Testi-lelki egészségünk szempontjából az egyik legmeghatározóbb tényező a kapcsolataink minősége. A felnőttkori kötődéseink közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak intim kapcsolataink, mint a házastársi, élettársi és egyéb romantikus vagy baráti kötelékek. Milyen terapeutához és módszerhez érdemes fordulnunk, ha éppen egy hullámvölgyön megyünk keresztül a társas kapcsolatainkban? Cikkünk ennek eligazodásában segít!

Az élet természetes velejárója, hogy ezek a szeretetkapcsolatok olykor nehézségeken mennek keresztül, ezt nevezi a pszichológia normatív kríziseknek. Ilyen lehet az összeköltözés, házasság, gyermekvállalás. Ám amikor olyan problémákkal találjuk szemben magunkat, melyek „nincsenek a nagykönyvben megírva”, azt paranormatív krízisnek tekinthetjük. Ilyen lehet egy hirtelen jött veszteség, válás, természeti katasztrófa. 

Az alábbiakban olyan pszichológiai eszközöket használó terápiás megközelítéseket tekintünk át – a teljesség igénye nélkül –, melyek bizonyítottan hatékony segítséget nyújtanak a pároknak kríziseik megoldásában és a közös tovább növekedésben.

A család- és párterápia

Talán az egyik legkézenfekvőbb megoldás lehet, ha úgy döntünk, hogy pszichológus szakember segítségét szeretnénk igénybe venni, ha párterápiába megyünk. A család- és párterápiás megközelítés specifikussága, hogy a párkapcsolatra és a családra élő rendszerként tekint és ezért a terápia fókuszába nem a párt alkotó egyének belső lelki folyamatait, hanem az információáramlást, kommunikációt, és az ezeket meghatározó szabályokat, szerepeket helyezi.

Vagyis a hangsúly nem az egyéneken van, hanem a közöttük lévő kapcsolaton.

A párterapeuta ahelyett, hogy azt vizsgálná, hogy miért van a probléma, arra koncentrál, hogy hogyan van az aktuális probléma. Oksági fejtegetésbe nem bocsátkozik, annál inkább érdekli viszont, hogy milyen mechanizmusokon keresztül tartja fent a pár a problémát okozó viselkedést. Azzal a szemlélettel áll a pár mellett, hogy a terápiába hozott probléma kialakításában és fenntartásában mindketten aktív résztvevők, és nem tudatosan kvázi-együttműködnek, egy fenyegetőbb, szintén nem tudatos krízis elkerülése érdekében. Fontos látni, hogy a pár tagjai számára ez a folyamat teljes mértékben tudattalan, az információ áramlása körkörös, a tagok hatnak és visszahatnak egymásra tudatos szándék nélkül. Természetesen a rendszerszemléletből nem kihagyható a rendszert alkotó személyek temperamentuma és személyisége, de a terápiás beavatkozás mindig a kölcsönhatások szintjén történik.

A terápiás iskolák másik csoportja a személyen belüli (intrapszichés) lelki folyamatokat, gondolatokat, érzelmeket és a viselkedést helyezi fókuszba. Tehát a pszichológus és a kliens együttműködésének célja, hogy az egyén olyan belső változáson menjen keresztül, melynek hatására boldogabb, kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat tud létrehozni, vagy meglévő kapcsolatait visszaterelni a fejlődés útjára.

Sématerápia

A sématerápia több pszichoterápiás módszer eszközeit és ismereteit egyesítő terápiás módszer, ezek közül is leginkább a kognitív-viselkedéses és a pszichoanalitikus iskolákból merít. A maladaptív sémák olyan visszatérő mintázatai a gondolkodásunknak és az érzelmeinknek, melyek jelentősen átszínezik a valóságészlelésünket életünk minden színterén, így kapcsolataink vonatkozásában is. A sémák gyermekkorban, illetve serdülőkorban alakulnak ki a számunkra fontos másokkal (családtagok, pedagógusok, kortársak) folytatott interakciók során, amikor valamilyen alapvető érzelmi szükségletünk nem elégül ki. Az egyik ilyen alapvető és legkorábbi érzelmi szükségletünk a biztonságos kötődés, a szeretettség és elfogadottság érzése, és a gondoskodás iránt van. A gyermek a szükségletei frusztrálódásához alkalmazkodik, létrehozza a megküzdési stratégiáit, melyek megvédik a további sérülésektől. Azonban felnővén tovább viszi ezeket a stratégiákat a felnőtt életébe is, ahol már nem lenne „szükséges” az efajta védekezés. Sőt, inkább csak szenvedést okoz, mert megerősíti a séma vezérelt gondolkozást, amely torzítja a hiedelmeket, érzelmeket magáról, másokról és kapcsolatairól. A séma vezérelt működésre ezért a sématerapeuták frappánsan

az életcsapda kifejezést használják.

A sémák őskapcsolataink, kötődési stílusunk lenyomatai: ha ezek az őskapcsolatok sérültek, felnőttkorban tudattalanul olyan partnert választunk, akivel újra élhetjük, hogy kevésbé vagyunk értékesek, mint mások, hogy úgyis kihasználnak, elhagynak majd, hogy a másik a szeretetünket úgyis el fogja utasítani.

 A szexuálpszichológiai tanácsadás

 Amennyiben a párkapcsolati krízis hátterében szexuális jellegű problémák rejlenek érdemes szexuálpszichológiai szakpszichológus segítségét kérni. A szex fókuszú tanácsadás célja, hogy segítse a párt az egészséges, kényelmes, kölcsönösen élvezhető szexuális élet kialakításában, visszanyerésében. Az esetek kisebb százalékában a probléma valóban színtisztán szexuális jellegű, azonban valószínűbb, hogy a szexuális zavar valamilyen mélyebb kapcsolati, vagy intrapszichés konfliktus kifejeződése. Természetesen a szexuálpszichológus kompetens ennek felismerésében, illetve a terápiás beavatkozás mélységének megajánlásában. A szex a párkapcsolatok egészének részeként értelmezhető, így előjöhet témaként egyéb tanácsadási módszerek keretein belül is.

Összegezve, ha a tagok közötti kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, hierarchia, szerepmegosztás okozza a nehézséget, tehát a probléma kapcsolati keretek között értelmezhető, érdemes párterapeutához fordulni. Fontos megjegyezni, hogy a párterápia a tagok együttműködésére és közös felelősségvállalására apellál, így nehezítő tényező lehet, ha az egyik tag kevésbé elkötelezett, esetleg elutasítja a párterápiát. Ilyenkor a segítségkérés elvetése helyett menjünk el egyéni terápiába, hiszen a rendszer egy tagjának változása alapvetően hatással van a rendszer másik tagjára és a párkapcsolat egészére is. Ha azon kapjuk magunkat, hogy kapcsolataink forgatókönyvszerűen balul sülnek el, akkor érdemes saját belső világunkban elmélyedni; ebben az esetben szintén elsősorban egyéni önismereti munka javasolt. Ha pedig a probléma akkor lángol fel, amikor a hálószoba felé vennénk az irányt, egyéni és páros szexuáltanácsadáson is elgondolkozhatunk. Fontos kiemelni és hangsúlyozni, hogy a terápiás megközelítés valójában csupán másodlagos tényező, ha elkötelezettek vagyunk a változás és a fejlődés iránt.

Ha úgy érzed, hogy szívesen fordulnál szakembereinkhez párkapcsolati nehézségekkel, hívj minket a +36703298180 telefonszámon! Kollégáink örömmel segítenek megtalálni a megfelelő szakembert! 

Elkísérünk a fejlődés útján!

 

Goldenberg I., & Goldenberg H. (2008) Áttekintés a családról. Budapest

Hevesi K., Rigó A., & Urbán R. (2020, szerk.) Szexuálpszichológia. Budapest

Vágyi P. (2021) Sémáink fogságában. Budapest.