A Drogkutató Intézet közreműködése által tudatmódosító szerek pszichológiájával foglalkozó rovatot indítunk. Mától a Mindseten hétről hétre szigorúan tudományos alapokon álló, mégis közérthető cikkeket olvashattok a drogfogyasztással kapcsolatos legfontosabb, legérdekesebb témákról. Platformunkon kiemelt figyelmet szentelünk a szerhasználattal járó rizikótényezők bemutatásának, a hatékony prevenciós színterek vizsgálatának és a pszichoedukációs célú tudományos ismeretterjesztésnek. Friss kutatási eredmények, lebilincselő esettanulmányok és szakmai elemzések a tudatmódosító szerek világából. Megérkezett a Pszichoaktív.

Legújabb rovatunk támogatója a Drogkutató Intézet, melynek kutatócsoportját több tudományterület szakemberei alkotják. Az interdiszciplinaritás jegyében tevékenységükben egyaránt megjelenik a pszichológia, a szociológia, a jogtudomány, a kriminológia és a gyógypedagógia, amely területek lehetővé teszik, hogy olvasóink komplex szemlélettel tekintsenek a pszichoaktív szerhasználatot érintő kérdésekre. A szakemberek célja, hogy felhívják a figyelmet az illegális tudatmódosító anyagok használatának veszélyeire és társadalmi hatásaira.

Az újonnan induló Pszichoaktív rovatunk első cikkei között számos releváns téma megjelenik. Olvasóink olyan érdekes kérdésekkel találkozhatnak, mint például: Mit nevezünk drognak? Mit jelent a megváltozott tudatállapot, és hogyan érhető el szermentesen? Fogyasztanak-e illegális szereket a fogyatékossággal élő személyek?

Elsőként a hétköznapi értelemben használt drog fogalmi tisztázásáról szóló cikkünket ajánljuk olvasóink figyelmébe. A fogalmi meghatározottság meglehetősen sokrétű, így fontos áttekinteni a jelenleg használatos definíciókat, a droghasználói megnevezéseket, a hatásalapú és a használatalapú elnevezéseket, amelyek megalapozzák a megfelelő szakkifejezéseket.   

Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?

A megváltozott tudatállapot iránti érdeklődés természetes, hiszen egyidős az emberrel. A megváltozott tudati állapotok az emberiség történetének valamennyi korszakában megtalálhatóak, részben a vallásos szertartásokban, részben a gyógyító eljárásokban. A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni azokat, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy

ez szerhasználat nélkül is elérhető.

A pszichoaktív szerhasználat potenciális ártalmainak és veszélyeinek tudatában fontos ismernünk a szermentes alternatívákat, amelyek indukciós lehetőségeit, csoportosításait számos példával illusztrálva mutatja be szakújságírónk, Raffai Gellért egészségpszichológus írása.  

Történetek és utak a függőségtől a szabadulásig

A leírt vagy kimondott szavaknak ereje, mi több, saját élete van. A beszéd Stern szerint kétélű kard, önmagunkról szóló elbeszélésünk során ugyanis egyes tartalmak elhalványulhatnak, míg mások kiemelkednek. Az addiktológia területén az elmúlt években számos példát találunk önéletrajzi és élettörténeti interjúk, írások elemzésére. Hogyan képződik le személyiségünk a szövegben? Mik a legfontosabb pszichológiai jelentéssel felruházható nyelvi jegyek? Milyen speciális közegekben alkalmazható a narratív szövegelemzés? A kérdésekre a választ Balikó Fanni pszichológus cikkében megtaláljátok.

A fogyatékossággal élő személyeket számos társadalmi probléma fokozottabban érinti, mint gondolnánk. Hogyan jelenik meg ez a drogfogyasztás témakörében? Használnak-e pszichoaktív szereket a fogyatékossággal élő személyek, vagy számukra lehetetlen hozzájutni az illegális anyagokhoz? Tájékozódjatok Pogácsás Nóra gyógypedagógus írásából.

A Pszichoaktív rovatban hetente frissülő, tudományos alapokon nyugvó cikkekkel várjuk az Olvasókat. Reméljük, hogy írásainkból mind a téma iránt érdeklődő személyek és hivatásos szakemberek, mind az érintettek erőt és tudást meríthetnek majd!