Ez az írás a Mindset Sportpszichológia és a Career Sport Management iroda közös munkája alapján megalakuló cikksorozat II. része. A menedzserek részéről érkezett néhány észrevétel az edző-sportoló kapcsolatról, amelyek révén a következő kérdésekre keressük a válaszokat. Hogyan hat egymásra edző és sportoló az edzések, illetve a versenyek során? Milyen hatása van annak, ha egy edző nem vesz részt tanítványa versenyén? Miben segítenek az edzésen kívüli közös foglalkozások?

Elterjedt közhely, hogy az edzőnek kicsit pszichológusnak is kell lennie. Valóban szüksége van egy jó edzőnek arra, hogy tudja, miként képes motiválni a játékosait, milyen módon tud velük megfelelően kommunikálni. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy egyszer-egyszer meghallgassa a játékosait, beszélgessen velük, akár sporton kívüli dolgokról is – az edző érzelmi intelligenciája fontos ehhez.

Példamutatás

Az edző viselkedése, munkamorálja át tud ragadni a játékosokra. Ennek része az is, hogy az edző bemutatja azt, hová lehet eljutni a sport által, ezzel segítve a sportoló számára a cél vagy célok kitűzését. Az utánpótláskorú sportolók közül sokaknak nincs pontosan meghatározott célja. A felnőtt sportba való belépéshez közeledve azonban ez elengedhetetlenné válik.

Létfontosságú jól körülhatárolt célokat kitűznie a sportolónak,

aki sikeres szeretne lenni, és az edzőnek feladata, hogy megismerje tanítványa céljait és emlékeztesse őt ezekre – kudarc után vagy lustább napokon.

Az edzői példamutatás, tanácsok és utasítások fontos elemei a játékossal való kapcsolatnak.

Kapcsolat

Az edzőnek figyelnie kell arra is, hogy a tanítványa érezze a bizalmat a részéről. Vannak helyzetek, amikor egyes sportolók elbizonytalanodnak. Ennek felismerésében és kezelésében nagy szerepe van az edzőnek, akinek a szavai és a hite új lendületet adhatnak a versenyzőnek.

Ideális helyzetben az edzői elvárások arra terjedjenek ki, amit a sportoló tud,

amit az edző megtanított neki. Ennek megvalósítása sem egyszerű, nincs szüksége a sportolónak további plusz terhekre.

A sportoló és az edző kapcsolatának legfontosabb színterei az edzések és a mérkőzések/versenyek. Ezért kiemelten fontos, hogy az edző részt vegyen ezeken. Ha az edző nem kíséri el a sportolót a versenyre, akkor az a sportoló számára önbizalomvesztést és teljesítményromlást eredményezhet. Továbbá a verseny után kommunikációs problémák léphetnek fel. Az edző-sportoló kapcsolat fontos elemei még az egymásba vetett hit, a tisztelet, illetve a másik céljaihoz és szükségleteihez való hozzájárulás.

Bensőséges viszony

A közös szabadtéri élmények, a csapatépítő foglalkozások segítenek a csapattagok között, illetve az edző és tanítványai között elmélyíteni a kapcsolatot. Elősegítik azt, hogy kialakuljon a dolgokkal kapcsolatos hasonló gondolkodás-, érzés- és viselkedésmód. Ha egy hullámhosszon van az edző és a sportoló – illetve a csapattagok –, akkor tud a leghatékonyabb lenni közös munka.

Az edző célja, hogy téthelyzetben lássa azokat az elemeket, amelyeket megtanított sportolójának.

Az edző számára elsődleges, hogy biztosítsa a tanítványai részére azt, hogy a sport élvezettel járjon. Ezáltal tartható fent a belső motiváció, amely sok esetben a hosszú távú hatékonyság és jó teljesítmény kulcsa. Ha az élvezeti faktor biztosítva van, akkor jobban halad a fejlődés és könnyebben átadhatóak azok az értékek, amelyek elősegítik a sportolók nevelését.

Segítség az edzőnek

Az edzők számára is hasznos lehet a sportpszichológussal való közös munka, mely révén a játékosok megértése, a velük való megfelelő és hatékony kommunikáció mellett az edző saját énhatékonyságát és jóllétét is növelheti. Továbbá ideális lehet az edző számára, ha egyes feladatokat delegálhat más szakembereknek, akik ezáltal segítik az ő munkájának kiteljesedését.

Felhasznált irodalom Gyömbér, N., & Kovács, K. (2012). Fejben dől el - Sportpszichológia mindenkinek. Budapest: Noran LibroKiadó. Gyömbér, N., Kovács, K., & Ruzits, É. (2016). Gyereklélek sportcipőben: Fiatalkori és utánpótlás sportpszichológia mindenkinek. Budapest: Noran Libro Kiadó. Lénárt, Á. (2002). Téthelyzetben. Budapest: Országos Sportegészségügyi Intézet.

 ***

A Mindset Sportpszichológia és a Career Sport Management közösen együtt dolgozva olyan témákat járnak körül, amelyek a sportolók napi életében jellemzően jelen vannak. Ez egy havi rendszerességgel megjelenő, sportmenedzseri tapasztalatokra alapozó cikksorozat, melyben a sportolók kihívásait, problémáit, örömeit pszichológiai szemmel vizsgáljuk meg.  A cikkekben átfogó magyarázatot igyekszünk adni sportolóknak, sportvezetőknek, edzőknek illetve azoknak, akik alapjában véve érdeklődnek a sportpszichológia iránt. Fontos azonban, hogy e cikkek nem helyettesítik a személyes pszichológiai konzultációkat, de reméljük, hogy a témák alapot adnak majd arra, hogy a korábban említett személyek is megfelelően foglalkozzanak a mentális egészséggel.