A növekvő népszerűségnek örvendő alternatív gyógymódok, a szelíd orvoslás, és az egészséget, boldogságot középpontba helyező terápiák között megjelent a jóga is, a maga többezer éves történetével. Sokaknak újdonság lehet, hogy ezt a különlegesen jótékony hatásokkal bíró aktivitást gyermekeink is végezhetik. A gyermekjóga összetettsége, és a fizikai, pszichés jóllétre tett csodás hatásai mellett rengeteg készségfejlesztő lehetőséget rejt magában. Cikkünkben a tévhitek eloszlatására törekszünk, és a módszer pozitív aspektusainak bemutatására helyezzük a hangsúlyt.

Hétköznapjaink hálójában – hol a kiút?

Ma már nem számít újdonságnak a rendszeres testmozgás szervezetünkre és szellemi egészségünkre gyakorolt pozitív hatása. Az online platformokon tömérdek cikket olvashatunk a témában és megannyi lehetőség áll rendelkezésünkre. Online edzésterveket tölthetünk le az internetről, street workout parkokat használhatunk kedvünkre, vagy akár magánórákat is vehetünk ezekben a vészterhes időkben. Mindezek ellenére kutatások által bizonyított, hogy

a magyar lakosság szabadidőben végzett aktivitás szintje nem éri el a napi 10 percet, és az életkorral jelentősen csökken a rendszeres testmozgást végzők száma.

Mindannyian ismerjük, mit jelent a rohanó hétköznapokban fejünket kapkodva pipálgatni a napi teendőket és megpróbálni mindenre időt szakítani, amire csak lehet. Súlyos feszültség és nyomás terhe alatt tartjuk magunkat ezáltal. Amikor negatív stressz ér bennünket, az idegrendszeri válaszaink sok esetben tehetetlenség érzésével párosulnak, és ez egy olyan blokkolt állapotot eredményez, ami bénítja a hétköznapi működést. Bizonyítottan ezek a negatív reakciók már a kora gyermekkorban is tapasztalhatóak.

A gyermekek számára is fontos a kiegyensúlyozottság

A stresszel való megküzdésben segítségünkre válhat, ha minél jobban megismerjük testünket és működésünket.

Minél tudatosabban élünk, annál irányíthatóbbá válik az életünk.

Döntéseinket, reakcióinkat jobban befolyásolhatjuk különböző helyzetekben és hétköznapjainkban is jobban teljesíthetünk. A negatív érzéseink felismerése és elengedése is nagyon fontos feladat a felnőttek és a gyermekek életében egyaránt. A különböző stresszkezelő technikák között a jóga több szempontból is kiemelten hatásosnak bizonyul, melyet számos tanulmány pozitívan igazolt.

Nézzünk a mélyére! – Kicsit bővebben a jógáról

A jóga gyakorlása nemtől, vallástól, társadalmi hovatartozástól független. Egészségesen tartja a testet, a lelket, a szellemet, ami manapság egy idillikus, szinte elérhetetlen állapotnak tűnik. Szinte mindegy, hogy mi vezérli a keresőt, akit a jógaszőnyegre vezet az útja, a jógagyakorlás eléri célját, hiszen a szervezet minden aspektusára hat.

A jóga szó egyesülést, mély és bensőséges kapcsolatot is jelent, a testi- lelki- szellemi és szociális egészség megvalósítására.

A jóga (szankszrit: योग) a keleti bölcselet egy formája, melynek gyökerei Indiában fejlődtek ki a hinduizmus és a buddhizmus kulturális ölelésében. A jóga szó a szanszkrit judzs szótőből származik, annyit jelent, mint összekötni, egyesíteni, figyelmünket valamire irányítani és összpontosítani, valamint használni és alkalmazni. A szó egyesülést, mély és bensőséges kapcsolatot is jelent, a testi, lelki, szellemi és szociális egészség egységét. A jóga gyökerei 6-7000 évvel ezelőttre nyúlnak vissza. Az első írásos emlékek Kr. e. 4. században élt indiai bölcs Patandzsáli szútráiból maradtak fenn. A jóga gyakorlásának számos fajtája ismert, Indián kívül először a Hatha jóga vált népszerűvé a XX. századi nyugati világban. Európában is, szinte minden ága képviselteti már magát modern formában a különböző jógaközpontok által.

Nem lehet elég korán kezdeni

Az egyén és a társadalom egészségmagatartásának formálása fiatalkorban alapozható meg a leghatékonyabban. A modern neveléselmélet hangsúlyozza az egészség fenntartásának érdekében a mozgás kiemelten fontos szerepét. Ezenfelül a család fizikai aktivitással kapcsolatos attitűdje példamutató értékkel bír, hiszen alapul szolgálhat a gyermek későbbi testtudatos és egészségtudatos hozzáállásának kialakulásában. A rendszeres fizikai aktivitás szokásrendszerré válása már gyermekkorban előkészítheti azt, hogy később a mozgás a mindennapi rutin részévé váljon.

Gyermekeik számára is a mindennapi rutin részévé válhat a jóga gyakorlás.

Mi is az a gyermekjóga?

Gondoltátok volna, hogy már legalább 50 éve jelen van a gyermekjóga hazánkban is? Magyarországon Csíki Mariann óvodapedagógus nevéhez fűződik és oktatási, nevelési céllal való alkalmazásának csírái itthon már az 1970-es évekre datálható. A gyermekjóga megindításának elsődleges célja a rendszeresen végzett mozgásgyakorlatok által az egészséges életre való nevelés volt. 

Hogy hogyan alkalmazza az oktató a jógát a gyermekek esetében? Legfőképp játékos formában. A könnyebb befogadhatóság és ráhangolódás érdekében a résztvevő csemeték „eljógáznak” egy történetet, végül minden óra csoportos játékkal zárul. A foglalkozások fő vázát a szerepjátékok alkotják. A gyermekjógában használt játékos feladatok és a drámajátékok „mintha” gyakorlatainak segítségével a gyermek „bárki” lehet. Ezek a gyakorlatok segítenek a gyerekeknek, hogy tanulásuk eredményesebb és sikeresebb lehessen. Az óra végén általában szabályjátékok, főként fogójátékok szerepelnek (pl.: polipfogó, elefántfogó, fészekfogó, farönkfogó), melyek elmaradhatatlan részét képezik a foglalkozásnak.

A gyermekjóga csodálatos hatásai

A gyermekjóga színesebbé, élménydúsabbá teszi a gyermekek mindennapjait és segíti a testi-lelki-szellemi egészségre való törekvés fokozatos kialakítását Rendkívüli módon formálja, javítja a gyermek képességeit minden területen. Példának okáért ide sorolhatjuk a személyiségfejlesztést, egyéni, sajátos önkifejezési mód megvalósulását, gondolkodási és emlékezeti funkciók tökéletesítését, az érzelmek verbális és nonverbális kifejezésének lehetőségét, a testséma, kreativitás és érzelmi intelligencia erősítését is.

Mindezen felül, a gyermekjóga foglalkozásokon alkalmazott rendszeres játék egy rendkívüli örömforrást jelent a gyermekek számára. Segíti a feszültség levezetését, szociális készségek és társas kapcsolatok fejlesztését, hozzájárul a szabálytudat kialakulásához és többek közt az erkölcsi ítéletalkotás fejlődését is támogatja.

A testmozgás által a gyermekek immunrendszere, ellenállóképesség erősödik, a kitartásuk, önfegyelmük növekszik és hangulatjavító, közérzetjavító hatással is bír.

A gyermekjóga fejleszti a légzés szabályozását, a helyes testtartást és segíti az optimális testsúly megőrzését. 

A jóga gyakorlása közben a szervezet és az agy oxigénellátása javul, felesleges energia levezetésre kerül az intenzív mozgás során történő izzadás pedig méregteleníti a testet.

A gyermekjóga az ifjú gyakorlók örömére is szolgálhat, vidámságot csempészve a hétköznapokba.

Akkor, hogy is kell ezt elképzelni?!

Könnyen előítéletessé, szkeptikussá válhatunk egy gyermekjógát reklámozó interneten felugró hirdetés láttán. Nem csoda, hiszen annyi divatos, egészségtudatos nevelési módszerről hallottunk már, melyek hitelességét könnyen kétségbe vonhatjuk. A gyermekjóga egy évezredekkel ezelőtti tudomány és filozófiai rendszer, a jóga alapjain nyugszik. Nem akadhatunk meg a felszínes, divatos részeinél, nem ragadhatjuk ki a közegéből, és nem távolodhatunk el gyökereitől sem. Pontosan ezért fontos megvizsgálni és megérteni, hogy felismerhessük a gyermekjóga ezer arcát és megannyi csodás hatását. Nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogyan épül fel egy ilyen foglalkozás:

 • Jógaszőnyeg választása, helyválasztás

 • Elhelyezkedés a „szeretetkörben”, köszöntés közös gyertyagyújtással

 • Aum (jóga dala) éneklése háromszor

 • Száraz masszírozás (kb. 3-4 perc)

 • Ászanák- gyakorlatok mesével, drámajáték (kb. 10-25 perc)

 • Koncentrációfejlesztő gyakorlat (kb. 3-10 perc)

 • Páros jógagyakorlatok (kb. 3-10 perc)

 • Relaxáció: lazítás mesével (kb. 3-6 perc)

 • Légzőgyakorlatok (kb. 3-15 perc)

 • Pránayáma (azaz légzőgyakorlat, kb. 5-10 perc)

 • Játék

 • Aum éneklése háromszor (AUM egy szótag, melynek éneklése igazoltan pozitív érzések felszabadításához vezet, többek közt a hangszálakat különlegesen rezgető hatása kapcsán)

 • Jutalmazás

Mindezek fényében kijelenthetjük, hogy a gyermekek fizikai-szellemi-pszichés jóllétére kiemelten pozitív hatást gyakorol a gyermekjóga, mindemellett a társas készségeket is fejleszti. Kiváló délutáni foglalkozásként szolgálhat, mely még kikapcsolódást, szórakozást is jelenthet gyermekünk számára. A gyermekjógát egészen pici kortól lehet alkalmazni. Már a 3 éveseknek leköthető a figyelme 5-10 perces rövid gyakorlásokra, a 6 éves gyermek pedig már 40-45 percet is boldogan végig jógázik. A jóga természetes fejlődést támogató testmozgás, így akár minden nap több alkalommal is végezhetjük.

Amennyiben felkeltette érdeklődéseteket a téma, a Mindset Pszichológia oldalán egyéb jógával kapcsolatos cikkeinket ezen a linken érhetitek el.

Felhasznált irodalom:

 • Csányi Tamás (2010) A fiatalok fizikai aktivitásánakés inaktív tevékenységeinek jellemzői. Új pedagógiai szemle 60. évf. 3-4. sz. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00140/pdf/ [v.n.] [k.n.] 115-128.o
 • Gálné Asztalos Kinga (2017) A gyermekjóga gyógypedagógiai és szervezeti szintű bevezetése a tanulásban akadályozottak nevelés- oktatásába - Szakdolgozat. Miskolc, Miskolci Egyetem, BTK, Neveléstudományi tanszék.
 • Bodola Mónika, Livják Emília, Boda Eszter, Bíró Melinsa (2016) A jóga hatása a szervezetre, szerepe a stresszkezelésben. Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport, 2016. Nova series tom. XLIII. pp 51-67. [v.n.] [k.n.]
 • https://jogakaland.hu/gyik