Felnőtté válásunk során az életünk egyik meghatározó pillérévé válik a párkapcsolat. A társunk megtalálása azonban nem könnyű feladat. Cikkünkkel ezt a folyamatot igyekszünk néhány tanáccsal megkönnyíteni.

Érző emberi lényként az egyik legfontosabb alapszükségletünk, hogy szeressünk és szeretve legyünk. A szeretet élménye iránti vágyunk univerzális, a megélését és kifejezését azonban számtalan dolog befolyásolja: például a kötődésünk típusa, a személyiségünk, az élettörténetünk, viselkedésformáink. Mindannyiunk számára fontos értéket jelentenek a biztonságos és szeretetteljes kapcsolatok, amelyekben szabadon kibontakozhat személyiségünk, amelyekből erőt meríthetünk vagy vigaszra lelhetünk és amelyek során tartalmas közös élményekben osztozhatunk. Mégis sokan vannak, akik számára nehézséget okoz a párkapcsolatok létesítése.

Cikkünkből megtudhatod:

  • Mi az a 6 dolog, ami gátolja, hogy párt találjunk? 
  • Mi az a 2 tanács, amelyet megfogadva könnyebben találhatunk társat?

Milyen akadályai lehetnek a párkeresésnek?

Párkapcsolatok pszichológiája szerint ahhoz, hogy két ember vonzalma kibontakozhasson, fontos, hogy temperamentumuk, személyiségjegyeik, értékrendjük és életvitelük illeszkedjen egymáshoz.

1. Kötődési zavarok

A korai életszakaszokban elszenvedett traumák és

az érzelmi elhanyagolás folytán kialakuló kötődési zavarok nagy valószínűséggel megnehezítik a bizalmat, biztonságot és elköteleződést igénylő párkapcsolatok létesítését.

2. Önbecsülési problémák

Ha önértékelési, önbecsülési problémával küzdünk, ha a realitást meghaladó mértékben tartunk attól, hogy a társunk elhagy, megcsal minket, esetleg extrém mértékű ragaszkodás van bennünk a választottunk iránt, számolhatunk azzal, hogy nehezebben találunk olyan társat, akivel tartósan megélhetjük a párkapcsolati elégedettség állapotát.

3. Nem megfelelő kommunikáció

Minden kapcsolat alapvető eleme a megfelelő kommunikáció, amely során a szóbeli és a metakommunikáció – például testtartás, gesztusok, arckifejezés – útján érkező információk összhangban állnak egymással. Ez leginkább akkor valósul meg, ha képesek vagyunk a szükségleteinket, az érzelmi állapotunkat, a véleményünket őszintén, szabadon, a társunk érdekeit is tiszteletben tartva kifejezni és képviselni. Sokszor azonban ez a hiteles és asszertív kommunikáció zavart szenved, mert nehézségeink lehetnek a szükségleteink felismerésében és kifejezésében, esetleg túl kritikusak, ítélkezők vagy követelőzők vagyunk.

4. Előítéletek és általánosítás

A belső és külső világra vonatkozó gondolataink olykor torzítottak. Hajlamosak lehetünk az előítéletekre, a  szterotípiákban való gondolkodásra. Például ha valaki öltözködésével, hajviselettel, sminkkel erőteljesebben hangsúlyozza a nőiességét és ebből adódóan őt szabadosabb beállítódásúnak könyveljük el, lehetséges, hogy ez negatívan befolyásolja a párkeresésünk sikerét. Szintén tévútra vihet a túláltalánosítás. Például ha azt gondoljuk, hogy aki többször elvált, attól jobb óvakodni, mert biztosan nem tud alkalmazkodni, vagy esélyt sem adunk egy olyan személynek, akinek 35 éves koráig nem volt legalább egy hosszabb, pár évig tartó párkapcsolata, mert úgy véljük, hogy biztosan problémái vannak az elköteleződésben.

5. Az érzelemkifejezés nehézsége

Akadályozhatja a párkeresést, ha komolyabb nehézségek állnak fenn az érzelmek kifejezésében és szabályozásában. Például ha valaki érzelmileg erősen gátolt, túlságosan visszafogott, erősen szorong, akkor nehéz lehet számára a kezdeményezés és mások közeledését is nehezebben fogadja. Aki pedig túl impulzív módon, felfokozott érzelmekkel, szándékainak erőteljes, esetleg indulatos képviseletével próbál kapcsolatot létesíteni, amely során nincs figyelemmel a kiszemelt személy határaira, nagyobb eséllyel számíthat a visszautasításra.

6. Feldolgozatlan tapasztalatok, traumák, életviteli sajátosságok

Korábbi rossz párkapcsolati dinamikák, tapasztalások, veszteségek, szakítás nem megfelelő feldolgozása, szexuális problémák, függőségek, bizonyos életvitelbéli sajátosságok, például a túl sok utazással, kiszámíthatatlan munkarenddel, rendszeres, jelentős mértékű túlórával járó munka ugyancsak akadályozó tényezők lehetnek a párkeresésben.

A szeretet, a valakihez való tartozás, a biztonságos kötődés olyan alapvető érzelmi szükségletek, amelyek betöltése meghatározza a személyiségünk fejlődését és a lelki jóllétünket. Gary Chapman párkapcsolati szakértő szerint: ,,A feltétel nélküli szeretet a legpozitívabb cél, amit kitűzhetünk magunk elé.”

A mindennapi életünkben a feltétel nélküli szeretet mint tiszta és valódi boldogságot nyújtó érzés gyakran megterhelődik. Szükségleti hiányokból fakadó késztetések, külső és belső konfliktusok, traumák árnyékolhatják. A személyiségünk instabilitásából, az átélt sérüléseinkből, az önismereti vakfoltjainkból, a környezeti hatásokból adódóan a szeretetet gyakran feltételekhez és elvárásokhoz kötjük.

Az extrém birtoklásvágy vagy a hatalomvágy szintén komoly párkapcsolati akadályt képezhet.

Hogyan tehetjük könnyebbé a párkeresést?

1. Önismereti munkával

Az önismereti munka segíti a fenti folyamatok tisztább érzékelését. Fontos megértenünk, hogy

a kapcsolati sebek kapcsolatban gyógyulnak.

Egy biztonságot nyújtó, szeretetteljes kötelékben egyre pontosabban érzékeljük a szükségleteinket, az érzéseinket, biztatást és bátorítást kapunk azok kifejezésére. Így idővel egyre világosabbá válik a saját és a másik fél érzelmi állapota. Jobban értjük a kapcsolataink dinamikáját, tudatosulnak a határok és a korlátok. Ez sokszor nehéz és fájdalmas folyamat, mert nemcsak a kapcsolatainkat fogjuk árnyaltabban látni, hanem önmagunkat is. Érdemes ezért szakember segítségét igénybe venni, aki megfelelő szakmai támogatással, empátiával, együttérzéssel segíti a párkapcsolatok létesítését, elmélyítését és fenntartását akadályozó tényezők feltárását és oldást. Segítséget nyújt az elszenvedett traumák és kapcsolati veszteségek feldolgozásában, az asszertív kommunikáció fejlesztésében, a reálisabb gondolkodás erősítésében, az érzelemszabályozási nehézségek kezelésében.

Segítheti az ismerkedést és a megfelelő társra találást, ha kölcsönösen figyelünk az alapvető érzelmi szükségetek kielégülésére..

  • Például hasznos lehet, ha tudatosítjuk hogy jellemzően milyen módon fejezzük ki, ha valaki fontos a számunkra és milyen szeretet nyelvből érzékeljük, hogy szeretve vagyunk. Elismerő szavak, gondoskodás, testi érintés, kellemes légkörben együtt töltött idő vagy ajándékok útján fejezzük ki leggyakrabban a szeretetünket és ez összhangban van-e a párunk igényeivel?
  • Fontos, hogy szabadon kifejezhessük a szükségleteinket és az érzéseinket. Nyitott, érdeklődő, elfogadó és együttérző módon viszonyuljunk a partnerünk szükségleteihez és az érzelmi állapotához.
  • Szintén fontos hogy tiszteljük egymás határait, és az autonómia iránti igényeinket, amely hozzájárulhat ahhoz biztonságos keretek között bontakozhasson ki a felek közötti kapcsolat. Legyünk egymás felé tapintatosak.
  • Már a kapcsolat kezdetén kapjon teret a játékosság, az önfeledtség, ami jó hangulatot teremt, jelentős mértékben hozzájárul a kapcsolati elégedettséghez, valamint a kielégítő és örömteli szexualitás alapjait is megteremti. 

2. Tudatos jelenléttel

Sikeresebb lehet a párkeresés, majd a párkapcsolat működése, ha tudatosabban vagyunk jelen a saját életünkben, az ismerkedésre fordított időben, ha nyitottak és érdeklődőek vagyunk a másik fél személyére és körülményeire, de közben figyelemmel vagyunk a saját szükségleteinkre és az érzelmeink alakulására is. Ezt a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét szemléletmódjának elsajátításával tudjuk erősíteni. A tudatos jelenlét fejlesztését segítő módszer kidolgozása Jon Kabat-Zinn nevéhez fűződik. A mindfulness az ítélkezésmentes, érdeklődő, nyitott attitűd kialakításával, a figyelem fókuszának jelenben tartásával segíti a módszer mellett elkötelezett egyéneket a jelen tudatosabb és tartalmasabb megéléséhez, az elfogadóbb és együttérzőbb viszonyulás kialakításához. Ha magunkkal megértőek, együttérzőek vagyunk, nagyobb eséllyel találunk olyat, aki szintén az lesz velünk. 

Ha úgy érzed, további támogatásra van szükséged, fordulj Terápiás és Tanácsadó Központunk szakembereihez, akik pszichológiai tanácsadás keretein belül segítenek neked a nehézségekkel való megküzdésben.

 

Gary Chapman (2015): Az 5 szeretetnyelv. Egymásra hangolva Harmat Kiadó

Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko és Marjorie E. Weishaar (2003): Sématerápia VIKOTE

John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal (2016): Tudatos jelenlét a gyakorlatban Kulcslyuk Kiadó