Amikor elesünk sebeinket megvizsgáljuk, fertőtlenítjük és kezeljük, hogy elkerüljük a fertőzést, csökkentsük a fájdalmat, és minél hamarabb gyógyultak legyünk. De mit teszünk akkor, amikor nehézségek érnek, és érzelmi sérüléseinket szeretnénk ápolni? Az öngondoskodást mentőövként alkalmazhatjuk, és a gyerekek számára kincset ér, ha már gyerekkorban elsajátítják és használni tudják ezt a szemléletet és a módszereit.

Az öngondoskodás táptalajként szolgál az életerő visszaszerzésére és megerősítésére, és ennek a képességnek az elsajátítása mankót nyújt a gyermekek számára a felnövekedésük során. Az optimizmus, a derű és a rugalmasság olyan erőforrások, amelyek segítséget nyújtanak a nehéz, megterhelő időszakokban. A vészterhes idők átvészelésében segíthet a mindfulness szemlélete, a tudatos életvitel és a jelen pillanat megragadása, amelyről itt és itt írtunk.

Az öngondoskodás által a gyerekek sikeresebben megküzdenek a felmerülő nehézségekkel, problémákkal és megtanulják, hogy hogyan figyeljenek és vigyázzanak a saját jóllétükre. Az iskolai teljesítmény és előremenetel okozta

stresszel való megküzdésben, és a társas interakciók útvesztői között eszközökre van szükségük,
amelyeket már a családban is el tudnak sajátítani, a szülők szemlélete és útmutatása által. A könyvben olyan gyakorlatokat találunk, amelyek egyes témakörök alapján vannak osztályozva, és relaxációs, meditációs példákat sorakoztatnak fel, de a jóga és naplózás is fontos szerepet kapnak az érzelmi hullámok megszelidítésében. A könyv szerzője megalkotta az életerő-kereket, amely témakörönként gyűjti össze a segítőeszközöket, és így könnyen hozzáférhetőek lesznek.

Az életerő-kerék részei:

  • alvás, pihenés és légzés

  • környezet

  • boldogság

  • evés és mozgás

  • kapcsolatok

  • erősségek és értékek

  • célok és eredmények

Az önsegítő naplóban vezethetőek azok a gyakorlatok, amelyek hasznosnak bizonyultak, de általa nyomon követhetőek a viselkedési mintázatok és a mindennapok eseményei is. A gyerekek is lejegyezhetik élményeiket, amelyek kérdéseket, vagy mély nyomot hagytak bennük, és előkereshetik ezeket a tanulságok vagy már korábbi megoldási stratégiák keresésekor.

A pillanat varázsa

A tudatos jelenlét segít, hogy a jelent tapasztaljuk meg, a megjelenő érzelmek, gondolatok szemrevételezhetőek és formálhatóak. Azonban, ha figyelmünket a jövőn vagy a múlton való rágódás eltereli, akkor egy várva várt utazásra, vagy közös kalandra is rányomhatja a bélyegét az aggódás és az előre vetített félelmek. A tudatos jelenlét által a gyerekek megtanulhatják, hogy nem azonosak a gondolataikkal, az érzelmeikkel és az emlékeikkel, és ezek erősségére, formálására hatással lehetnek. Ezáltal könnyebben megbirkózhatnak velük, átmenetinek tekintve felbukkanásukat, választva, hogy melyeket szeretnének megtartani, változtatni és felerősíteni. A játékok is segíthetik a tudatos jelenlétet, mint például a jenga, legó vagy a gyúrmázás, ahol az érzékszervek együttese járul hozzá a játékhoz és az eredményhez.


A koncentráció a jelenre irányítja a figyelmet
Az érzelmi elsősegély segítséget nyújt a lelki sérülésekkor megjelenő érzelmek felismerésében, elfogadásában és kezelésében. Egy veszteség után nagyobb segítséget nyújt, ha a gyerek megélheti az érzelmeit, dühös lehet, vagy szomorú és beszélhet róla, azonban, ha csupán megnyugtatnánk, ezzel utat állhatunk az érzelmi feszültségek kibontakozásának.

Az érzelmek megkülönböztetése és a megnevezése a stresszel és a dühvel való megbirkózásban is szerepet játszik.
Suzy Reading alapján a gyakorlati érzelmi elsősegély a következőket tartalmazza: a gyerek érzelmi állapotának felmérése, azon eszközök megtanítása, melyek segítségével közelebb engedheti az érzelmeit, kifejezheti és feldolgozhatja ezeket, végül azoknak a lépéseknek a megtétele, amelyek enyhítik vagy javítják a helyzetet.
A könyvben fontos helyet kap a Carol Dweck által megfogalmazott növekedésközpontúság, miszerint a tulajdonságaink és képességeink nem kőbe vésettek, hanem változtathatóak, fejleszthetőek. Ez a szemlélet rugalmassá teheti a gyerekeket és arra tanítja őket, hogy bízzanak képességeikben és önmagukban kudarcot követően is. Az erőfeszítések és próbálkozások elismerése, a kreativitás és a kitartás támogatása által a szülők támogatják a gyerekek növekedésközpontúságát.


A hibák felvállalása és a kérdezés bátorsága a gyerek önmagában való hitét erősítik.

A könyvben a helyes légzésről is olvashatunk, és olyan légzőgyakorlatokat találunk, amelyek által a gyerekek az ellazulás és a feltöltődés élményét élhetik meg. A környezet témájánál az öltözködés, a higiénia és a belső és külső tér gondozása is megjelenik, ez a fejezet arra tanítja meg a gyerekeket, hogy összhangba kerüljenek belső és külső környezetükkel, mert ezzel elégedettségüket és komfortérzetüket növelhetik. A boldogság témakörében a kincsesláda fogalmát is megismerjük, és a szerző szerint minden családnak szüksége van erre, hogy unalom, szomorúság vagy időtöltés esetén kibányásszák a megfelelő erőforrást.

A játékosság végig kíséri a könyvet, ahol a jógapózok is gyerekek számára érdekes nevet kaptak, mint például a megnyugtatás céljából alkalmazható Katicabogár, Alvó galamb vagy a Lefelé néző kutya. A válogatott témák gyakorlati eszköztárat nyújtanak, és a rövid leírások által elősegíthetik, hogy a gyerekek elsajátítsák az önmagukról való gondoskodás mibenlétét.


Felhasznált irodalom:

Suzy Reading (2019). Nyújtózz az égig, mint egy hegy. Játékos mindfulness technikák gyerekeknek és szülőknek. Bioenergetic Kiadó Kft.