Egyre nagyobb az érdeklődés a pszichológia mint tudományág, a pszichés folyamatok és a pszichológiai segítségnyújtás lehetőségei iránt. Igényünk van arra, hogy jobban megismerjük a személyiségünket és a viselkedésünket alakító külső és belső tényezőket. Erre kiváló lehetőséget teremt a pszichológiai tanácsadás. De mit takar ez a folyamat? Mi történik a pszichológusnál?

Mindannyiunk számára fontos, hogy tartalmas és kiegyensúlyozott életünk legyen, jó kapcsolatot ápolhassunk a környezetünkben lévő emberekkel, összhangban legyünk a külső és belső világunk történéseivel. Előfordulhat azonban, hogy olyan nehéz élethelyzetbe vagy mentális állapotba kerülünk, amelyből nem látjuk a kiutat. Ha túl sok stresszhatásnak vagyunk kitéve, eláraszthatnak a nehéz érzések. Súlyként nehezedhetnek ránk a feladataink, úgy érezhetjük, hogy nem tudunk megfelelni a vélt és valós elvárásoknak, nincsenek megfelelő eszközeink a nehézségeinkkel való megküzdéshez. Ilyen helyzetekben hasznos lehet szakember segítségét igénybe venni.

A pszichológiai tanácsadás olyan professzionális segítő tevékenység, amely az alapvetően egészséges személyeket támogatja a fejlődési vagy élethelyzeti problémák megoldásában, a nehézségek és krízisek kezelésében. Fontos eleme, hogy kölcsönös együttműködésen alapul, azaz csak akkor válhat hatékonnyá, ha a segítő és a segítséget kérő személy egyaránt felelősséget vállal a folyamatért. 

A továbbiakban megtudhatod, hogy:

  • Mit jelent és miből áll a pszichológiai tanácsadás?
  • Mi a különbség a tanácsadás és a terápia között?
  • Milyen főbb módszerekkel dolgoznak a pszichológusok?
  • Milyen keretei vannak a segítői folyamatoknak?

Mi történik a pszichológusnál?

Az első és az egyik legfontosabb lépés a tanácsadás és a pszichoterápia folyamatában a biztonságot nyújtó, bizalmas légkör megteremtése és fenntartása, amely segíti a klienst abban, hogy őszintén beszélhessen a nehézségeiről, az elakadásairól. Ez akkor tud megvalósulni, ha a segítséget kérő személy azt tapasztalja, hogy a szakember nyitott, érdeklődő, empatikus és elfogadó a személye és a problémái iránt. Nem bírál, nem kritizál és nem kioktató.

Ahhoz, hogy legyen bátorságunk az életünk és a személyiségünk problémásnak érzett részeinek megismeréséhez és feltárásához, mély megértésre törekvő, elfogadó és szeretetteljes segítői attitűdre van szükség.

Carl R. Rogers így ír erről a Valakivé válni című könyvében: „Csak akkor fogod venni magadnak a bátorságot, hogy nekiindulj szabadon bolyongani a belső és gyakran eltemetett tapasztalataid titkos zugaiban és ijesztő réseiben, ha megérzed, hogy megértettem azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek olyan szörnyűségesnek, gyengédnek, szentimentálisnak, bizarrnak tűnnek a számodra, ha képes vagyok arra, hogy úgy lássak, ahogy te látsz, ha elfogadom az érzéseidet és ezzel téged.” 

A pszichológus a rendelkezésére bocsátott információk és benyomások alapján, a legjobb tudása szerint – a szakmai, etikai és jogszabályok betartásával – segíti a hozzá forduló személyt. A kliens biztonságát fokozza, hogy a pszichológusnak jogszabályokban elismert, a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe által az alábbiak szerint rögzített titoktartási kötelezettsége is van: „A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden – a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti és köteles ezeket bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárását követően is fennáll.” Ez alól természetesen kivételt jelent, ha ön- vagy közveszélyes állapotra utaló jelek merülnek fel. Ilyen esetben a szakember köteles élni a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexében előírt tájékoztatási kötelezettségével.

A bizalmas légkör megteremtését követően a kliens és a szakember között létrejön egy munkaszövetség, amelyben kölcsönösen elköteleződnek a tanácsadó folyamat mellett. Ennek során megegyeznek

  • az ülések gyakoriságában (pl.: hetente, két hetente), időtartamában (pl.: 1 alkalom 50 perc) és helyében.
  • Ha lehetséges, érdemes fix időpontokat rögzíteni a kiszámíthatóság és a tervezhetőség érdekében.
  • Fontos megegyezni az időpont módosításának és lemondásának lehetőségeiről, a késés következményeiről.
  • A pszichológus és a kliens megbeszélik a tanácsadási folyamat menetét, az előrelátható hosszát, a lezárás módját.
  • Közösen határozzák meg a tanácsadói folyamat fókuszát és célját.

A szakember segíti a klienst a reális célok és a valódi megoldási lehetőségek felismerésében, az erőforrások feltárásában és mozgósításában.

Milyen módszerekkel tud segíteni a pszichológus?

A pszichológia tudományán belül – más tudományokhoz hasonlóan – számos irányzat, elmélet és módszer létezik, amelyek köre folyamatosan bővül, változik és fejlődik. A legalapvetőbb forma az értő figyelem mentén zajló beszélgetés, amelyet a segítő szakember képzettsége, tapasztalata és kompetenciája alapján különböző imaginációs, relaxációs, meditációs, művészetterápiás, mozgásos, dramatikus módszerek és technikák színes tárháza tesz hatékonyabbá. Ezek a módszerek lehetővé teszik, hogy minél inkább egyénre szabott módon, a legnagyobb hatékonyság elérésével kerüljön sor a nehézségek mögött húzódó mélyebb lelki folyamatok feltárására, megértésére és szükség szerinti kezelésére.

A pszichológiai tanácsadás és terápia eredményességéhez szükség van a kliens aktív hozzáállására, illetve annak belátására, hogy a folyamat olykor nehéz belső élményekkel jár, előfordulhatnak megtorpanások, visszaesések. A pszichológiai tanácsadói folyamat a változás lehetőségét biztosítja, a döntések meghozatala, a kivitelezés és a cselekvés a kliens feladata marad, amelyben a pszichológus támogató attitűddel kíséri őt.

Milyen szintjei vannak a pszichológiai segítségnyújtásnak?

A pszichológiai segítségnyújtásnak többféle szintje van az információnyújtástól egészen a pszichoterápiáig. Az egyes szintekhez megfelelő szakmai kompetenciakörök tartoznak. A pszichológiai konzultáció általában egy döntési folyamathoz nyújt segítséget. Erre akkor lehet igény, ha a kliensnek egy számára fontos döntés meghozatalához információra van szüksége vagy a döntéshozatal során több ellentétes szempontot kell figyelembe vennie, amelyek elbizonytalanítják, ezért fordul pszichológus szakemberhez.

Pszichológiai tanácsadásra akkor kerül sor, ha a kliensnek belső konfliktusai vannak, bizonytalan a jövőképe, irreális vágyakkal vagy motivációs nehézségekkel küzd és az egyensúly megteremtéséhez segítségre van szüksége. A tanácsadó pszichológus segíti a hozzá forduló klienst a belső konfliktusai megértésében, a feszültség csökkentésében, a reálisabb helyzetértékelésben, az erőforrásai mobilizálásában és a megfelelő megoldás megtalálásában. Fokális pszichológiai tanácsadásnak nevezzük, ha a kliensnek több területen is nehézsége van. A problémái a személyiség szerveződésének mélyebb rétegeiben gyökereznek. Irreális igények és elvárások, éretlen kapcsolatok és szorongás tapasztalható. Ilyen esetekben a tanácsadás célja a probléma fókuszba helyezése, továbbá a kliens mélyebb önismereti munkára, pszichoterápiára történő továbbküldésére is szükség lehet.

A pszichológiai segítségnyújtás legmélyebb szintje a pszichoterápia, melynek keretében lehetőség nyílik a pszichés, illetve a szervezetet érintő kóros állapotok (pl.: személyiségzavarok), mentális betegségek (pl.: depresszió) kezelésére. A pszichoterápia nyújtása klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, illetve pszichiáter szakorvos kompetenciakörébe tartozik. Előfordulhat, hogy a pszichoterápia mellett gyógyszeres kezelés is indokolttá válik, ami teljes mértékben orvosi, illetve szakorvosi feladat.

Azt, hogy a segítségnyújtás szintjei közül mire van a kliensnek szüksége, a szakember dönti el. Az ő feladata és felelőssége felismerni az első interjú során, hogy milyen mélységű a klienst érintő kérdéskör, ez belefér-e az ő kompetenciájába, tudja-e alkalmazni rendelkezésre álló módszereit, vagy esetleg másik pszichológust ajánl maga helyett. Ezért is fontos a megfelelő szakember kiválasztása: a Mindset budapesti és szegedi pszichológusai számára rendszeres szupervíziót nyújtunk, hogy ne csak egyetlen ember kezébe tegyék klienseink problémáikat, hanem egy egész szakmai csapat szaktudásával, tapasztalatával kísérhessük el a fejlődés útján. 

Ha úgy érzed, hogy szakmai támogatásra van szükséged, fordulj Terápiás és Tanácsadó Központunk szakembereihez, akik pszichológiai tanácsadás keretein belül segítenek neked a nehézségekkel való megküzdésben. Budapesten és Szegeden személyesen, a világon bárhol pedig online formában is rendelkezésedre állnak.

Carl R. Rogers: Valakivé válni A személyiség születése Edge 2000 Kft. Budapest, 2018.

Kissné Viszket Mónika és Mogyorósy Zsuzsanna: A Pszichológiai Tanácsadás Szakmai Alapprotokolja (2017-2018) Budapest, 2019.

Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete: Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe Budapest, 2004.

Szeriné dr. Ormándi Erzsébet: A pszichológiai tanácsadás együttműködési keretei. Dokiapp 2022.