Ki ne ébredt volna már egy furcsa álomból azzal az érzéssel, hogy a látottaknak jelentenie kell valamit? Az álomértelmezések azon a feltételezésen alapszanak, hogy éjszakai vízióink képei valamiféle burkolt jelentést hordoznak. Az álmok rejtett értelme fontos szerepet játszott Sigmund Freud pszichoanalitikus elméletében. Úgy gondolta, hogy az álmok jelentésének tudatosításával feloldhatjuk szorongásainkat. Hogyan értelmezzük álmainkat?

Bár számos tudományos elmélet született, valójában még mindig nincs kizárólagos válaszunk arra, hogy miért is álmodunk. Freud szerint az álom vágyteljesítés, ami során olyan vágyak és késztetések öltenek formát képekben, amiket tudatosan még önmagunk előtt sem merünk bevallani. Úgy gondolta, hogy

álmunkban a tudattalan lelki tartalmaink fejeződnek ki.

Bár a tudatunk a tudattalanba szorítja őket, nem szűnnek meg létezni és igyekeznek a felszínre kerülni. Ez előbb-utóbb feszültséghez és lelki problémákhoz vezetne, éppen ezért elfojtott vágyainkat a képzeletünkben valósítjuk meg: álmodunk. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ha ilyen egyszerű a képlet, miért olyan ködös gyakran álmaink jelentése?

Látens és manifeszt tartalmak

Habár elfojtott késztetéseink felszínre törnek álmainkban, Freud szerint ez csak egy torzító mechanizmuson keresztül valósulhat meg. Ezt a folyamatot nevezi álomcenzúrának. A vágy megjelenik képileg, de az álom csak utalásszerűen ábrázolja.

Nem közvetlenül, hanem átvitt értelemben férünk hozzá.

Freud tehát két formáját különítette el álomtartalmainknak. A látens tartalom a rejtett pszichológiai jelentés, míg a manifeszt tartalom az álomnak az a rétege, amit érzékelünk.

Álmunkban a nyilvánvaló tartalom mögött, szimbolikus jelentés bújhat.

Például ha álmunkban ruha nélkül találjuk magunkat nyilvános helyen, akkor a manifeszt tartalom maga a történet, az epizódok filmszerűen váltakozó képei. Ugyanakkor pszichoanalitikus értelmezésben az álom több, mint a puszta cselekmény. A nyilvános meztelenség hátterében a bizonytalanság érzete húzódhat, esetleg az attól való félelem, hogy mások észreveszik hiányosságainkat. Ez a mélyebb jelentés az álom látens tartalma.

Hogyan juthatunk a rejtett jelentéshez?

Freud szerint az álomcenzúra lényege, hogy megvédjen minket a számunkra kellemetlen érzéseinktől és vágyainktól. Ugyanakkor

hiába maradnak tudattalanok, továbbra is befolyással bírnak tudatos viselkedésünkre,

különböző lelki problémákat okozva. Munkásságának nagy része éppen ezért arra irányul, hogy miként hozhatjuk felszínre tudattalan gondolatainkat és érzéseinket. Úgy gondolta, hogy ha rájövünk álmaink rejtett üzeneteire, segítségükkel könnyebben megértjük azokat a problémákat, amik a valóságban okoznak gondot.

Tudatunk igyekszik elfedni a nem kívánatos gondolatokat és érzéseket.

A megfejtéshez egyfajta fordított módszert talált a legcélravezetőbbnek. Azt kell megértenünk, hogy milyen elvek alapján működik az álomcenzúra. Ha megismerjük és felfedezzük a torzítás módjait, vissza tudunk következtetni az eredeti tartalomra.

Sűrítés és eltolás

Az álomtorzítás két legfontosabb módjaként a sűrítés és az eltolás jelenségét határozta meg. Ezekkel a módszerekkel

a tudatunk igyekszik cenzúrázni a látens tartalmat.

A sűrítés lényege, hogy egy álombeli kép vagy motívum több különböző asszociációt egyesít magában, amik az összefüggéseik révén egy vagy több vágyat is kifejezhetnek. Ennek egyik leggyakoribb megnyilvánulása a gyűjtő- vagy keverékszemély létrehozása. Az álmunkban megjelenő karakterek tehát akár valós életünk több szereplőjének összeolvadásai is lehetnek! Az eltolás során a valódi vágy helyett egy másik elem jelenik meg az álomban, ami asszociatív módon utal arra, amit helyettesít. Főleg abban érhető tetten, hogy fokozott érzelmi választ vált ki belőlünk egy látszólag semleges tárgy vagy személy.

A pszichoanalitikus elmélet szerint olyan dolgokról álmodunk, amikre titokban vágyunk. Tudatunk azért ködösíti el előttünk, mert túlságosan felkavaróak vagy elítélendőek lennének, ugyanakkor tudattalanul továbbra is hatnak ránk. Freud úgy gondolta, hogy álmaink szimbolikus tartalmának értelmezésével megéri foglalkozni, mert megtalálhatjuk a megoldást valós életünk lelki megpróbáltatásaira!

 

Felhasznált szakirodalom Freud, S. (2016) Álomfejtés. Budapest, Helikon Kiadó Kft.