Gyakori sztereotípia a filmekben, hogy a törtető, önző, agresszív emberek gyorsabban lépnek előre a munkahelyi ranglétrán. Sokan ezért úgy gondolják, ilyennek kell lenniük, hogy előrejussanak a karrierjükben. A kutatások szerint viszont a valóságban nem ilyen egyértelmű helyzet, és érdemes más viselkedési stratégiákat is használni. 

A Kaliforniai Egyetem, a Berkeley és a Cobly College kutatói 14 éven át követték olyan emberek munkahelyi előremenetelét, akik kevésbé voltak barátságosak. Azt találták, hogy az önző, versengő és manipulatív viselkedés nem jelent valós előnyt: nem azért, mert nincsen pozitív hatása, hanem mert a negatív kioltja azt.

Az első kutatásban Cameron Anderson és munkatársai 457 egyetemista résztvevővel kitöltették a Big Five személyiségtesztet, ami öt nagy személyiségjellemzőt mér: nyitottság, barátságosság, extraverzió, érzelmi stabilitás és lelkiismeretesség. Aztán tizennégy évvel később, amikor ezek a résztvevők már dolgoztak, felmérték, mennyire vannak hatalmi pozícióban a szervezetben, mekkora a munkahelyi befolyásuk, és milyen a szervezeti kultúra (mennyire agresszív, kritikus, politizáló vagy önző).

Akik a Big Five szerint kevésbé voltak barátságosak, nem bírtak nagyobb hatalommal a munkahelyükön, függetlenül a koruktól, nemüktől, vagy etnikai hovatartozásuktól. Ez arra utal, hogy

az önzőség és agresszió nem segít a nagyobb hatalom megszerzésében.

A második kutatásban egy másik csoportot vizsgáltak a munkahelyi viselkedésüket tekintve – őket ugyanúgy felmérték és nyomon követték, mint az elsőt. A munkahelyi viselkedést 4 kategóriába osztották: domináns (pl. „hajlandó vagyok fenyegetni másokat, hogy elérjem a célom”), politizáló (pl. „fontos emberekkel kötök szövetségeket”), közösségi (pl. „érdekel mások jólléte”) és kompetens (pl. „szeretek fontos dolgokban hozzájárulni a csapatom sikeréhez”). Ebben a kutatásban a munkatársakat is megkérték, hogy értékeljék a résztvevők viselkedését, befolyását és szervezeti rangját.

A saját és munkatársak által adott értékelés nagyban megegyezett, eszerint a résztvevők kellőképp pontosan ítélték meg saját magukat. Az eredmények szerint mind a 4 viselkedési stratégia hozzájárult a befolyásosabb pozíció megszerzéséhez, és azok, akik a kezdeti személyiségteszten extrovertáltabbak voltak, mind a négyben magasabb pontszámot értek el. Azok azonban, akik kevésbé voltak barátságosak, főleg a domináns viselkedésben emelkedtek ki, és alulmaradtak a közösségiben, így kevésbé is voltak eredményesek.

Míg tehát bizonyos helyzetekben a domináns viselkedés is segíti az előjutást, a konklúzió az, hogy

akkor leszünk a legsikeresebbek, ha mellette nem hanyagoljuk el a közösséget, csapatjátékosként működünk, és figyelembe vesszük mások érdekeit.

Ha például önző módon viselkedünk, az lehet, hogy növeli a hatalmunkat bizonyos mértékig, de ha mellette nem vagyunk nagyvonalúak, ez visszahúz minket, és kioltja a pozitív hatást.

Vannak persze olyan munkahelyek, ahol nem ez a helyzet: ha a szervezeti kultúra olyan, hogy nem értékeli az önzetlen viselkedést, és a közösségi értékek kevésbé fontosak, akkor a kevésbé együttműködő, saját érdekeiket előtérbe helyező emberek nagyobb eséllyel kerülhetnek hatalmi pozícióba.

A munkahelyi sikeresség és előrejutás szempontjából tehát fontos az önismeret, és saját értékeink tisztázása, hogy olyan szervezetet találjunk, ahol a legjobban tudunk érvényesülni a nekünk megfelelő viselkedéssel.

Felhasznált irodalom

Cameron Anderson, Daron L. Sharps, Christopher J. Soto, and Oliver P. John (2020). People with disagreeable personalities (selfish, combative, and manipulative) do not have an advantage in pursuing power at work. PNAS September 15, 2020 117 (37) 22780-22786; first published August 31, 2020; https://doi.org/10.1073/pnas.2005088117

BPS Research Digest https://digest.bps.org.uk/2020/09/28/selfish-and-combative-people-dont-actually-get-ahead-at-work/?fbclid=IwAR2tP6nhgl4DgIryJgCRcKvjPfL8MWyxQXgM8XsGCZL64JuEHea_CKf-0Z0