyanakkor e szakaszhoz érve fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a visszaesések lehetőségére. Mivel a viselkedésváltozás egy körfolyamat, figyelnünk kell a visszaesések megakadályozására. Továbbá érdemes tudatosítani, hogy ez a változás egy nagyon gyakori és természetes velejárója.

  A viselkedésünk megváltoztatásához időre, kitartásra és türelemre van szükség, de bátorságunkért cserébe egy hosszútávon előnyösebb életformát alakíthatunk ki.
 4. Cselekvés

  Mindezek után elérünk a cselekvést jelentő szakaszba. A személy aktívan tesz viselkedése megváltoztatásáért, de ekkor még hat hónapnál kevesebb ideje áll fenn ez a változás. Fontos, hogy a személy környezete észlelje a változást és arra figyelemmel legyen. A legkifizetődőbb az, ha jutalmazzuk is a változást. Ezzel elősegíthetjük a további aktív cselekvést, és egyúttal erősíthetjük a következő szakasz feladatát is, a fenntartást.

 5. Fenntartás

  Az utolsó előtti szakaszban már többszörösen összetett a cél. Egyrészt a visszaesések megelőzése, másrészt pedig a már megszilárdult és tartósnak mondható életmódváltozás támogatása. A már hat hónapnál régebben fennálló változásnak köszönhetően a személy jelentős önbizalom-növekedést élhet meg, ami tovább erősíti az új, egészségesebb életforma fenntartását.

 6. Befejezés

  Végül a befejezés szakaszába érve elmondható, hogy lezajlott a viselkedésváltozás. A korábbi problémaviselkedést – függetlenül a személy bármilyen hangulati állapotától – már nem kívánatosnak éli meg. A kezdetekben még instabil önkontroll funkciók stabilizálódtak és megtartottak. Így a személy ténylegesen azt éli meg, hogy az ő kezében van saját élete irányítása, már semminek sem a „rabja”.

A változás egy hosszú folyamat,

melyhez rögös út vezet. Az elsődleges cél a motivált viselkedésváltozás elérése. Mindezt nemcsak az ember személyiségjellemzői, hanem a környezeti tényezők és a szociális támogatottság is befolyásolja. A fentiek segítségével tisztábban láthatjuk az egyes stádiumok alakulását, ami hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy képesek legyünk empatizálni a nehézséggel küzdőkkel.

•••

Felhasznált irodalom: Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. Psychotherapy: theory, research & practice, 19(3), 276.