A mesterséges intelligencia (MI) exponenciális fejlődése rapid módon változtatja meg az életünket és sok munkakört is átír. Fájdalmasan elkerülhetetlenné válik a kérdés: vajon helyettesítheti az emberi munkaerőt az MI? Ahhoz, hogy tartsuk az iramot a fejlődő technológiával, érdemes azokban a humánspecifikus, azaz kizárólag az emberekre jellemző készségekben fejlődnünk, amelyek megkülönböztetnek bennünket a gépektől. Cikkünkben ezeket a készségeket gyűjtöttük össze nektek!

A legfrissebb kutatások szerint két alapvető készségkészletben kell fejlődni ahhoz, hogy relevánsak maradjunk a munkaerőpiacon a folyamatos automatizálások közepette is. Ezek: szociális készségek és kreatív döntéshozó készségek. Vegyük sorra, mit jelentenek ezek pontosan!

Szociális készségek – amivel az MI nem veheti fel a versenyt

Míg a mesterséges intelligencia képes az adatok elemzésére, nem tudja elősegíteni az igazi emberi kapcsolatok kialakítását. A legújabb tanulmányok három kulcsfontosságú társas készséget emelnek ki, amelyek létfontosságúak a mesterséges intelligencia korában való boldoguláshoz: az együttérzés, az együttműködés és a kapcsolatépítés. Ezek olyan alapvető emberi képességek, amelyek kulcsfontosságúak a munkahelyi sikerhez.

Cikkünkből megtudhatod:

  • Melyek azok a készségek, amikkel legyőzhetjük a mesterséges intelligenciát?
  • Miért értékelődik fel a kritikai gondolkodás és az intuíció szerepe és hogyan fejleszthetjük ezeket?
  • Kell-e félnünk a mesterséges intelligencia térnyerésétől?

Empátia
Az együttérzés magában foglalja a társas és érzelmi jelek értelmezését és az empatikus válaszadást. Az emberek alapvető érzelmi szükséglete, hogy megértést és melegséget kaphassanak a többiektől és az ehhez szükséges érzelmi intelligenciára csak az emberek képesek. Kapcsolatainkban törekedjünk az értő figyelésre és próbáljuk beleképzelni magunkat mások helyzetébe, hogy jobban megértsük őket!

Csapatjátékosság
Egy másik fontos társas készség a kooperációra, azaz az együttműködésre való képesség. A mesterséges intelligencia lényegében egy önálló rendszer, amely nem képes az értelmes ötletek szabad áramlású cseréjére. Az igazi innováció abból ered, hogy különböző hátterű emberek összeülnek és megosztják egymással ötleteiket. A hatékony együttműködéshez elengedhetetlen a nyílt kommunikáció és a csapattagok közös cél felé való igazodása. A csapatmunka során ügyeljünk a nyitott kommunikációra és fejezzük ki, hogy értékeljük a többiek munkáját!

Networking
A technológiai fejlődések gyorsulásával a kapcsolatépítés szintén egyre inkább felértékelődik a munkaerőpiacon. Az emberek hajlamosabbak üzletet kötni, ajánlani, vagy támogatni azokat, akiket ismernek és bíznak bennük. Egy jól kiépített szakmai kapcsolatrendszer támogatást nyújthat a kihívások idején és segíthet a személyes fejlődésben is. Ne hagyjuk elkopni régi barátságainkat és törekedjünk a jó viszony kialakítására munkatársainkkal!

Az adatokon túl – a kreativitás és kritikai gondolkodás felértékelődése

Annak ellenére, hogy az MI-ben rejlő lehetőségek óriásiak, nem rendelkezik azokkal a kritikus kognitív képességekkel, amik az emberi elme sajátjai. Ez magában foglalja a kreativitást, a kíváncsiságot, a kritikai gondolkodást, az intuíciót és a problémamegoldást is. 

Kreativitás
A kreativitás alatt azt a jelenséget értjük, amikor valaki valamilyen új dolgot hív életre, amely hozzáadott értéket képvisel. Bár az algoritmusok képesek bizonyos szabályok és mintázatok követésére, az igazi kreativitás megköveteli, hogy újszerű asszociációkat hozzunk létre a nem kapcsolódó fogalmak között. Ne féljünk kilépni a megszokott keretekből és próbáljunk ki újszerű megoldásokat!

Kíváncsiság
Kíváncsinak lenni annyit tesz, mint folyamatosan tanulni akarni és vágyni az új ismeretek szerzésére. A kíváncsiság a világról való mélyebb megértést táplálja és segít új szemszögből látni a dolgokat. A gyermekekben van egy veleszületett kíváncsiság, ami az évek előrehaladtával egyre inkább elkopik. Az új információkat az agyunk hamar a meglévő tudáshoz kapcsolja, ami nagyban leegyszerűsíti a világ megismerését. Ezzel ugyan sok energiát spórolunk meg, azonban gyakran ahhoz vezet, hogy az új dolgokat is régi sablon szerint értelmezzük. Legyünk nyitottak és próbáljunk minél több kíváncsisággal fordulni az emberek és a világ felé!

Kritikai gondolkodás
A kritikai gondolkodás a logika, az érvelés és a kritikai elemzés alkalmazására utal, ez segít minél megalapozottabb ítéletet hozni az eseményekről és másokról. A mesterséges intelligenciával ellentétben, nekünk egyedülálló képességünk van a kontextus felismerésére, a helyzetek árnyalt értelmezésére  és az új információk alapján képesek vagyunk véleményrendszerünk alakítására is. Ahhoz, hogy az MI mellett boldogulhassunk a munkaerőpiacon, meg kell őriznünk azon képességünket, hogy kritikusan gondolkodunk és fontos, hogy képesek legyünk megkérdőjelezni a feltételezéseinket és hogy alkalmazni tudjuk ítélőképességünket összetett helyzetekben. 

Intuíció
A nagy téttel járó helyzetekben az intuíció segíthet bennünket, hogy a zsigeri érzéseinkre és ösztöneinkre hallgatva hozzunk döntést. Olyan helyzetekben, amelyek túlcsordulnak a lehetséges változóktól és ismeretlenektől – amelyekkel a mesterséges intelligencia szabályalapú megközelítései nehezen birkóznak meg – az emberi intuíció valós idejű útmutatással szolgál, amely képes megbirkózni az információ-túlterheltséggel, hogy segítsen bennünket jobb döntéseket hozni. Gyakoroljuk a tudatos jelenlétet és tanuljunk meg ráhangolódni belső hangunkra!

A mesterséges intelligenciával ellentétben, nekünk egyedülálló képességünk a kritikai gondolkodás.

Kreatív problémamegoldás
A problémamegoldás a fent bemutatott készségek együttes felhasználására utal. Az összetett kérdéskörök különböző szemszögből való vizsgálatához, a problémák gyökereinek azonosításához és az adott helyzetnek legmegfelelőbb megoldási javaslatok végrehajtásához szükségünk van a korábban bemutatott valamennyi készséget gyakorolni. Mivel egyre több feladat automatizálható a mesterséges intelligencia segítségével, így a stratégiai gondolkodásmód és kreatív-problémamegoldó képesség nagyobb érték a HR szakemberek szemében, mint valaha. 

A munka jövője nem a gépek, hanem az emberi munkaerő brillírozása

A munka világának dinamikusan fejlődő talaján egy dolog kristály tisztán látszik: a jövő azoké, akik kihasználják az emberi leleményesség erejét. Fontos szem előtt tartani, hogy a valódi kérdés nem az, hogy felvehetjük-e a versenyt a technológiai újításokkal, hanem hogy hogyan tudjuk azokat úgy alkalmazni, hogy a saját és a társadalom javát szolgáljuk. Ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, milyen ijesztően sok mindenre képes az MI, inkább fókuszáljunk arra, hogy finomhangoljuk az egyedülállóan emberi készségeinket. Ezáltal megnyithatjuk az utat egy olyan jövő felé, ahol a technológia kiegészíti, nem pedig helyettesíti a képességeinket!

Chuang, S. (2024). Indispensable skills for human employees in the age of robots and AI. European Journal of Training and Development, 48(1/2), 179-195.

Eubanks, B. (2022). Artificial intelligence for HR: Use AI to support and develop a successful workforce. Kogan Page Publishers.

The 10 Skills Psychologists Need to Thrive in the Age of AI. (2024, március 20). Psychology Today. Letöltve:  2024. március 27. URL: https://www.psychologytoday.com/us/blog/happybytes/202403/the-10-skills-psychologists-need-to-thrive-in-the-age-of-ai