A sikeres emberek közös jellemzője, legyen szó üzletemberekről, művészekről vagy sportolókról, hogy időről időre különféle teljesítendő célokat tűznek ki maguk elé. Ha már van egy megfogalmazott céljuk, akkor megszerzik a hozzá kellő tudást, kifejlesztik a hozzá megfelelő képességeket, megkeresik a hozzáillő módszereket és eszközöket, azaz megtesznek mindent, ami ahhoz kell, hogy elérjék a vágyott célt.

Számos kutatás bizonyítja, hogy a célkitűzések fontos szerepet játszanak a sportban elért sikerekben is. A megfelelő célok a fejlődés eszközei, hiszen segítségükkel képesek leszünk fókuszálni a figyelmünket, mozgósítani az erőforrásainkat, illetve fenntartani a motivációnkat, mely által a kitartásunk is növekedni fog. Ezek mellett a célállításnak indirekt hatásai is vannak:

növelik az önbizalmat és az elégedettség érzését, valamint csökkentik a szorongást.

A sportpszichológiában a célok három típusát különböztetjük meg, melyek a következők:

  1. Folyamatra vonatkozó célok: A meghatározott edzés, illetve edzésmódszer végrehajtására vonatkozó célok tartoznak ide, melyek elsősorban a teljesítményjavulást hivatottak szolgálni.
  2. Teljesítményre vonatkozó célok: Az ide tartozó célok a fejlődés nyomonkövetését segítik.
  3. Kimeneteli célok: A kimeneteli cél, a folyamat és a teljesítmény célok eredményének tekinthető végcél.

Hogyan kell jó célokat kitűzni?

Pszichológiai és sportpszichológiai kutatások bizonyítják, hogy a SMART betűszó alapján meghatározott célok, nagyobb valószínűséggel vezetnek sikerhez. A SMART betűszó az angol Specific, Measurable, Achievable, Relevant, és Time-based kifejezésből tevődik össze, a magyar megfelelőik alapján tehát, a célok legyenek:

A SMART célok a sport mellett az élet bármely területén alkalmazhatók.
A SMART célok a sport mellett az élet bármely területén alkalmazhatók.

Specifikusak, konkrétak:

Ahhoz, hogy a célok ténylegesen a figyelem fókuszában helyezkedjenek el, specifikusak kell, hogy legyenek, hiszen ezáltal a célok objektívvá válnak, így láthatjuk azt, hogy mi a szándékunk, és hogy éppen merre tartunk. Amennyire pontosan csak lehet, meg kell határozni, hogy mit, hogyan, milyen módszerekkel szeretnénk fejleszteni vagy elérni. Miért fontos ez a cél számunkra, hogy kiket vonunk bele a megvalósításába, és nem utolsó sorban, hogy hol tudjuk ezt véghez vinni.

Mérhetőek:

A sikerre vezető céloknak mérhetőknek kell lenniük, mert így tudjuk ellenőrizni, hogy ténylegesen a meghatározott irányba haladunk-e. Ezen kívül a mérhetőség segíti a határidők betartását, illetve a várt részeredmények beigazolódása további motivációt adhat a végcél eléréséhez.

Elérhetőek:

A célok meghatározásakor arra kell törekedni, hogy azok reálisak legyenek, de egyúttal kihívást jelentsenek számunkra. E kérdés tárgyalásakor azonban azt is figyelembe kell venni, hogy míg a sikerorientált sportolók gyakran a saját képességi szintjüknél magasabb, nagy erőfeszítéssel elérhető célokat tűznek ki, addig a kudarckerülő sportolók pedig képességi szintjükhöz viszonyítva nagyon alacsony vagy egyes esetekben nagyon magas célt fogalmaznak meg. A sikerorientált személyek igényszintje magasabb lesz, ha elérik, amit kitűztek, ezzel szemben a kudarckerülőké nem változik, akkor sem, ha a célt elérték, és akkor sem, ha nem.

Relevánsak:

A célok a sportoló számára kell, hogy lényegesek legyenek, mert így a „küzdelem” során kevésbé lesz valószínű, hogy a versenyző elveszíti a motivációját, lelkesedését. S az is hatékonyabbá teheti ezt a folyamatot, ha a magánéleti célokkal összhangban fogalmazódnak meg, hiszen így nagyobb támogatásra lehet szert tenni.

Időhöz kötöttek:

A célok legyenek időponthoz kötve, a figyelmi fókuszban tartás és a könnyebb ellenőrizhetőség érdekében.

A célállítás tehát a siker kulcsa lehet, de csak abban az esetben, ha a már megfogalmazott és megfelelően kidolgozott célokat le is írjuk. A célok papírra vetése növeli az elkötelezettséget valamint az elérési szándékot is, és persze az elégedettséget is, amikor egy-egy célt sikeresen kipipálhatunk a listán.